- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 10 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 10 Kapitlet

         Segern vid Gibeon över fem konungar.
         Erövringen av det sydliga Kanaan.

 1. Då nu Adoni-Sedek, konungen i Jerusalem, hörde att Josua hade
   intagit Ai och givit det till spillo, och att han hade gjort med
   Ai och dess konung på samma sätt som han hade gjort med Jeriko
   och dess konung, och att invånarna i Gibeon hade ingått fred med
   Israel och fingo bo mitt ibland dem,
 2. fruktade han och hans folk storligen, ty Gibeon var en stor
   stad, såsom en av konungastäderna, ja, det var större än Ai, och
   dess män voro alla tappra.
 3. Och Adoni-Sedek, konungen i Jerusalem, sände till Hoham,
   konungen i Hebron, till Piram, konungen i Jarmut, till Jafia,
   konungen i Lakis, och till Debir, konungen i Eglon, och lät
   säga:
 4. »Kommen hitupp till mig och hjälpen mig, så att vi kunna slå
   gibeoniterna, ty de hava ingått fred med Josua och Israels
   barn.»
 5. Så församlade sig då de fem amoreiska konungarna, konungen i
   Jerusalem, konungen i Hebron, konungen i Jarmut, konungen i
   Lakis, konungen i Eglon, och drogo ditupp med alla sina härar;
   och de belägrade Gibeon och angrepo det.
 6. Men gibeoniterna sände till Josua i lägret vid Gilgal och läto
   säga: »Drag icke din hand från dina tjänare, utan kom hitupp
   till oss med hast och undsätt oss och hjälp oss, ty konungarna
   över amoréerna, som bo i bergsbygden, hava församlat sig mot
   oss.»
 7. Då drog Josua ditupp från Gilgal med allt sitt krigsfolk och
   alla sina tappraste stridsmän.
 8. Och HERREN sade till Josua: »Frukta icke för dem, ty jag har
   givit dem i dina händer; ingen av dem skall kunna stå dig emot.»
 9. Och Josua kom plötsligt över dem, ty han tågade hela natten,
   sedan han hade brutit upp från Gilgal.
 10. Och HERREN sände en sådan förvirring bland dem, när de fingo se
   israeliterna, att dessa tillfogade dem ett stort nederlag vid
   Gibeon; därefter förföljde de dem på vägen upp till Bet-Horon
   och nedgjorde dem, och drevo dem ända till Aseka och Mackeda.
 11. Och när de så, under sin flykt för Israel, hade kommit till den
   sluttning som går ned från Bet-Horon, lät HERREN stora stenar
   falla över dem från himmelen, hela vägen ända till Aseka, så att
   de blevo dödade; de som dödades genom hagelstenarna voro till
   och med flera än de som Israels barn dräpte med svärd.

 12. Och Josua talade till HERREN på den dag då HERREN gav amoréerna
   i Israels barns våld; han sade inför Israel:
    »Du sol, stå stilla i Gibeon,
    du måne, i Ajalons dal!»

 13. Då stod solen stilla, och månen blev stående, till dess folket
   hade tagit hämnd på sina fiender.

   Detta finnes ju upptecknat i »Den redliges bok». Solen blev
   stående mitt på himmelen nästan en hel dag och hastade icke att
   gå ned.
 14. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna,
   i det att HERREN då lydde en mans ord; ty HERREN stridde för
   Israel.

 15. Och Josua med hela Israel vände tillbaka till lägret vid Gilgal.

 16. Men de fem konungarna flydde och gömde sig i grottan vid
   Mackeda.
 17. Då blev det inberättat för Josua: »Man har funnit de fem
   konungarna gömda i grottan till Mackeda.»
 18. Josua sade: »Vältren stora stenar framför ingången till grottan,
   och sätten dit folk för att bevaka den.
 19. Men I andra, stannen icke, utan förföljen edra fiender, och
   nedgören dem som bliva efter; låten dem icke komma in i sina
   städer, ty HERREN, eder Gud har givit dem i eder hand.»

 20. Då nu Josua och Israels barn hade tillfogat dem ett mycket stort
   nederlag och nedgjort dem -- varvid dock några av dem lyckades
   rädda sig och komma in i de befästa städerna --
 21. vände allt folket välbehållet tillbaka till Josua i lägret vid
   Mackeda, ty ingen vågade mer ens röra sin tunga mot någon av
   Israels barn.
 22. Då sade Josua: »Öppnen grottan och fören de fem konungarna till
   mig, ut ur grottan.»
 23. De gjorde så och förde de fem konungarna ut till honom ur
   grottan: konungen i Jerusalem, konungen i Hebron, konungen i
   Jarmut, konungen i Lakis, och konungen i Eglon.
 24. När dessa konungar hade blivit förda ut till Josua, kallade
   Josua till sig alla Israels män och sade till anförarna för
   krigsfolket som hade dragit med honom: »Träden fram och sätt
   edra fötter på dessa konungars halsar.» Och de trädde fram och
   satte sina fötter på deras halsar.
 25. Sedan sade Josua till dem: »Frukten icke och varen icke
   försagda, utan varen frimodiga och oförfärade, ty så skall
   HERREN göra med alla sina fiender som I kommen i strid med.»
 26. Därefter lät Josua slå dem till döds och hänga upp dem på fem
   pålar; och de fingo på pålarna ända till aftonen.
 27. Men vid solnedgången togos de på Josuas befallning ned från
   pålarna och kastades in i grottan där de hade varit gömda; och
   framför ingången till grottan lade man stora stenar, som ligga
   kvar där ännu i denna dag.
 28. Och Josua intog Mackeda på den dagen och slog dess invånare och
   dess konung med svärdsegg; han gav det till spillo med alla dem
   som voro därinne och lät ingen slippa undan. Och han gjorde med
   konungen i Mackeda på samma sätt som han hade gjort med konungen
   i Jeriko.
 29. Därefter drog Josua med hela Israel från Mackeda till Libna och
   belägrade Libna.
 30. Och HERREN gav också det och dess konung i Israels hand; och de
   slogo dess invånare med svärdsegg, alla dem som voro därinne,
   och läto ingen därinne slippa undan. Och han gjorde med dess
   konung på samma sätt som han hade gjort med konungen i Jeriko.
 31. Sedan drog Josua med hela Israel från Libna till Lakis och
   belägrade och angrep det.
 32. Och HERREN gav Lakis i Israels hand, så att de intogo det på
   andra dagen; och de slogo dess invånare med svärdsegg, alla dem
   som voro därinne -- alldeles såsom de hade gjort med Libna.
 33. Då drog Horam, konungen i Geser, upp för att hjälpa Lakis; men
   Josua slog honom och hans folk och lät ingen av dem slippa
   undan.
 34. Och från Lakis drog Josua med hela Israel till Eglon, och de
   belägrade och angrepo det.
 35. Och de intogo det samma dag och slogo dess invånare med
   svärdsegg, och han gav på den dagen till spillo alla dem som
   voro därinne -- alldeles såsom han hade gjort med Lakis.
 36. Sedan drog Josua med hela Israel från Eglon upp till Hebron och
   belägrade det.
 37. Och de intogo det och slogo dess invånare och dess konung med
   svärdsegg, så ock alla dess lydstäder och alla dem som voro
   därinne, och han lät ingen slippa undan -- alldeles såsom han
   hade gjort med Eglon. Han gav det till spillo med alla dem som
   voro därinne.
 38. Därefter vände Josua med hela Israel tillbaka till Debir och
   belägrade det.
 39. Och han underkuvade det med dess konung och alla dess lydstäder,
   och de slogo deras invånare med svärdsegg; de gåvo till spillo
   alla dem som voro därinne, och han lät ingen slippa undan. Han
   gjorde med Debir och dess konung på samma sätt som han hade
   gjort med Hebron, och såsom han hade gjort med Libna och dess
   konung.
 40. Så intog Josua hela landet, Bergsbygden, Sydlandet, Låglandet
   och Bergssluttningarna, och slog alla konungar där och lät ingen
   slippa undan; han gav till spillo allt vad andra hade, såsom
   HERREN, Israels Gud, hade bjudit.
 41. Josua intog allt som fanns mellan Kades-Barnea och Gasa, så ock
   hela landet Gosen ända till Gibeon.
 42. Alla dessa konungar och deras land underkuvade Josua på en gång,
   ty HERREN, Israels Gud, stridde för Israel.
 43. Därefter vände Josua med hela Israel tillbaka till lägret vid
   Gilgal.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/06_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free