- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 13 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 13 Kapitlet

         Herrens befallning till Josua att
        fördela landet. Rubens och Gads stammars
        och halva Manasse stams områden öster om
                Jordan.

 1. Då nu Josua var gammal och kommen till hög ålder, sade HERREN
   till honom: »Du är gammal och kommen till hög ålder, men ännu
   återstår av landet en mycket stor del som skall intagas.
 2. Detta är nämligen vad som återstår av landet: alla filistéernas
   kretsar och hela gesuréernas land.
 3. Ty allt som finnes mellan Sihor, öster om Egypten, och Ekrons
   område norrut räknas till Kananéernas land, nämligen vad
   filistéernas fem hövdingar innehava -- den i Gasa, den i Asdod,
   den i Askelon, den i Gat och den i Ekron -- så ock avéernas
   område,
 4. hela kananéernas land söderut, vidare Meara, som tillhör
   sidonierna, ända till Afek, ända till amoréernas område.
 5. och gebaléernas land samt hela Libanonstrakten österut, från
   Baal-Gad, nedanför berget Hermon, ända dit där vägen går till
   Hamat --
 6. alla inbyggarna i bergsbygden, från Libanon ända till
   Misrefot-Maim, alla sidonier: dessa skall jag själv fördriva för
   Israels barn. Men fördela du genom lottkastning landet åt Israel
   till arvedel, såsom jag har bjudit dig.
 7. Ja, redan nu må du utskifta detta land till arvedel åt de nio
   stammarna och åt ena hälften av Manasse stam.»
 8. Jämte Manasse hade ock rubeniterna och gaditerna fått sin
   arvedel, den som Mose gav dem på andra sidan Jordan, på östra
   sidan, just såsom HERRENS tjänare Mose gav den åt dem:
 9. landet från Aroer, vid bäcken Arnons strand, och från staden i
   dalens mitt, så ock hela Medebaslätten ända till Dibon,
 10. jämte alla övriga städer som hade tillhört Sihon, amoréernas
   konung, vilken regerade i Hesbon, ända till Ammons barns område,
 11. vidare Gilead och gesuréernas och maakatéernas område och hela
   Hermons bergsbygd och hela Basan ända till Salka,
 12. hela Ogs rike i Basan, hans som regerade i Astarot och Edrei,
   och som levde kvar såsom en av de sista rafaéerna, sedan Mose
   hade slagit och fördrivit dem.
 13. Dock fördrevo Israels barn icke gesuréerna och maakatéerna;
   därför bodde ock gesuréer och maakatéer kvar bland Israels folk,
   såsom de göra ännu i dag.
 14. (Men åt Levi stam gav han icke någon arvedel. HERRENS, Israels
   Guds, eldsoffer äro hans arvedel, såsom han har sagt honom.)
 15. Mose gav alltså land åt Rubens barns stam, efter deras släkter.
 16. De fingo området från Aroer, vid bäcken Arnons strand, och från
   staden i dalens mitt, så ock hela slätten vid Medeba,
 17. Hesbon med alla dess lydstäder på slätten, Dibon, Bamot-Baal,
   Bet-Baal-Meon,
 18. Jahas, Kedemot, Mefaat,
 19. Kirjataim, Sibma, Seret-Hassahar på Dalberget,
 20. Bet-Peor samt Pisgas sluttningar och Bet-Hajesimot,
 21. alla städerna på slätten, hela Sihons rike, amoréernas konungs,
   hans som regerade i Hesbon, och som hade blivit slagen av Mose
   jämte de midjanitiska hövdingarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba,
   Sihons lydfurstar, som bodde där i landet.
 22. Bileam, Beors son, spåmannen, dräptes ock av Israels barn med
   svärd, jämte andra som då blevo slagna av dem.
 23. Och gränsen för Rubens barn var Jordan; den utgjorde gränsen.
   Detta är Rubens barns arvedel, efter deras släkter, städerna med
   sina byar.
 24. Likaledes gav Mose land åt Gads stam, åt Gads barn, efter deras
   släkter.
 25. De fingo till sitt område Jaeser och alla städer i Gilead och
   hälften av Ammons barns land, ända till det Aroer som ligger
   gent emot Rabba,
 26. vidare landet från Hesbon ända till Ramat-Hammispe och Betonim,
   och från Mahanaim ända till Lidebirs område,
 27. samt i dalen: Bet-Haram, Bet-Nimra, Suckot och Safon, det övriga
   av Sihons rike, konungens i Hesbon, intill Jordan, som utgjorde
   gränsen, upp till ändan av Kinneretsjön, landet på andra sidan
   Jordan, på östra sidan.
 28. Detta är Gads barns arvedel, efter deras släkter, städerna med
   sina byar.
 29. Och Mose gav också land åt ena hälften av Manasse stam, så
   att denna hälft av Manasse barns stam fick land, efter sina
   släkter.
 30. Deras område utgjordes av landet från Mahanaim, av hela Basan,
   hela Ogs rike, konungens i Basan, med alla Jairs byar i Basan,
   sextio städer,
 31. alltså ock av halva Gilead jämte Astarot och Edrei, Ogs
   huvudstäder i Basan; detta gavs åt Makirs, Manasses sons, barn,
   nämligen åt ena hälften av Makirs barn, efter deras släkter.
 32. Dessa voro de arvslotter som Mose utskiftade på Moabs hedar, på
   andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, på östra sidan.
 33. Men åt Levi stam gav Mose icke någon arvedel. HERREN, Israels
   Gud, är deras arvedel, såsom han har sagt dem.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/06_13.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free