- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 17 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 17 Kapitlet

         Manasse arvedel väster om Jordan.

 1. Och Manasse stam fick sin lott sålunda, ty han var Josefs
   förstfödde: Makir, Manasses förstfödde, Gileads fader, fick
   Gilead och Basan, ty han var en stridsman.
 2. Manasses övriga barn fingo ock land, efter sina släkter:
   Abiesers barn, Heleks barn, Asriels barn, Sikems barn, Hefers
   barn, och Semidas barn. Dessa voro Manasses, Josefs sons,
   manliga avkomlingar, efter deras släkter.
 3. Men Selofhad, son till Hefer, son till Gilead, son till Makir,
   son till Manasse, hade inga söner, utan allenast döttrar; och
   hans döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.
 4. Dessa trädde fram inför prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och
   stamhövdingarna och sade: »HERREN bjöd Mose att giva oss en
   arvedel bland våra bröder.» Då gav man dem, efter HERRENS
   befallning, en arvedel bland deras faders bröder.
 5. Alltså blevo de lotter som tillföllo Manasse tio -- förutom
   Gileads land och Basan på andra sidan Jordan --
 6. eftersom Manasses döttrar fingo en arvedel bland hans söner. Men
   Gileads land hade Manasses övriga barn fått.
 7. Och Manasse fick sin gräns bestämd sålunda: Den gick från Aser
   till Mikmetat, som ligger gent emot Sikem; därefter gick gränsen
   åt höger, till En-Tappuas inbyggare.
 8. (Tappuas land tillföll nämligen Manasse, men själva Tappua,
   inemot Manasse gräns, tillföll Efraims barn.)
 9. Och gränsen gick vidare ned till Kanabäcken, söder om bäcken;
   men städerna där tillföllo Efraim, fastän de lågo bland Manasse
   städer. Manasse gräns gick vidare norr om bäcken och gick sedan
   ut vid havet.
 10. Det som låg söder om den tillföll Efraim, men det som låg norr
   om den tillföll Manasse, och deras gräns var havet; och i norr
   nådde de till Aser och i öster till Isaskar.
 11. Och inom Isaskar och Aser fick Manasse Bet-Sean med underlydande
   orter, Jibleam med underlydande orter, invånarna i Dor och
   underlydande orter, invånarna i En-Dor och underlydande orter,
   invånarna i Taanak och underlydande orter, invånarna i Megiddo
   och underlydande orter, de tre höjdernas land.
 12. Men Manasse barn kunde icke intaga dessa städer, utan kananéerna
   förmådde hålla sig kvar där i landet.
 13. När sedan Israels barn blevo de starkare, gjorde de kananéerna
   arbetspliktiga under sig; de fördrevo dem icke heller då.
 14. Och Josefs barn talade till Josua och sade: »Varför har du givit
   oss till arvedel allenast en lott och ett skifte, fastän vi äro
   ett talrikt folk, då ju HERREN hitintills har välsignat oss?»
 15. Då svarade Josua dem: »Om du är ett för talrikt folk, så drag
   upp till skogsbygden och röj dig där mark i perisséernas och
   rafaéernas land, eftersom Efraims bergsbygd är dig för trång.»
 16. Men Josefs barn sade: »I bergsbygden finnes icke rum nog för
   oss; och de kananéer som bo i dalbygden hava allasammans
   stridsvagnar av järn, både de som bo i Bet-Sean och underlydande
   orter och de som bo i Jisreels dal.»
 17. Josua sade till Josefs hus, till Efraim och Manasse: »Du är ett
   talrikt folk och har stor kraft, därför skall du icke hava
   allenast en lott;
 18. utan du skall få en bergsbygd, som ju ock är en skogsbygd, men
   som du skall röja upp, så att till och med utkanterna därav
   skola tillhöra dig. Ty du måste fördriva kananéerna, eftersom de
   hava stridsvagnar av järn och äro så starka.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/06_17.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free