- Project Runeberg -  Bibeln /
Domarboken, 6 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Domarboken, 6 Kapitlet

          Gideons kallelse. Begynnelse av
              befrielseverket.

 1. Men när Israels barn gjorde vad ont var i HERRENS ögon, gav
   HERREN dem i Midjans hand, i sju år.
 2. Och Midjans hand blev Israel så övermäktig, att Israels barn
   till skydd mot Midjan gjorde sig de hålor som nu äro att se i
   bergen, så ock grottorna och bergfästena.
 3. Så ofta israeliterna hade sått, drogo midjaniterna, amalekiterna
   och österlänningarna upp emot dem
   >5 Mos. 28,33.
 4. och lägrade sig där och överföllo dem och fördärvade landets
   gröda ända fram emot Gasa; de lämnade inga livsmedel kvar i
   Israel, inga får, oxar eller åsnor.
 5. Ty de drogo ditupp med sin boskap och sina tält och kommo så
   talrika som gräshoppor; de själva och deras kameler voro
   oräkneliga. Och de föllo in i landet för att fördärva det.
 6. Så kom Israel i stort elände genom Midjan; då ropade Israels
   barn till HERREN.
 7. Och när Israels barn ropade till HERREN för Midjans skull,
 8. sände HERREN en profet till Israels barn. Denne sade till dem:
   »Så säger HERREN, Israels Gud: Jag själv har fört eder upp ur
   Egypten och hämtat eder ut ur träldomshuset.
 9. Jag har räddat eder från egyptiernas hand och från alla edra
   förtryckares hand; jag har förjagat dem för eder och givit eder
   deras land.
 10. Och jag sade till eder: Jag är HERREN, eder Gud; I skolen icke
   frukta de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land I bon.
   Men I villen icke höra min röst.
   >2 Kon. 17,35, 38 f.

 11. Och HERRENS ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra,
   som tillhörde abiesriten Joas; dennes son Gideon höll då på att
   klappa ut vete i vinpressen, för att bärga det undan Midjan.
 12. För honom uppenbarade sig nu HERRENS ängel och sade till honom:
   »HERREN är med dig, du tappre stridsman.»
 13. Gideon svarade honom: »Ack min herre, om HERREN är med oss,
   varför har då allt detta kommit över oss? Och var äro alla hans
   under, om vilka våra fäder hava förtäljt för oss och sagt: 'Se,
   HERREN har fört oss upp ur Egypten'? Nu har ju HERREN
   förskjutit oss och givit oss i Midjans våld.»
   >2 Mos. 13,14.
 14. Då vände sig HERREN till honom och sade: »Gå åstad i denna din
   kraft och fräls Israel ur Midjans våld; se, jag har sänt dig.»
   >Hebr.11,32 f.
 15. Han svarade honom: »Ack Herre, varmed kan jag frälsa Israel? Min
   ätt är ju den oansenligaste i Manasse, och jag själv den
   ringaste i min faders hus.»
 16. HERREN sade till honom: »Jag vill vara med dig, så att du skall
   slå Midjan, såsom voro det en enda man.»
   >2 Mos 3.12
 17. Men han svarade honom: »Om jag har funnit nåd för dina ögon, så
   låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig.
 18. Gå icke bort härifrån, förrän jag har kommit tillbaka till dig
   och hämtat ut min offergåva och lagt fram den för dig.» Han
   sade: »Jag vill stanna, till dess du kommer igen.»

 19. Då gick Gideon in och tillredde en killing, så ock osyrat bröd
   av en efa mjöl; därefter lade han köttet i en korg och hällde
   spadet i en kruka; sedan bar han ut det till honom under
   terebinten och satte fram det.
 20. Men Guds ängel sade till honom: Tag köttet och det osyrade
   brödet, och lägg det på berghällen där, och gjut spadet
   däröver.» Och han gjorde så.
 21. Och HERRENS ängel räckte ut staven som han hade i sin hand och
   rörde med dess ända vid köttet och det osyrade brödet; då kom
   eld ut ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet;
   och därvid försvann HERRENS ängel ur hans åsyn.
   >3 Mos. 9,24. 1 Kon. 18,38 f. 2 Krön. 7,1.
 22. Då såg Gideon att det var HERRENS ängel. Och Gideon sade: »Ve
   mig, Herre, HERRE, eftersom jag nu har sett HERRENS ängel
   ansikte mot ansikte!»
   >2 Mos. 33,20 f. Dom. 13,22 f.
 23. Men HERREN sade till honom: »Frid vare med dig, frukta icke; du
   skall icke dö.»
 24. Då byggde Gideon där ett altare åt HERREN och kallade det HERREN
   är frid; det finnes kvar ännu i dag i det abiesritiska Ofra.

 25. Den natten sade HERREN till honom: »Tag den tjur som tillhör din
   fader och den andra sjuåriga tjuren. Riv sedan ned det
   Baalsaltare som tillhör din fader, och hugg sönder Aseran som
   står därinvid.
   >5 Mos.7,5.
 26. Bygg därefter upp ett altare åt HERREN, din Gud, överst på denna
   fasta plats, och uppför det på övligt sätt; tag så den andra
   tjuren och offra den till brännoffer på styckena av Aseran som
   du har huggit sönder.»
 27. Då tog Gideon tio av sina tjänare med sig och gjorde såsom
   HERREN sade sagt till honom. Men eftersom han fruktade att göra
   det om dagen, av rädsla för sin faders hus och för männen i
   staden, gjorde han det om natten.
 28. Bittida följande morgon fingo mannen i staden se att Baals
   altare låg nedbrutet, att Aseran därinvid var sönderhuggen, och
   att den andra tjuren hade blivit offrad såsom brännoffer på det
   nyuppbyggda altaret.
 29. Då sade de till varandra: »Vem har gjort detta?» Och när de
   frågade och gjorde efterforskningar, fingo de veta att Gideon,
   Joas' son, hade gjort det.
 30. Då sade männen i staden till Joas: »För din son hitut, han måste
   dö; ty han har brutit ned Baals altare, och han har ock huggit
   sönder Aseran som stod därinvid.»
 31. Men Joas svarade alla som stodo omkring honom: »Viljen I utföra
   Baals sak, viljen I komma honom till hjälp? Den som vill utföra
   hans sak, han skall bliva dödad innan nästa morgon. Är han Gud,
   så utföre han själv sin sak, eftersom denne har brutit ned hans
   altare.
   >1 Kon. 18,21.
 32. Härav kallade man honom då Jerubbaal, i det man sade: »Baal
   utföre sin sak[1] mot honom, eftersom han har brutit ned hans
   altare.»
   >Dom. 7,1.

 33. Och midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna hade alla
   tillhopa församlat sig och gått över floden och lägrat sig i
   Jisreels dal.
 34. Men Gideon hade blivit beklädd med HERRENS Andes kraft; han
   stötte i basun, och abiesriterna församlade sig och följde efter
   honom.
   >1 Krön. 12,18. 2 Krön. 24,20. Luk. 24,49.
 35. Och han sände omkring budbärare i hela Manasse, så att ock de
   övriga församlade sig och följde efter honom; likaledes sände
   han budbärare till Aser, Sebulon och Naftali, och dessa drogo då
   också upp, de andra till mötes.

 36. Och Gideon sade till Gud: »Om du verkligen vill genom min hand
   frälsa Israel, såsom du har lovat,
 37. så se nu här: jag lägger denna avklippta ull på tröskplatsen;
   ifall dagg kommer allenast på ullen, under det att marken eljest
   överallt förbliver torr, då vet jag att du genom min hand skall
   frälsa Israel, såsom du har lovat.»
 38. Och det skedde så, ty när han bittida dagen därefter kramade ur
   ullen, kunde han av den pressa ut så mycket dagg, att en hel
   skål blev full med vatten.
 39. Men Gideon sade till Gud: »Må din vrede icke upptändas mot mig,
   därför att jag talar ännu en enda gång. Låt mig få försöka
   blott en gång till med ullen: gör nu så, att allenast ullen
   förbliver torr, under det att dagg kommer eljest överallt på
   marken.»
   >1 Mos. 18,30 f.
 40. Och Gud gjorde så den natten; allenast ullen var torr, men
   eljest hade dagg kommit överallt på marken.

[1] Hebr. jareb.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/07_06.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free