- Project Runeberg -  Bibeln /
Domarboken, 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Domarboken, 7 Kapitlet

          Gideons seger över midjaniterna.

 1. Bittida följande morgon drog Jerubbaal, det är Gideon, åstad med
   allt folket som följde honom, och de lägrade sig vid
   Harodskällan; han hade då midjaniternas läger norr om sig, från
   Morehöjden ned i dalen.
   >Dom. 6,32.
 2. Men HERREN sade till Gideon: »Folket som har följt dig är för
   talrikt för att jag skulle vilja giva Midjan i deras hand; ty
   Israel kunde då berömma sig mot mig och säga: 'Min egen hand har
   frälst mig.'
   >5 Mos. 8,17 f.
 3. Låt därför nu utropa för folket och säga: Om någon fruktar och
   är rädd, så må han vända tillbaka hem och skynda bort ifrån
   Gileads berg.» Då vände tjugutvå tusen man av folket tillbaka,
   så att allenast tio tusen man stannade kvar.
   >5 Mos. 20,8. 1 Mack. 3,56.
 4. Men HERREN sade till Gideon: »Folket är ännu för talrikt; för
   dem ned till vattnet, så skall jag där göra ett urval av dem åt
   dig. Den om vilken jag då säger till dig: 'Denne skall gå med
   dig', han får gå med dig, men var och en om vilken jag säger
   till dig: 'Denne skall icke gå med dig', han får icke gå med.»
 5. Så förde han då folket ned till vattnet. Och HERREN sade till
   Gideon: »Alla som läppja av vattnet, såsom hunden gör, dem skall
   du ställa för sig, och likaså alla som falla ned på knä för att
   dricka.»
 6. Då befanns antalet av dem som hade läppjat av vattnet, genom att
   med handen föra det till munnen, vara tre hundra man; allt det
   övriga folket hade fallit ned på knä för att dricka vatten.
 7. Och HERREN sade till Gideon: »Med de tre hundra män som hava
   läppjat av vattnet skall jag frälsa eder och giva Midjan i din
   hand; allt det andra folket må begiva sig hem, var och en till
   sitt.»
   >1 Sam. 14,6. 2 Krön. 14,11.
 8. Då tog hans folk till sig sitt munförråd och sina basuner,
   därefter lät han alla de andra israeliterna gå hem, var och en
   till sin hydda; han behöll allenast de tre hundra männen. Och
   midjaniternas läger hade han nedanför sig i dalen.

 9. Och HERREN sade den natten till honom: »Stå upp och drag ned i
   lägret, ty jag har givit det i din hand.
 10. Men om du fruktar för att draga ditned, så må du gå förut med
   din tjänare Pura ned till lägret
 11. och höra efter, vad man där talar; sedan skall du få mod till
   att draga ditned och bryta in i lägret.» Så gick han då med sin
   tjänare Pura ned till förposterna i lägret.
 12. Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna lågo
   där i dalen, talrika såsom gräshoppor; och deras kameler voro
   oräkneliga, talrika såsom sanden på havets strand.
   >Dom. 6,3,5,33
 13. Då nu Gideon kom dit, höll en man just på att förtälja en dröm
   för en annan. Han sade: »Jag har nyss haft en dröm. Jag tyckte
   att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den
   kom ända fram till tältet och slog emot det, så att det föll, och
   vände upp och ned på det, och tältet blev så liggande.»
 14. Då svarade den andre och sade: »Detta betyder intet annat än
   israeliten Gideons, Joas' sons, svärd; Gud har givit Midjan och
   hela lägret i hans hand.»
 15. När Gideon hörde denna dröm förtäljas och hörde dess uttydning,
   föll han ned och tillbad. Därefter vände han tillbaka till
   Israels läger och sade: »Stån upp, ty HERREN har givit
   midjaniternas läger i eder hand.

 16. Och han delade sina tre hundra män i tre hopar och gav
   allasammans basuner i händerna, så ock tomma krukor, med facklor
   inne i krukorna.
 17. Och han sade till dem: »Sen på mig och gören såsom jag; så snart
   jag har kommit till utkanten av lägret, skolen I göra såsom jag
   gör.
 18. När nämligen jag och alla som jag har med mig stöta i basunerna,
   skolen ock I stöta i basunerna runt omkring hela lägret och
   ropa: 'För HERREN och för Gideon!'»

 19. Så kommo nu Gideon och de hundra män, som han hade med sig, till
   utkanten av lägret, när den mellersta nattväkten ingick; och man
   hade just ställt ut vakterna. Då stötte de i basunerna och
   krossade krukorna som de hade i sina händer.
 20. De tre hoparna stötte i basunerna och slogo sönder krukorna; de
   fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i
   basunerna och stötte i dem; och de ropade: »HERRENS och Gideons
   svärd!»
 21. Men de stodo stilla, var och en på sin plats, runt omkring
   lägret. Då begynte alla i lägret att löpa hit och dit och skria
   och fly.
 22. Och när de stötte i de tre hundra basunerna, vände HERREN den
   enes svärd mot den andre i hela lägret; och de som voro i lägret
   flydde ända till Bet-Hasitta, åt Serera till, ända till stranden
   vid Abel-Mehola, förbi Tabbat.
   >1 Sam. 14,20. 2 Krön. 20,23. Ps. 83,10.
 23. Och åter församlade sig israeliterna, från Naftali och Aser och
   från hela Manasse, och förföljde midjaniterna.

 24. Och Gideon hade sänt omkring budbärare i hela Efraims bergsbygd
   och låtit säga: »Dragen ned mot Midjan och besätten i deras väg
   vattendragen ända till Bet-Bara, ävensom Jordan.» Så församlade
   sig alla Efraims män och besatte vattendragen ända till
   Bet-Bara, ävensom Jordan.
 25. Och de togo två midjanitiska hövdingar, Oreb och Seeb, till
   fånga, och dräpte Oreb vid Orebsklippan, och Seeb dräpte de vid
   Seebspressen, och förföljde så midjaniterna. Men Orebs och
   Seebs huvuden förde de över till Gideon på andra sidan Jordan.
   >Ps. 83,12. Jes. 9,4. 1O,26.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/07_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free