- Project Runeberg -  Bibeln /
Domarboken, 8 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Domarboken, 8 Kapitlet

          Efraimiternas knot. Segern över
        midjaniterna fullföljd. Gideons vägran
        att bliva konung. Hans efod i Ofra. Hans
          söner. Hans död och begravning.

 1. Men Efraims män sade till honom: »Huru har du kunnat handla så
   mot oss? Varför bådade du icke upp oss, när du drog ut till
   strid mot Midjan?» Och de foro häftigt ut mot honom.
   >Dom. 12,1.
 2. Han svarade dem: »Vad har jag då uträttat i jämförelse med
   eder? Är icke Efraims efterskörd bättre än Abiesers
   vinbärgning?
   > Dom. 6,11, 34.
 3. I eder hand var det som Gud gav de midjanitiska hövdingarna Oreb
   och Seeb. Vad har jag kunnat uträtta i jämförelse med eder?» Då
   han så talade, stillades deras vrede mot honom.

 4. När sedan Gideon kom till Jordan, gick han över jämte de tre
   hundra män som han hade med sig; och de voro trötta av
   förföljandet.
 5. Han sade därför till männen i Suckot: »Given några kakor bröd åt
   folket som följer mig, ty de äro trötta; se, jag är nu i färd
   med att förfölja Seba och Salmunna, de midjanitiska konungarna.»
 6. Men de överste i Suckot svarade: »Har du då redan Seba och
   Salmunna i ditt våld, eftersom du fordrar att vi skola giva bröd
   åt din här?»
 7. Gideon sade »Nåväl; när HERREN, giver Seba och Salmunna i min
   hand, skall jag söndertröska edert kött med ökentörnen och
   tistlar.»
 8. Så drog han vidare därifrån upp till Penuel och talade på samma
   sätt till dem som voro där; och männen i Penuel gåvo honom samma
   svar som männen i Suckot hade givit.
 9. Då sade han ock till männen i Penuel: »När jag kommer
   välbehållen tillbaka, skall jag riva ned detta torn.»

 10. Men Seba och Salmunna befunno sig i Karkor och hade sin här hos
   sig, vid pass femton tusen man, allt som var kvar av
   österlänningarnas hela här; ty de stupade utgjorde ett hundra
   tjugu tusen svärdbeväpnade män.
 11. Och Gideon drog upp på karavanvägen, öster om Noba och Jogbeha,
   och överföll hären, där den låg sorglös i sitt läger.
   >Mos. 32,35, 42.
 12. Och Seba och Salmunna flydde, men han satte efter dem; och han
   tog de två midjanitiska konungarna Seba och Salmunna till fånga
   och skingrade hela hären.

 13. När därefter Gideon, Joas' son, vände tillbaka från striden, ned
   från Hereshöjden,
 14. fick han fatt på en ung man, en av invånarna i Suckot, och
   utfrågade denne, och han måste skriva upp åt honom de överste i
   Suckot och de äldste där, sjuttiosju män.
 15. När han sedan kom till männen i Suckot, sade han: »Se här äro nu
   Seba och Salmunna, om vilka I hånfullt saden till mig: 'Har du
   redan Seba och Salmunna i ditt våld, eftersom du fordrar att vi
   skola giva bröd åt dina trötta män?'»
 16. Därefter lät han gripa de äldste i staden och tog ökentörnen och
   tistlar och lät männen i Suckot få känna dem.
 17. Och tornet i Penuel rev han ned och dräpte männen i staden.
 18. Och till Seba och Salmunna sade han: »Hurudana voro de män som I
   dräpten på Tabor?» De svarade: »De voro lika dig; var och en såg
   ut såsom en konungason.»
 19. Han sade: »Då var det mina bröder, min moders söner. Så sant
   HERREN lever: om I haden låtit dem leva, skulle jag icke hava
   dräpt eder.»
 20. Sedan sade han till Jeter, sin förstfödde: »Stå upp och dräp
   dem.» Men gossen drog icke ut sitt svärd, ty han var försagd,
   eftersom han ännu var allenast en gosse.
 21. Då sade Seba och Salmunna: »Stå upp, du själv, och stöt ned oss;
   ty sådan mannen är, sådan är ock hans styrka.» Så stod då Gideon
   upp och dräpte Seba och Salmunna. Och han tog för sin räkning de
   prydnader som sutto på deras kamelers halsar.
   >PS. 83,12.

 22. Och israeliterna sade till Gideon: »Råd du över oss, och såsom
   du så ock sedan din son och din sonson; ty du har frälst oss ur
   Midjans hand.»
 23. Men Gideon svarade dem: »Jag vill icke råda över eder, och min
   son skall icke heller råda över eder, utan HERREN skall råda
   över eder.»
 24. Och Gideon sade ytterligare till dem: »Ett vill jag dock begära
   av eder: var och en av eder må giva mig den näsring han har fått
   såsom byte.» Ty midjaniterna buro näsringar av guld, eftersom de
   voro ismaeliter.
 25. De svarade: »Ja, vi vilja giva dig dem.» Och de bredde ut ett
   kläde, och var och en kastade på detta den näsring han hade fått
   såsom byte.
 26. Och guldringarna, som han hade begärt, befunnos väga ett tusen
   sju hundra siklar i guld -- detta förutom de halsprydnader, de
   örhängen och de purpurröda kläder som de midjanitiska konungarna
   hade burit, och förutom de kedjor som hade suttit på deras
   kamelers halsar.
 27. Och Gideon lät därav göra en efod och satte upp den i sin stad,
   Ofra; och hela Israel lopp där i trolös avfällighet efter
   den. Och den blev för Gideon och hans hus till en snara.
   >2 Mos. 28,4, 6 f f. Dom. 17,5.

 28. Så blev nu Midjan kuvat under Israels barn och upplyfte icke mer
   sitt huvud. Och landet hade ro i fyrtio år, så länge Gideon
   levde.
   >Dom 3,11.

 29. Men Jerubbaal, Joas' son, gick hem och stannade sedan i sitt
   hus.
 30. Och Gideon hade sjuttio söner, som hade utgått från hans länd,
   ty han ägde många hustrur.
 31. En bihustru som han hade i Sikem födde honom ock en son; denne
   gav han namnet Abimelek.
 32. Och Gideon, Joas' son, dog i en god ålder och blev begraven i
   sin fader Joas' grav i det abiesritiska Ofra

 33. Men när Gideon var död, begynte Israels barn åter i trolös
   avfällighet löpa efter Baalerna; och de gjorde Baal-Berit till
   gud åt sig.
   >Dom.9,4.
 34. Israels barn tänkte icke på HERREN, sin Gud, som hade räddat
   dem från alla deras fienders hand runt omkring.
 35. Ej heller visade de Jerubbaals, Gideons, hus någon kärlek, till
   gengäld för allt det goda som han hade gjort mot Israel.
   >Dom. 9,5 f.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/07_08.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free