- Project Runeberg -  Bibeln /
Domarboken, 9 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Domarboken, 9 Kapitlet

         Abimeleks ogärningar och undergång.

 1. Men Abimelek, Jerubbaals son, gick bort till sin moders bröder i
   Sikem och talade till dem och till alla som voro besläktade med
   hans morfaders hus, och sade:
   >Dom. 8,30 f.
 2. »Talen så till alla Sikems borgare: Vilket är bäst för eder: att
   sjuttio män, alla Jerubbaals söner, råda över eder, eller att en
   enda man råder över eder? Kommen därjämte ihåg att jag är edert
   kött och ben.»
 3. Då talade hans moders bröder till hans förmån allt detta inför
   alla Sikems borgare. Och dessa blevo vunna för Abimelek, ty de
   tänkte: »Han är ju vår broder.»
 4. Och de gåvo honom sjuttio siklar silver ur Baal-Berits tempel;
   för dessa lejde Abimelek löst folk och äventyrare, vilkas
   anförare han blev.
   >Dom. 8,33.
 5. Därefter begav han sig till sin faders hus i Ofra och dräpte där
   sina bröder, Jerubbaals söner, sjuttio män, och detta på en och
   samma sten; dock blev Jotam, Jerubbaals yngste son, vid liv, ty
   han hade gömt sig.
   >2 Kon. 10,7.
 6. Sedan församlade sig alla Sikems borgare och alla som bodde i
   Millo och gingo åstad och gjorde Abimelek till konung vid
   Vård-terebinten invid Sikem.
   >Jos. 24,25 f.
 7. När man berättade detta far Jotam, gick han åstad och ställde
   sig på toppen av berget Gerissim och hov upp sin röst och ropade
   och sade till dem: »Hören mig, I Sikems borgare, för att Gud ock
   må höra eder.
   >Mos. 11.29 f.
 8. Träden gingo en gång åstad för att smörja en konung över
   sig. Och de sade till olivträdet: 'Bliv du konung över oss'
 9. Men olivträdet svarade dem: 'Skulle jag avstå från min fetma,
   som både gudar och människor ära mig för, och gå bort för att
   svaja över de andra träden?'
 10. Då sade träden till fikonträdet: 'Kom du och bliv konung över
   oss.'
 11. Men fikonträdet svarade dem: 'Skulle jag avstå från min sötma
   och min goda frukt och gå bort för att svaja över de andra
   träden?'
 12. Då sade träden till vinträdet: 'Kom du och bliv konung över
   oss.'
 13. Men vinträdet svarade dem: 'Skulle jag avstå från min vinmust,
   som gör både gudar och människor glada, och gå bort för att
   svaja över de andra träden?'
   >Ps. 104,15.
 14. Då sade alla träden till törnbusken: 'Kom du och bliv konung
   över oss.'
 15. Törnbusken svarade träden: 'Om det är eder uppriktiga mening att
   smörja mig till konung över eder, så kommen och tagen eder
   tillflykt under min skugga; varom icke, så skall eld gå ut ur
   törnbusken och förtära cedrarna på Libanon.'
 16. Så hören nu: om I haven förfarit riktigt och redligt däri att I
   haven gjort Abimelek till konung, och om I haven förfarit väl
   mot Jerubbaal och hans hus, och haven vedergällt honom efter
   hans gärningar --
 17. ty I veten att min fader stridde för eder och vågade sitt liv
   för att rädda eder från Midjans hand,
 18. under det att I däremot i dag haven rest eder upp mot min faders
   hus och dräpt hans söner, sjuttio män, på en och samma sten, och
   gjort Abimelek, hans tjänstekvinnas son, till konung över Sikems
   borgare, eftersom han är eder broder --
 19. om I alltså denna dag haven förfarit riktigt och redligt mot
   Jerubbaal och hans hus, då mån I glädja eder över Abimelek, och
   han må ock glädja sig över eder;
 20. varom icke, så må eld gå ut från Abimelek och förtära Sikems
   borgare och dem som bo i Millo, och från Sikems borgare och från
   dem som bo i Millo må eld gå ut och förtära Abimelek.»
 21. Och Jotam skyndade sig undan och flydde bort till Beer, och där
   bosatte han sig för att vara i säkerhet för sin broder Abimelek.

 22. När Abimelek hade härskat över Israel i tre år,
 23. sände Gud en tvedräktsande mellan Abimelek och Sikems borgare,
   så att Sikems borgare avföllo från Abimelek.
 24. Detta skedde, för att våldet mot Jerubbaals sjuttio söner skulle
   bliva hämnat, och för att deras blod skulle komma över deras
   broder Abimelek som dräpte dem, så ock över Sikems borgare, som
   lämnade honom understöd, så att han kunde dräpa sina bröder.
 25. För att skada honom lade Sikems borgare nu folk i försåt på
   bergshöjderna, och dessa plundrade alla som drogo vägen fram
   därförbi. Detta blev berättat för Abimelek.

 26. Men Gaal, Ebeds son, kom nu dit med sina bröder, och de drogo in
   i Sikem. Och Sikems borgare fattade förtroende för honom.
 27. Så hände sig en gång att de gingo ut på fältet och avbärgade
   sina vingårdar och pressade druvorna och höllo en glädjefest,
   och de gingo därvid in i sin guds hus och åto och drucko, och
   uttalade förbannelser över Abimelek.
 28. Och Gaal, Ebeds son, sade: »Vad är Abimelek, och vad är Sikem,
   eftersom vi skola tjäna honom? Han är ju Jerubbaals son, och
   Sebul är hans tillsyningsman. Nej, tjänen män som härstamma från
   Hamor, Sikems fader. Varför skulle vi tjäna denne?
   >1 Mos. 34,2.
 29. Ack om jag hade detta folk under min vård! Då skulle jag driva
   bort Abimelek.» Och i fråga om Abimelek sade han: »Föröka din
   här och drag ut.»

 30. Men när Sebul, hövitsmannen i staden, fick höra vad Gaal, Ebeds
   son, hade sagt, upptändes hans vrede.
 31. Och han sände listeligen bud till Abimelek och lät säga: »Se,
   Gaal, Ebeds son, och hans bröder hava kommit till Sikem, och de
   hålla just nu på att uppvigla staden mot dig.
 32. Bryt därför nu upp om natten, du med ditt folk, och lägg dig i
   bakhåll på fältet.
 33. Sedan må du i morgon bittida, när solen går upp, störta fram mot
   staden. När han då med sitt folk drager ut mot dig, må du göra
   med honom vad tillfället giver vid handen.»
 34. Då bröt Abimelek med allt sitt folk upp om natten, och de lade
   sig i bakhåll mot Sikem, i fyra hopar.

 35. Och Gaal, Ebeds son, kom ut och ställde sig vid ingången till
   stadsporten; och i detsamma bröt Abimelek med sitt folk fram
   ifrån bakhållet.
 36. När då Gaal såg folket, sade han till Sebul: »Se, där kommer
   folk ned från bergshöjderna.» Men Sebul svarade honom: »Det är
   skuggan av bergen, som för dina ögon ser ut såsom människor.»
 37. Gaal tog åter till orda och sade: »Jo, där kommer folk ned från
   Mittelhöjden, och en annan hop kommer på vägen från
   Teckentydarterebinten.»
 38. Då sade Sebul till honom: »Var är nu din stortalighet, du som
   sade: 'Vad är Abimelek, eftersom vi skola tjäna honom?' Se, här
   kommer det folk som du så föraktade. Drag nu ut och strid mot
   dem.
 39. Så drog då Gaal ut i spetsen för Sikems borgare och gav sig i
   strid med Abimelek.
 40. Men Abimelek jagade honom på flykten, och han flydde undan för
   honom; och många föllo slagna ända fram till stadsporten.
 41. Och Abimelek stannade i Aruma; men Sebul drev bort Gaal och hans
   bröder och lät dem icke längre stanna i Sikem.

 42. Dagen därefter gick folket ut på fältet; och man berättade detta
   för Abimelek.
 43. Då tog han sitt folk och delade dem i tre hopar och lade sig i
   bakhåll på fältet. Och när han fick se att folket gick ut ur
   staden, bröt han upp och anföll dem och nedgjorde dem.
 44. Abimelek och de hopar han hade med sig störtade nämligen fram
   och ställde sig vid ingången till stadsporten; men de båda andra
   hoparna störtade fram mot alla som voro på fältet och nedgjorde
   dem.
 45. När så Abimelek hade ansatt staden hela den dagen, intog han den
   och dräpte det folk som fanns därinne Sedan rev han ned staden
   och beströdde platsen med salt.

 46. När besättningen i Sikems torn hörde detta, begåvo de sig alla
   till det fasta valvet i El-Berits tempelbyggnad.
 47. Och när det blev berättat for Abimelek att hela besättningen i
   Sikems torn hade församlat sig där,
 48. gick han med allt sitt folk upp till berget Salmon; och Abimelek
   tog en yxa i sin hand och högg av en trädgren och lyfte upp den
   och lade den på axeln; och han sade till sitt folk: »Gören med
   hast detsamma som I haven sett mig göra.»
 49. Då högg också allt folket av var sin gren och följde efter
   Abimelek, och de lade grenarna intill det fasta valvet och tände
   upp eld till att förbränna valvet jämte dem som voro där. Så
   omkommo ock alla de människor som bodde i Sikems torn, vid pass
   tusen män och kvinnor.

 50. Och Abimelek drog åstad till Tebes och belägrade Tebes och intog
   det.
 51. Men mitt i staden var ett starkt torn, och dit flydde alla män
   och kvinnor, alla borgare i staden, och stängde igen om sig;
   sedan stego de upp på tornets tak.
 52. Och Abimelek kom till tornet och angrep det; och han gick fram
   till porten på tornet för att bränna upp den i eld.
 53. Men en kvinna kastade en kvarnsten ned på Abimeleks huvud och
   bräckte så hans huvudskål.
 54. Då ropade han med hast på sin vapendragare och sade till honom:
   »Drag ut ditt svärd och döda mig, för att man icke må säga om
   mig: En kvinna dräpte honom.» Då genomborrade hans tjänare
   honom, så att han dog.
   >1 Sam. 31,4.
 55. När nu israeliterna sågo att Abimelek var död, gingo de hem, var
   och en till sitt.
 56. Alltså lät Gud det onda som Abimelek hade gjort mot sin fader,
   då han dräpte sina sjuttio bröder, komma tillbaka över honom.
 57. Och allt det onda som Sikems män hade gjort lät Gud ock komma
   tillbaka över deras huvuden. Så gick Jotams, Jerubbaals sons,
   förbannelse i fullbordan på dem.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/07_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free