- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Samuelsboken, 10 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Samuelsboken, 10 Kapitlet

         Saul smord till konung av Samuel.
            Konungavalet i Mispa.

 1. Och Samuel tog sin oljeflaska och göt olja på hans huvud och
   kysste honom och sade: »Se, HERREN har smort dig till furste
   över sin arvedel.
   >5 Mos. 9,26. 32,9.
 2. När du nu går ifrån mig, skall du invid Rakels grav, vid
   Benjamins gräns, vid Selsa, träffa två män; dessa skola säga
   till dig: 'Åsninnorna som du gick åstad att söka äro återfunna;
   din fader tänker därför icke mer på åsninnorna, men han är
   orolig för eder skull och säger: Vad skall jag göra för att
   finna min son?'
   >1 Mos. 35,19. 1 Sam. 9,5.
 3. Och när du har gått därifrån ett stycke fram och kommit till
   Tabors terebint skall du där möta tre män som äro på väg upp
   till Gud i Betel. En bär tre killingar, en bär tre brödkakor,
   och en bär en vinlägel.
 4. Dessa skola hälsa dig och giva dig två bröd, och du skall taga
   emot vad de giva.
 5. Sedan kommer du till Guds Gibea, där filistéernas fogdar
   äro. Och när du kommer dit in i staden, skall du träffa på en
   skara profeter, som komma ned från offerhöjden där, med
   psaltare, puka, flöjt och harpa före sig, under det att de
   själva äro i profetisk hänryckning.
 6. Och HERRENS Ande skall komma över dig, så att också du fattas av
   hänryckning likasom de; och du skall då bliva förvandlad till en
   annan människa.
 7. När du nu ser att dessa tecken inträffa, då må du göra vad
   tillfället giver vid handen, ty Gud är med dig.
 8. Sedan må du gå ned före mig till Gilgal, så skall jag komma
   ditned till dig, för att offra brännoffer och tackoffer; sju
   dagar skall du vänta till dess jag kommer till dig och förkunnar
   för dig vad du skall göra.
   >1 Sam. 13,8.

 9. I det han nu vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade
   Gud hans sinne och gav honom ett annat hjärta; och alla dessa
   tecken inträffade samma dag.
 10. När de kommo till Gibea, mötte honom där en skara profeter; då
   kom Guds Ande över honom, så att han, mitt ibland dem, själv
   fattades av profetisk hänryckning.
 11. Då nu alla som förut kände honom fingo se honom vara i
   hänryckning likasom profeterna, sade folket sinsemellan: »Vad
   har skett med Kis' son? Är ock Saul bland profeterna?»
 12. Men en av männen därifrån svarade och sade: »Vem är då dessas
   fader?» -- Härav uppkom ordspråket: »Är ock Saul bland
   profeterna?»
   >1 Sam. 19,24.

 13. Men när hans profetiska hänryckning hade upphört, gick han upp
   på offerhöjden.
 14. Då frågade Sauls farbroder honom och hans tjänare: »Var haven I
   varit?» Han svarade: »Borta för att söka åsninnorna. Men när vi
   sågo att de ingenstädes voro att finna, gingo vi till Samuel.»
   >1 Sam. 14,50.
 15. Då sade Sauls farbroder: »Tala om for mig vad Samuel sade till
   eder.»
 16. Saul svarade sin farbroder: »Han omtalade för oss att åsninnorna
   voro återfunna.» Men vad Samuel hade sagt om konungadömet
   omtalade han icke för honom.

 17. Därefter kallade Samuel folket tillsammans till HERREN, i Mispa.
 18. Och han sade till Israels barn: »Så säger HERREN, Israels Gud:
   Jag har fört Israel upp ur Egypten, och jag räddade eder icke
   allenast undan Egypten, utan ock undan alla andra konungadömen
   som förtryckte eder.
 19. Men nu haven I förkastat eder Gud, som själv frälste eder ur
   alla edra olyckor och trångmål, och haven sagt till honom: 'Sätt
   en konung över oss.' Så träden nu fram inför HERREN efter edra
   stammar och edra ätter.»
   >1 Sam. 8:7, 19 f. l2:12.
 20. Därpå lät Samuel alla Israels stammar gå fram; då träffades
   Benjamin stam av lotten.
   >Jos. 7,14.
 21. När han sedan lät Benjamins stam gå fram efter dess släkter,
   träffades Matris släkt av lotten; därpå träffades Saul, Kis' son,
   av lotten, men när de då sökte efter honom, stod han icke att
   finna.
 22. Då frågade de HERREN ännu en gång: »Har någon mer kommit hit?
   HERREN svarade: »Han har gömt sig bland trossen.»
 23. Då skyndade de dit och hämtad honom därifrån, och när han nu
   trädde fram bland folket, var han huvudet högre än allt folket.
   >1 Sam. 9,2.
 24. Och Samuel sade till allt folket: »Här sen I nu den som HERREN
   har utvalt; ingen är honom lik bland allt folket.» Då jublade
   allt folket och ropade: »Leve konungen!»
   >1 Kon. 1:25,39. 2 Kon. 11:12.

 25. Och Samuel kungjorde för folket konungadömets rätt och tecknade
   upp den i en bok och lade ned den inför HERREN. Sedan lät Samuel
   allt folket gå hem, var och en till sitt.
   >5 Mos. 17,14 f. 1 Sam. 8,11 f.
 26. Också Saul gick hem till Gibea; och honom följde en härskara av
   män vilkas hjärtan Gud hade rört.
 27. Men några onda män sade: »Vad hjälp skulle denne kunna giva
   oss?» Och de föraktade honom och buro icke fram skänker till
   honom. Men han låtsade som om han icke märkte det.
   >2 Krön. 17,5.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/09_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free