- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Samuelsboken, 12 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Samuelsboken, 12 Kapitlet

         Samuel avlägger räkenskap för sin
         förvaltning och talar till folket.

 1. Och Samuel sade till hela Israel: »Se, jag har lyssnat till edra
   ord och gjort allt vad I haven begärt av mig; jag har satt en
   konung över eder.
   >1 Sam 8:7, 22.
 2. Nu är det eder konung som skall vara eder ledare, nu då jag är
   gammal och grå; I haven ju redan mina söner ibland
   eder. Hittills är det jag som har varit eder ledare, från min
   ungdom ända till denna dag.
 3. Se har står jag, vittnen nu mot mig inför HERREN och inför hans
   smorde. Har jag tagit någons oxe, eller har jag tagit någons
   åsna? Har jag förtryckt någon eller övat våld mot någon? Har
   jag tagit mutor av någon, för att jag skulle se genom fingrarna
   med honom? Jag vill då giva eder ersättning därför.»
   >Syr. 46,19. Apg. 20,33.
 4. De svarade: »Du har icke förtryckt oss, du har icke övat våld
   mot oss; och från ingen människa har du tagit något.»
 5. Då sade han till dem: »HERREN vare vittne mot eder, och hans
   smorde vare ock vittne denna dag, att I icke haven funnit något
   i min hand.» De svarade: »Ja, vare det så.»

 6. Samuel sade till folket: »Ja, HERREN vare vittne, han som lät
   Mose och Aron uppstå och förde edra fäder upp ur Egyptens land.
 7. Så träden nu fram, för att jag må gå till rätta med eder inför
   HERREN angående allt gott som HERREN i sin rättfärdighet har
   gjort mot eder och mot edra fäder.
 8. När Jakob hade kommit fram till Egypten, ropade edra fäder till
   HERREN, och HERREN sände Mose och Aron, som förde edra fäder ut
   ur Egypten och läto dem bosätta sig här i landet.
   >1 Mos. 46,6. 2 Mos. 2,23 f. 3,9 f. 4,14f. Jos. 24,5.
 9. Men när de glömde HERREN, sin Gud, sålde han dem i Siseras hand,
   härhövitsmannens i Hasor, och i filistéernas hand och i Moabs
   konungs hand, och dessa stridde mot dem.
   >Dom. 3,12 f. 4,1 f. 10,6 f. 13,1. Ps. 44,13.
 10. Men de ropade till HERREN och sade: 'Vi hava syndat, ty vi hava
   övergivit HERREN och tjänat Baalerna och Astarterna; men rädda
   oss nu från våra fienders hand, så vilja vi tjäna dig.'
   >Dom. 10,10.
 11. Då sände HERREN Jerubbaal och Bedan och Jefta och Samuel och
   räddade eder från edra fienders hand runt omkring, så att I
   fingen bo i trygghet.
   >Dom. 6:11 f. 11:1 f. 1 Sam. 7:5 f., 7 f.
 12. Men när I sågen att Nahas, Ammons barns konung, kom emot eder,
   saden I till mig: 'Nej, en konung måste regera över oss', fastän
   det är HERREN, eder Gud, som är eder konung.
   >1 Sam. 8:5 f., 19 f.
 13. Och se, här är nu den konung I haven utvalt, den som I haven
   begärt; se, HERREN har satt en konung över eder.
   >1 Sam. 10,19.
 14. Allenast mån I nu frukta HERREN och tjäna honom och höra hans
   röst och icke vara gensträviga mot HERRENS befallning. Ja, både
   I och den konung som regerar över eder mån följa HERREN, eder
   Gud.
 15. Men om I icke hören HERRENS röst, utan ären gensträviga mot
   HERRENS befallning, då skall HERRENS hand drabba eder likasom
   edra fäder.
 16. Träden nu ock fram och sen det stora under som HERREN skall göra
   inför edra ögon.
 17. Nu är ju tiden för veteskörden; men jag vill ropa till HERREN
   att han må låta det dundra och regna. Så skolen I märka och se
   huru mycket ont I haven gjort i HERRENS ögon genom eder begäran
   att få en konung.»
   >1 Sam. 8,6.

 18. Och Samuel ropade till HERREN, och HERREN lät det dundra och
   regna på den dagen. Då betogs allt folket av stor fruktan för
   HERREN och för Samuel.
 19. Och allt folket sade till Samuel: »Bed för dina tjänare till
   HERREN, din Gud, att vi icke må dö, eftersom vi till alla våra
   andra synder ock hava lagt det onda att vi hava begärt att få en
   konung.»
 20. Samuel sade till folket: »Frukten icke. Väl haven I gjort allt
   detta onda; men viken nu blott icke av ifrån HERREN, utan tjänen
   HERREN av allt edert hjärta.
   >5 Mos. 6:5.
 21. Viken icke av; ty då följen I tomma avgudar, som varken kunna
   hjälpa eller rädda, eftersom de äro allenast tomhet.
   >Jes. 44,9 f.
 22. Ty HERREN skall icke förskjuta sitt folk, för sitt stora namns
   skull, eftersom HERREN har behagat att göra eder till sitt
   folk.
   >Ps. 100,3.
 23. Vare det ock fjärran ifrån mig att jag skulle så synda mot
   HERREN, att jag upphörde att bedja för eder! Jag vill fastmer
   lära eder den goda och rätta vägen.
 24. Allenast frukten HERREN och tjänen honom troget av allt edert
   hjärta. Ty sen vilka stora ting han har gjort med eder!
 25. Men om I gören vad ont är, så skolen både I och eder konung
   förgås.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/09_12.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free