- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Samuelsboken, 15 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Samuelsboken, 15 Kapitlet

         Sauls seger över amalekiterna. Hans
        ohörsamhet och förkastelse. Samuel och
                Agag.

 1. Men Samuel sade till Saul: »Det var mig HERREN sände att smörja
   dig till konung över sitt folk Israel. Så hör nu HERRENS ord.
   >1 Sam. 9,15 f. 10,1.
 2. Så säger HERREN Sebaot: Jag vill hemsöka Amalek för det som han
   gjorde mot Israel, att han lade sig i vägen för honom, när han
   drog upp ur Egypten.
   >2 Mos. 17,8 f. 5 Mos. 25,17 f.
 3. Så drag nu åstad och slå amalekiterna och giv dem till spillo,
   med allt vad de hava, och skona dem icke, utan döda både män och
   kvinnor, både barn och spenabarn, både fäkreatur och får, både
   kameler och åsnor.»
 4. Då bådade Saul upp folket och mönstrade dem i Telaim: två hundra
   tusen man fotfolk, och dessutom tio tusen man från Juda.

 5. När Saul sedan kom till Amaleks stad, lade han ett bakhåll i
   dalen.
 6. Men till kainéerna lät Saul säga: »Skiljen eder från
   amalekiterna och dragen ned, för att jag icke må utrota eder
   tillsammans med dem. I bevisaden ju barmhärtighet mot alla
   Israels barn, när de drogo ut ur Egypten.» Då skilde sig
   kainéerna från amalekiterna.
   >4 Mos. 10,29. 24,21. Dom. 1,16. 4,11.
 7. Och Saul slog amalekiterna och förföljde dem från Havila fram
   emot Sur, som ligger öster om Egypten.
   >1 Mos. 25,18.
 8. Och han tog Agag, Amaleks konung, levande till fånga, och allt
   folket gav han till spillo, och han slog dem med
   svärdsegg.
   >4 Mos. 24,7.
 9. Men Saul och folket skonade Agag, så ock det bästa och det näst
   bästa av får och fäkreatur jämte lammen, korteligen, allt som
   var av värde; sådant ville de icke giva till spillo. All boskap
   däremot, som var dålig och mager, gåvo de till spillo.

 10. Då kom HERRENS ord till Samuel; han sade:
 11. »Jag ångrar att jag har gjort Saul till konung, ty han har vänt
   sig bort ifrån mig och icke fullgjort mina befallningar.» Detta
   gick Samuel hårt till sinnes, och han ropade till HERREN hela
   den natten.
   >1 Mos. 6,6 f.
 12. Och bittida om morgonen stod Samuel upp och gick för att möta
   Saul. Då blev det berättat för Samuel att Saul hade kommit till
   Karmel och där rest åt sig en minnesstod, och att han sedan hade
   vänt om och dragit därifrån ned till Gilgal.
 13. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: »Välsignad
   vare du av HERREN. Jag har nu fullgjort HERRENS befallning.»
 14. Men Samuel sade: »Vad är det då för ett läte av får som ljuder i
   mina öron, och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag
   hör?»
 15. Saul svarade: »Från amalekiterna hava de fört dem med sig, ty
   folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra
   det åt HERREN, din Gud; men det övriga hava vi givit till
   spillo.»
 16. Då sade Samuel till Saul: »Håll nu upp, så vill jag förkunna för
   dig vad HERREN i natt har talat till mig. Han sade till honom:
   »Tala.»
 17. Samuel sade: »Se, fastän du var ringa i dina egna ögon, har du
   blivit ett huvud för Israels stammar, ty HERREN smorde dig till
   konung över Israel.
   >1 Sam. 9,21. 10,1
 18. Och HERREN sände dig åstad och sade: 'Gå och giv till spillo
   amalekiterna, de syndarna, och strid mot dem, till dess att du
   har förgjort dem.'
 19. Varför har du då icke hört HERRENS röst, utan kastat dig över
   bytet och gjort vad ont är i HERRENS ögon?»
 20. Saul svarade Samuel: »Jag har ju hört HERRENS röst och gått den
   väg på vilken HERREN har sänt mig. Jag har fört hit Agag,
   Amaleks konung, och givit Amalek till spillo.
 21. Men folket tog av bytet får och fäkreatur, det bästa av det
   tillspillogivna, för att offra det åt HERREN din Gud, i Gilgal.»
 22. Då sade Samuel: »Menar du att HERREN har samma behag till
   brännoffer och slaktoffer som därtill att man hör HERRENS röst?
    Nej, lydnad är bättre än offer,
    och hörsamhet bättre än det feta av vädurar.
   >Pred. 4,l7. Hos. 6,6. Syr. 35,1 f. Matt. 9,13. 12,7.
 23.  Ty gensträvighet är trolldomssynd,
    och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan.

   Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat
   dig, och du skall icke längre vara konung.»
   >Hos. 4,6.
 24. Saul sade till Samuel: »Jag har syndat därmed att jag har
   överträtt HERRENS befallning och handlat emot dina ord; ty jag
   fruktade för folket och lyssnade till deras ord.
 25. Men förlåt mig nu min synd, och vänd tillbaka med mig, så att
   jag får tillbedja HERREN.»
 26. Samuel sade till Saul: »Jag vänder icke tillbaka med dig; ty då
   du har förkastat HERRENS ord, har HERREN ock förkastat dig, så
   att du icke längre får vara konung över Israel.»
   >1 Sam. 16,1.
 27. När nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på
   hans mantel, och den rycktes sönder.
 28. Och Samuel sade till honom: »HERREN har i dag ryckt Israels
   konungarike från dig och givit det åt en annan, som är bättre än
   du.
   >1 Sam. 28,17.
 29. Och den Härlige i Israel ljuger icke och ångrar sig icke; ty han
   är icke en människa, så att han skulle kunna ångra sig.»
   >4 Mos. 23,19. Ps. 33,4.
 30. Han svarade: »Jag har syndat; men bevisa mig dock nu den äran
   inför de äldste i mitt folk och inför Israel, att du vänder
   tillbaka med mig, så att jag får tillbedja HERREN, din Gud.»
 31. Då vände Samuel tillbaka och följde med Saul; och Saul tillbad
   HERREN.

 32. Och Samuel sade: »Fören fram till mig Agag, Amaleks konung.» Då
   gick Agag med glatt mod fram till honom. Och Agag sade: »Välan,
   snart är dödens bitterhet överstånden.»
 33. Men Samuel sade: »Såsom ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa så
   skall ock din moder bliva barnlös framför andra kvinnor.» Därpå
   högg Samuel Agag i stycken inför HERREN, i Gilgal.
 34. Sedan begav sig Samuel till Rama; men Saul drog upp till sitt
   hem i Sauls Gibea.
 35. Och Samuel ville icke mer se Saul så länge han levde, ty Samuel
   sörjde över Saul, eftersom HERREN ångrade att han hade gjort
   Saul till konung över Israel.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/09_15.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free