- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Samuelsboken, 30 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Samuelsboken, 30 Kapitlet

        Siklags förstöring genom amalekiterna
            och Davids hämnd på dem.

 1. När David med sina män på tredje dagen kom till Siklag, hade
   amalekiterna infallit i Sydlandet och i Siklag; och de hade
   intagit Siklag och bränt upp det i eld.
   >1 Sam. 27,8 f
 2. Och kvinnorna som voro därinne, både små och stora, hade de fört
   bort såsom fångar, utan att döda någon; de hade allenast fört
   bort dem och gått sin väg.
 3. När nu David med sina män kom till staden och fick se att den
   var uppbränd i eld, och att deras hustrur jämte deras söner och
   döttrar voro bortförda såsom fångar,
 4. brast han ut i gråt, så ock hans folk; och de gräto, till dess
   att de icke förmådde gråta mer.
 5. Davids båda hustrur, Ahinoam från Jisreel och Abigail,
   karmeliten Nabals hustru, voro också fångna.
   >1 Sam. 25,42 f. 27,3.
 6. Och David kom i stor nöd, ty folket tänkte stena honom; så
   förbittrat var allt folket, var och en för sina söners och
   döttrars skull. Men David hämtade styrka hos HERREN, sin Gud.
 7. Och David sade till prästen Ebjatar, Ahimeleks son: »Bär hit
   till mig efoden.» Då bar Ebjatar fram efoden till David.
   >1 Sam. 23,9.
 8. David frågade nu HERREN: »Skall jag sätta efter denna
   rövarskara? Kan jag då hinna upp den?» Han svarade honom: »Sätt
   efter dem; ty du skall förvisso hinna upp dem och skaffa
   räddning.»
   >1 Sam. 23:2. 2 Sam. 5:19.

 9. Då begav sig David åstad med sina sex hundra man, och de kommo
   till bäcken Besor; där stannade de som nödgades bliva efter.
 10. Men David fortsatte förföljelsen med fyra hundra man; ty de som
   sade blivit för trötta, och som därför stannade, utan att gå
   över bäcken Besor, utgjorde två hundra man.

 11. Sedan träffade de på fältet en egyptisk man; honom togo de med
   sig till David. Och när de hade givit honom bröd att äta och
   vatten att dricka
 12. och när de ytterligare hade givit honom ett stycke fikonkaka och
   två russinkakor att äta, kom livskraften tillbaka i honom
   igen. På tre dygn hade han nämligen varken ätit eller druckit.
 13. Och David frågade honom: »Vem tillhör du, och varifrån är du?»
   Han svarade: »Jag är en egyptisk yngling, tjänare åt en
   amalekitisk man; men min herre övergav mig för tre dagar sedan,
   därför att jag blev sjuk.
 14. Vi hade nämligen infallit i den del av Sydlandet, som tillhör
   keretéerna, och i det område som tillhör Juda, och i den del av
   Sydlandet, som tillhör Kaleb, och vi hade bränt upp Siklag i
   eld.»
   >Jos 14,13 f. 15,13 f. Hes. 25,16. Sef. 2,5.
 15. David sade till honom: »Vill du föra mig ned till den
   rövarskaran?» Han svarade: »Lova mig med ed vid Gud att du icke
   dödar mig eller utlämnar mig åt min herre, så vill jag föra dig
   ned till den rövarskaran.»
 16. Så förde han honom ditned, och de lågo då kringspridda överallt
   på marken och åto och drucko och förlustade sig med allt det
   stora byte som de hade tagit ur filistéernas land och ur Juda
   land.
 17. Och ända från skymningen intill nästa dags afton höll David på
   med att nedgöra dem; och ingen enda av dem kom undan, utom fyra
   hundra tjänare som satte sig upp på kamelerna och flydde.
 18. Och David räddade allt vad amalekiterna hade tagit; sina båda
   hustrur räddade David också.
 19. Ingen saknades, varken liten eller stor, ingens son och ingens
   dotter, ej heller något av bytet eller något av det som de hade
   tagit med sig; David förde alltsammans tillbaka.
 20. David tog ock alla får och fäkreatur, och man drev dessa framför
   den övriga boskapen och ropade: »Detta är Davids byte.»

 21. Och när David kom tillbaka till de två hundra man som hade varit
   för trötta att följa honom, och som därför hade fått stanna kvar
   vid bäcken Besor, gingo dessa åstad för att möta David och det
   folk som han hade med sig; då gick David fram till folket och
   hälsade dem.
 22. Men allahanda onda och illasinnade män, bland dem som hade följt
   med David, togo till orda och sade: »Eftersom dessa icke följde
   med oss, skola vi icke giva dem något av bytet som vi hava
   räddat; var och en av dem må allenast taga sin hustru och sina
   barn med sig och gå hem.»
 23. Men David svarade: »Så skolen I icke göra, mina bröder, med det
   som HERREN har givit oss, då han bevarade oss och gav i vår hand
   denna rövarskara, som kom över oss.
 24. Och vem skulle för övrigt härutinnan vilja lyssna till eder?
   Nej, sådan deras lott är, som draga med i striden, sådan skall
   deras lott vara, som stanna vid trossen; de skola dela jämnt med
   varandra.»
   >4 Mos. 31,26 f. Jos. 22,8.
 25. Och därvid blev det, från den dagen och allt framgent; ty han
   gjorde detta till lag och rätt i Israel, såsom det är ännu i
   dag.
 26. När sedan David kom till Siklag, sände han en del av bytet till
   de äldste i Juda, sina vänner, i det han lät säga: »Detta är en
   skänk till eder av bytet från HERRENS fiender.»
 27. Han sände till de äldste i Betel, de äldste i Ramot i Sydlandet
   och de äldste i Jattir;
 28. till de äldste i Aroer, de äldste i Sifamot och de äldste i
   Estemoa;
 29. till de äldste i Rakal, de äldste i jerameeliternas städer och
   de äldste i kainéernas städer;
 30. till de äldste i Horma, de äldste i Bor-Asan och de äldste i
   Atak;
 31. till de äldste i Hebron och till alla de orter där David hade
   vandrat omkring med sina män.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/09_30.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free