- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Samuelsboken, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Samuelsboken, 2 Kapitlet

        David konung över Juda. Is-Boset konung
         över Israel. Krig mellan dem. Asael
              dödad av Abner.

 1. Därefter frågade David HERREN: »Skall jag draga upp till någon
   av Juda städer?» HERREN svarade honom: »Drag upp.» Då frågade
   David: »Vart skall jag draga upp?», Han svarade: »Till Hebron.»
   >1 Sam 23.2 f. 30,7 f.
 2. Så drog då David ditupp jämte sina båda hustrur, Ahinoam från
   Jisreel och Abigail, karmeliten Nabals hustru.
   >1 Sam. 25,40 f. 27,3.
 3. David lät ock sina män draga ditupp, var och en med sitt
   husfolk; och de bosatte sig i Hebrons städer.
   >Jos. 21,11.
 4. Dit kommo nu Juda män och smorde David till konung över Juda
   hus.

   När man berättade för David att det var männen i Jabes i Gilead
   som hade begravit Saul,
   >1 Sam. 31,13.
 5. skickade David sändebud till männen i Jabes i Gilead och lät
   säga till dem: »Varen välsignade av HERREN, därför att I haven
   bevisat eder herre Saul den barmhärtighetstjänsten att begrava
   honom!
 6. Så må nu ock HERREN bevisa barmhärtighet och trofasthet mot
   eder. Själv vill jag också göra eder gott, därför att I haven
   gjort detta.
 7. Varen alltså nu vid gott mod och oförskräckta, fastän eder herre
   Saul är död; det är nu jag som av Juda hus har blivit smord till
   konung över dem.»

 8. Men Abner, Ners son, Sauls härhövitsman, tog Sauls son Is-Boset
   och förde honom över till Mahanaim
   >1 Sam. 14,50.
 9. och gjorde honom till konung i Gilead och asuréernas land och
   Jisreel, så ock över Efraim, Benjamin och hela det övriga
   Israel.
 10. Sauls son Is-Boset var fyrtio år gammal, när han blev konung
   över Israel, och han regerade i två år. Allenast Juda hus höll
   sig till David.
 11. Den tid David var konung i Hebron över Juda hus utgjorde
   sammanräknat sju år och sex månader.
   >2 Sam. 5,5.

 12. Och Abner, Ners son, drog ut med Sauls son Is-Bosets folk ifrån
   Mahanaim till Gibeon.
 13. Joab, Serujas son, och Davids folk drogo också ut; och de mötte
   varandra vid Gibeons damm. Där stannade de på var sin sida om
   dammen.
   >1 Krön. 2,16.
 14. Och Abner sade till Joab: »Må vi låta några unga män stå upp och
   utföra en krigslek i vår åsyn.» Joab svarade: »Må så ske.»
 15. Då stodo de upp och gingo fram i lika antal: tolv för Benjamin
   och för Sauls son Is-Boset, och tolv av Davids folk.
 16. Och de fattade varandra i huvudet och stötte svärdet i sidan på
   varandra och föllo så allasammans därför blev detta ställe
   kallat Helkat-Hassurim[1] vid Gibeon.

 17. Sedan begynte en mycket hård strid på den dagen; men Abner och
   Israels män blevo slagna av Davids folk.
 18. Nu funnos där tre söner till Seruja: Joab, Abisai och Asael. Och
   Asael var snabbfotad såsom en gasell på fältet.
 19. Och Asael förföljde Abner, utan att vika undan vare sig till
   höger eller till vänster från Abner.
 20. Då vände Abner sig om och sade: »Är det du, Asael?» Han svarade:
   »Ja.»
 21. Då sade Abner till honom: »Vänd dig åt annat håll, åt höger
   eller åt vänster. Angrip någon av de yngre och försök att taga
   hans rustning.» Men Asael ville icke låta honom vara.
 22. Då sade Abner ännu en gång till Asael: »Låt mig vara. Du vill
   väl icke att jag skall slå dig till jorden? Huru skulle jag
   sedan kunna se din broder Joab i ansiktet?»
 23. När han ändå icke ville låta honom vara, gav Abner honom med
   bakändan av sitt spjut en stöt i underlivet, så att spjutet gick
   ut baktill; och han föll ned där och dog på stället. Och var och
   en som kom till platsen där Asael hade fallit ned och dött
   stannade där.
   >2 Sam. 3,27, 30. 20,12.

 24. Och Joab och Abisai förföljde Abner. Men när solen hade gått ned
   och de hade kommit till Ammahöjden, som ligger gent emot Gia, åt
   Gibeons öken till,
 25. då samlade sig Benjamins barn tillhopa bakom Abner, så att de
   utgjorde en sluten skara, och intogo en ställning på toppen av
   en och samma höjd.
 26. Och Abner ropade till Joab och sade: »Skall då svärdet få
   oavlåtligen frossa? Förstår du icke att detta måste leda till
   ett bittert slut?» Huru länge tänker du dröja, innan du befaller
   ditt folk att upphöra med att förfölja sina bröder?»
 27. Joab svarade: »Så sant Gud lever: om du ingenting hade sagt, då
   hade folket först i morgon fått draga sig tillbaka och upphöra
   att förfölja sina bröder.»
 28. Därefter lät Joab stöta i basunen; då stannade allt folket och
   förföljde icke mer Israel. Och sedan stridde de icke vidare.

 29. Men Abner och hans män tågade genom Hedmarken hela den natten;
   därefter gingo de över Jordan och tågade vidare hela förmiddagen
   och kommo så till Mahanaim.
 30. Joab åter samlade tillhopa allt folket, sedan han hade upphört
   att förfölja Abner; då fattades av Davids folk nitton man utom
   Asael.
 31. Davids folk hade däremot slagit till döds tre hundra sextio man
   av Benjamin och av Abners folk.
 32. Och de togo upp Asael och begrovo honom i hans faders grav i
   Bet-Lehem. Därefter tågade Joab och hans män hela natten och
   kommo i dagningen till Hebron.

[1] Betydelsen oviss; möjligen svärdsåkern.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/10_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free