- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Samuelsboken, 5 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Samuelsboken, 5 Kapitlet

         David konung över hela Israel. Hans
        erövring av Jerusalem. Hans vänskap med
          Hiram. Davids hustrur och söner.
         Filistéernas anfall och nederlag.

 1. Sedan; kommo alla Israels stammar till David i Hebron och sade
   så: »Vi äro ju ditt kött och ben.
   >1 Krön. 11,1 f.
 2. Redan för länge sedan, då Saul ännu var konung över oss, var det
   du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har
   HERREN sagt: Du skall vara en herde för mitt folk Israel, ja, du
   skall vara en furste över Israel.»
   >1 Sam. 25,30. 2 Sam. 7,8. Ps. 78,71.
 3. När så alla de äldste i Israel kommo till konungen i Hebron,
   slöt konung David ett förbund med dem där i Hebron, inför
   HERREN; och sedan smorde de David till konung över Israel.
   >1 Sam. 16,13. 2 Sam. 2,4. 1 Krön. 12,23 f.
 4. David var trettio år gammal, när han blev konung, och han
   regerade i fyrtio år.
   >1 Kon. 2,11. 1 Krön. 29,27 f.
 5. I Hebron regerade han över Juda i sju år och sex månader, och i
   Jerusalem regerade han i trettiotre år över hela Israel och
   Juda.
   >2 Sam. 2,11. 1 Krön. 3,4.

 6. Och konungen drog med sina män till Jerusalem, mot jebuséerna,
   som bodde där i landet. De sade då till David: »Hitin kommer du
   icke; blinda och halta skola driva dig bort, de mena att David
   icke skall komma hitin.»
   >Jos. 15,63. Dom. 1,21.
 7. Men David intog likväl Sions borg, det är Davids stad.
 8. Och David sade på den dagen: »Vemhelst som slår ihjäl en jebusé
   och tränger fram till vattenledningen, han slår ihjäl just dessa
   halta och blinda, som David hatar.» Därför plägar man säga:
   »Ingen blind och halt må komma in i huset.»
 9. Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids
   stad. Där uppförde David byggnader runt omkring, från Millo och
   vidare inåt.
 10. Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och HERREN,
   härskarornas Gud, var med honom.
   >2 Sam. 3,1.

 11. Och Hiram, konungen i Tyrus, skickade sändebud till David med
   cederträ, därjämte ock timmermän och stenhuggare; och de byggde
   ett hus åt David.
   >1 Krön. 14,1 f.
 12. Och David märkte att HERREN hade befäst honom såsom konung över
   Israel, och att han hade upphöjt hans konungadöme, för sitt folk
   Israels skull.

 13. Och David tog sig ännu flera bihustrur och hustrur från
   Jerusalem, sedan han hade kommit från Hebron; och åt David
   föddes ännu flera söner och döttrar.
   >1 Krön. 3,9.
 14. Dessa äro namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem:
   Sammua, Sobab, Natan, Salomo,
   >1 Krön. 3,5 f.
 15. Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia,
 16. Elisama, Eljada och Elifelet.

 17. Men när filistéerna hörde att David hade blivit smord till
   konung över Israel, drogo de allasammans upp för att fånga
   David. När David hörde detta, drog han ned till borgen.
 18. Och sedan filistéerna hade kommit fram, spridde de sig i
   Refaimsdalen.
 19. Då frågade David HERREN: »Skall jag draga upp mot filistéerna?
   Vill du då giva dem i min hand?» HERREN svarade David: »Drag
   upp; ty jag skall giva filistéerna i din hand.
   >1 Sam. 23,2. 30,7 f.
 20. Och David kom till Baal-Perasim, och där slog David dem. Då sade
   han: »HERREN har brutit ned[1] mina fiender inför mig, likasom
   en vattenflod bryter ned.» Därav fick det stället namnet
   Baal-Perasim.
   >Jes. 28,21.
 21. De lämnade där efter sig sina avgudabilder, och David och hans
   män togo dessa med sig.

 22. Men filistéerna drogo upp ännu en gång och spridde sig i
   Refaimsdalen.
 23. När David då frågade HERREN, svarade han: »Du skall icke draga
   ditupp; du må kringgå dem bakifrån, så att du kommer över dem
   från det håll där bakaträden stå.
 24. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar,
   skynda då raskt fram, ty då har HERREN dragit ut framför dig
   till att slå filistéernas här.»
 25. David gjorde såsom HERREN hade bjudit honom; och han slog
   filistéerna och förföljde dem från Geba ända fram emot Geser.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/10_05.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free