- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Samuelsboken, 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Samuelsboken, 7 Kapitlet

        David vill bygga ett hus åt Herren, men
        Herren förkunnar att han i stället skall
          bygga ett hus åt David. Davids
             tacksägelse och bön.

 1. Då nu konungen satt i sitt hus, sedan HERREN hade låtit honom få
   ro runt omkring för alla hans fiender,
   >1 Krön. 17,1 f.
 2. sade han till profeten Natan: »Se, jag bor i ett hus av
   cederträ, under det att Guds ark bor i ett tält.
   >2 Sam. 5,11. 6,17.
 3. Natan sade till konungen: »Välan, gör allt vad du har i sinnet;
   ty HERREN är med dig.»
 4. Men om natten kom HERRENS ord till Natan; han sade:
 5. »Gå och säg till min tjänare David: Så säger HERREN: Skulle du
   bygga mig ett hus att bo i?
   >1 Krön. 22,6 f. Jes. 66,1.
 6. Jag har ju icke bott i något hus, allt ifrån den dag då jag
   förde Israels barn upp ur Egypten ända till denna dag, utan jag
   har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel.
   >2 Mos. 26,1 f. 1 Kon. 8,16.
 7. Har jag då någonsin, varhelst jag flyttade omkring med alla
   Israels barn, talat och sagt så till någon enda av Israels
   stammar, som jag har förordnat till herde för mitt folk Israel:
   'Varför haven I icke byggt mig ett hus av cederträ?'
 8. Och nu skall du säga så till min tjänare David: Så säger HERREN
   Sebaot: Från betesmarken, där du följde fåren, har jag hämtat
   dig, för att du skulle bliva en furste över mitt folk Israel.
   >1 Sam. 16,11 f. 2 Sam. 5,2. Ps. 78,70 f.
 9. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla
   dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn, så stort
   som de störstes namn på jorden.
 10. Jag skall bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det,
   så att det får bo kvar där, utan att vidare bliva
   oroat. Orättfärdiga människor skola icke mer förtrycka det,
   såsom fordom skedde,
   >2 Mos. 15,17. Ps. 44,8. 80,9.
 11. och såsom det har varit allt ifrån den tid då jag förordnade
   domare över mitt folk Israel; och jag skall låta dig få ro för
   alla dina fiender. Så förkunnar nu HERREN för dig att HERREN
   skall uppbygga ett hus åt dig.
 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter
   dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv; och jag skall
   befästa hans konungadöme.
   >1 Kon. 8,19 f.
 13. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans
   konungatron för evig tid.
   >1 Kon. 5,5. 6,1. 1 Krön. 28,6 f. Ps. 89,4 f.
 14. Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son, så att
   jag visserligen, om han gör något illa, skall straffa honom med
   ris, såsom människor pläga tuktas, och med plågor, sådana som
   hemsöka människors barn;
   >1 Krön. 22,10. Ps. 89,27. Hebr. 1,5. Upp.21,7.
 15. men min nåd skall icke vika ifrån honom, såsom jag lät den vika
   ifrån Saul, vilken jag lät vika undan för dig.
   >1 Sam. 15,26.
 16. Ditt hus och ditt konungadöme skola bliva beståndande inför dig
   till evig tid; ja, din tron skall vara befäst för evig tid.»
 17. Alldeles i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn
   talade nu Natan till David.
 18. Då gick konung David in och satte sig ned inför HERRENS ansikte
   och sade: »Vem är jag, Herre, HERRE, och vad är mitt hus,
   eftersom du har låtit mig komma härtill?
   >1 Mos. 32,10.
 19. Och detta har ändå synts dig vara för litet, Herre, HERRE; du
   har ock talat angående din tjänares hus om det som ligger långt
   fram i tiden. Och härom har du talat på människosätt, Herre,
   HERRE!
 20. Vad skall nu David vidare tala till dig? Du känner ju din
   tjänare, Herre, HERRE.
   >Ps. 139 1.
 21. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt
   detta stora och förkunnat det för din tjänare.
 22. Därför är du ock stor HERRE Gud, ty ingen är dig lik, och ingen
   Gud finnes utom dig, efter allt vad vi hava hört med våra öron.
   >5 Mos. 3,24. 4,35. 32,39. 1 Sam. 2,2. Ps. 83,19. 86,19.
   >Jes. 44,6. 45,21. Mark. 12,29, 32.
 23. Och var finnes på jorden något enda folk likt ditt folk Israel,
   något folk som en Gud själv har gått åstad att förlossa åt sig
   till ett folk, för att så göra sig ett namn -- ja, för att göra
   dessa stora ting med eder och dessa fruktansvärda gärningar med
   ditt land, inför ditt folk, det som du förlossade åt dig från
   Egypten, från hedningarna och deras gudar.
   >5 Mos. 4,7 f., 32 f. 33,29. Ps. 147,19 f.
 24. Och du har berett åt dig ditt folk Israel, dig till ett folk för
   evig tid, och du, HERRE, har blivit deras Gud.
 25. Så uppfyll nu, HERRE Gud, för evig tid vad du har talat om din
   tjänare och om hans hus; gör såsom du har talat.
 26. Då skall ditt namn bliva stort till evig tid, så att man skall
   säga: 'HERREN Sebaot är Gud över Israel.' Och så skall din
   tjänare Davids hus bestå inför dig.
 27. Ty du, HERRE Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare
   och sagt: 'Jag vill bygga dig ett hus.' Därför har din tjänare
   fått frimodighet att bedja till dig denna bön.
 28. Och nu, Herre, HERRE, du är Gud, och dina ord äro sanning; och
   du du har lovat din tjänare detta goda,
 29. så värdes nu välsigna din tjänares hus, så att det förbliver
   evinnerligen inför dig. Ja, du, Herre, HERRE, har lovat det,
   och genom din välsignelse skall din tjänares hus bliva välsignat
   evinnerligen.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/10_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free