- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Samuelsboken, 18 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Samuelsboken, 18 Kapitlet

         Striden mellan David och Absalom.
          Absaloms död. Davids klagan vid
              budskapet därom.

 1. Och David mönstrade sitt folk och satte över- och underhövitsmän
   över dem.
 2. Därefter lät David folket tåga åstad: en tredjedel under Joabs
   befäl, en tredjedel under Abisais, Serujas sons, Joabs broders,
   befäl, och en tredjedel under gatiten Ittais befäl. Och konungen
   sade till folket: »Jag vill ock själv draga ut med eder.»
 3. Men folket svarade: »Du får icke draga ut; ty om vi måste fly,
   aktar ingen på oss, och om hälften av oss bliver dödad, aktar
   man icke heller på oss, men du är nu så god som tio tusen av
   oss. Därför är det nu bättre att du står redo att komma oss till
   hjälp från staden.
   >2 Sam. 21,17.
 4. Då sade konungen till dem: »Vad I ansen vara bäst vill jag
   göra.» Och konungen ställde sig vid sidan av porten, under det
   att allt folket drog ut i avdelningar på hundra och tusen.
 5. Men konungen bjöd Joab, Abisai och Ittai och sade: »Faren nu
   varligt med den unge mannen Absalom.» Och allt folket hörde huru
   konungen så bjöd alla hövitsmännen angående Absalom.
 6. Så drog då folket ut på fältet mot Israel, och striden stod i
   Efraims skog.
 7. Där blev Israels folk slaget av Davids tjänare, och många
   stupade där på den dagen: tjugu tusen man.
 8. Och striden utbredde sig över hela den trakten; och skogen
   förgjorde mer folk, än svärdet förgjorde på den dagen.

 9. Och Absalom kom i Davids tjänares väg. Absalom red då på sin
   mulåsna; och när mulåsnan kom under en stor terebint med täta
   grenar, fastnade hans huvud i terebinten, så att han blev
   hängande mellan himmel och jord, ty mulåsnan som han satt på
   sprang sin väg.
   >2 Sam. 14,26.
 10. Och en man fick se det och berättade för Joab och sade: »Jag såg
   där borta Absalom hänga i en terebint.»
 11. Då sade Joab till mannen som berättade detta för honom: »Om du
   såg det, varför slog du honom då icke strax till jorden? Jag
   skulle då gärna hava givit dig tio siklar silver och ett bälte.»
 12. Men mannen svarade Joab: »Om jag ock finge väga upp tusen siklar
   silver i mina händer, skulle jag dock icke vilja uträcka min
   hand mot konungens son, ty konungen bjöd ju dig och Abisai och
   Ittai, så att vi hörde det: 'Tagen vara, I alla, på den unge
   mannen Absalom.'
 13. Dessutom, om jag lömskt hade förgripit mig på hans liv, så hade
   du säkerligen lämnat mig i sticket, eftersom intet kan förbliva
   dolt för konungen.»
 14. Joab sade: »Jag vill icke på detta sätt förhala tiden med dig.»
   Därefter tog han tre spjut i sin hand och stötte dem i Absaloms
   bröst, medan denne ännu var vid liv, där han hängde under
   terebinten.
 15. Sedan kommo tio unga män, Joabs vapendragare, ditfram, och av
   dem blev Absalom till fullo dödad.

 16. Och Joab lät stöta i basunen, och folket upphörde att förfölja
   Israel, ty Joab ville skona folket.
 17. Och de togo Absalom och kastade honom i en stor grop i skogen
   och staplade upp ett mycket stort stenröse över honom. Men
   hela Israel flydde, var och en till sin hydda.
   >Jos. 7,26. 8,29.
 18. Och Absalom hade, medan han ännu levde, låtit resa åt sig en
   stod som står i Konungsdalen; ty han tänkte: »Jag har ingen son
   som kan bevara mitt namns åminnelse. Den stoden hade han
   uppkallat efter sitt namn, och den heter ännu i dag Absaloms
   minnesvård.
   >1 Mos. 14,17. 2 Sam. 14,27.

 19. Och Ahimaas, Sadoks son, sade: »Låt mig skynda åstad och
   förkunna för konungen glädjebudskapet att HERREN har dömt honom
   fri ifrån hans fienders hand.»
 20. Men Joab svarade honom: »I dag bliver du ingen glädjebudbärare;
   en annan dag må du förkunna glädjebudskap, men denna dag
   förkunnar du icke något glädjebudskap, eftersom nu konungens son
   är död.»
 21. Därefter sade Joab till en etiopier: »Gå och berätta för
   konungen vad du har sett.» Då föll etiopiern ned för Joab och
   skyndade därpå åstad.
 22. Men Ahimaas, Sadoks son; sade ännu en gång till Joab: »Låt också
   mig, vad än må ske, få skynda åstad, efter etiopiern.» Joab
   sade: »Varför vill du skynda åstad, min son, då detta ju icke
   kan vara ett glädjebudskap som skaffar dig någon lön?»
 23. Han svarade: »Vad än må ske vill jag skynda åstad.» Då sade han
   till honom: »Så skynda då.» Och Ahimaas skyndade åstad och tog
   vägen över Jordanslätten och hann om etiopiern.

 24. Under tiden satt David inne i porten. Och väktaren gick upp på
   porttaket invid muren; när han där lyfte upp sina ögon, fick han
   se en man komma ensam springande.
 25. Väktaren ropade och förkunnade det för konungen. Då sade
   konungen: »Är han ensam, så har han ett glädjebudskap att
   kungöra.» Och han kom allt närmare.
 26. Därefter fick väktaren se en annan man komma springande; då
   ropade väktaren till portvaktaren och sade: »Nu ser jag åter en
   man komma ensam springande.» Konungen sade: »Denne är ock en
   glädjebudbärare.»
 27. Och väktaren sade: »Efter sitt sätt att springa tyckes mig den
   förste vara Ahimaas, Sadoks son.» Då sade konungen: »Det är en
   god man; han kommer säkerligen med ett gott glädjebudskap.»

 28. Och Ahimaas ropade och sade till konungen: »Allt väl!» Därefter
   föll han ned till Jorden på sitt ansikte inför konungen och
   sade: »Lovad vare HERREN, din Gud, som har prisgivit de
   människor som hade upplyft sin hand mot min herre konungen!»
 29. Då frågade konungen: »Står det väl till med den unge mannen
   Absalom?» Ahimaas svarade: »Jag såg en stor hop folk, när Joab
   avsände konungens andre tjänare och mig, din tjänare; men jag
   vet icke vad det var.»
 30. Konungen sade: »Gå åt sidan och ställ dig där.» Då gick han åt
   sidan och blev stående där
 31. Just då kom etiopiern. Och etiopiern sade: »Mottag, min herre
   konung, det glädjebudskapet att HERREN i dag har dömt dig fri
   ifrån alla de mäns hand, som hava rest sig upp mot dig.»
 32. Konungen frågade etiopiern: »Står det väl till med den unge
   mannen Absalom?» Etiopiern svarade: »Må det så gå med min herre
   konungens fiender och med alla som resa sig upp mot dig för att
   göra dig ont, såsom det har gått med den unge mannen.
 33. Då blev konungen häftigt upprörd och gick upp i salen över
   porten och grät. Och under det att han gick, ropade han så: »Min
   son Absalom, min son, min son Absalom! Ack, att jag hade fått dö
   i ditt ställe! Absalom, min son, min son!»
   >2 Sam. 19,4.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/10_18.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free