- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Samuelsboken, 21 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Samuelsboken, 21 Kapitlet

        Treårig hungersnöd. Försoning för Sauls
        blodsdåd mot gibeoniterna. Strider med
               filistéerna.

 1. Men under Davids tid uppstod en hungersnöd, som varade oavbrutet
   i tre år; då sökte David HERRENS ansikte. HERREN svarade: »För
   Sauls och hans blodbefläckade hus' skull sker detta, därför att
   han dödade gibeoniterna.
   >4 Mos. 27,21.
 2. Då kallade konungen till sig gibeoniterna och talade med dem.
   Men gibeoniterna voro icke israeliter, utan en kvarleva av
   amoréerna och fastän Israels barn hade givit dem sin ed, hade
   Saul, i sin nitälskan för Israels barn och för Juda, försökt att
   nedgöra dem.
   >Jos. 9,15, 19.
 3. David sade nu till gibeoniterna: »Vad skall jag göra för eder,
   och varmed skall jag bringa försoning, så att I välsignen
   HERRENS arvedel?»
 4. Gibeoniterna svarade honom: »Vi fordra icke silver och guld av
   Saul och hans hus, ej heller hava vi rätt att döda någon man i
   Israel.» Han frågade: »Vad begären I då att jag skall göra för
   eder?»
 5. De svarade konungen: »Den man som ville förgöra oss, och som
   stämplade mot oss, för att vi skulle bliva utrotade och icke mer
   hava bestånd någonstädes inom Israels land,
 6. av hans söner må sju utlämnas till oss, så att vi få upphänga
   dem för HERREN i Sauls, HERRENS utvaldes, Gibea.» Konungen sade:
   »Jag skall utlämna dem.»
   >4 Mos. 25,4.
 7. Men konungen skonade Mefiboset, Sauls son Jonatans son, för den
   ed vid HERREN, som de, David och Jonatan, Sauls son, hade svurit
   varandra.
   >1 Sam. 18,3 f. 20,15 f., 23, 42. 23,18.
 8. Däremot tog konungen de två söner, Armoni och Mefiboset, som
   Rispa, Ajas dotter, hade fött åt Saul, och de fem söner som
   Mikal, Sauls dotter, hade fött åt meholatiten Adriel, Barsillais
   son
   >1 Sam. 18,19. 2 Sam. 3,7.
 9. och överlämnade dem åt gibeoniterna, och dessa upphängde dem på
   berget inför HERREN, så att de omkommo, alla sju på en gång. Och
   det var under de första skördedagarna, när kornskörden begynte,
   som de blevo dödade.
 10. Då tog Rispa, Ajas dotter, sin sorgdräkt och hade den till sitt
   läger ovanpå klippan från det att skörden begynte, ända till
   dess att vattnet strömmade ned över dem från himmelen; och hon
   tillstadde icke himmelens fåglar att slå ned på dem om dagen, ej
   heller markens vilda djur att göra det om natten.

 11. När det blev berättat för David vad Rispa, Ajas dotter, Sauls
   bihustru, hade gjort
 12. begav sig David åstad och hämtade Sauls och hans son Jonatans
   ben från borgarna i Jabes i Gilead. Dessa hade nämligen i
   hemlighet tagit deras kroppar bort ifrån den öppna platsen i
   Bet-San, där filistéerna hade hängt upp dem, när filistéerna
   slogo Saul på Gilboa.
   >1 Sam. 31,11 f.
 13. Och då han hade fört Sauls och hans son Jonatans ben upp
   därifrån, samlade man ock ihop de upphängdas ben.
 14. Sedan begrov man Sauls och hans son Jonatans ben i Benjamins
   land, i Sela, i hans fader Kis' grav; man gjorde allt vad
   konungen hade bjudit. Och därefter hörde Gud landets bön.
   >Jos. 18,28.

 15. Åter uppstod krig mellan filistéerna och Israel. Och David drog
   ned med sina tjänare, och de stridde mot filistéerna. Men David
   blev trött;
 16. och Jisbo-Benob, en av rafaéernas avkomlingar, vilkens lans
   vägde tre hundra siklar koppar, och som var iklädd en ny
   rustning, tänkte då döda David.
 17. Men Abisai, Serujas son, kom honom till hjälp och slog filistéen
   till döds. Då besvuro Davids män honom att han icke mer skulle
   draga ut med dem i striden, så att han icke utsläckte Israels
   lampa.
   >2 Sam. 18,3. 1 Kon. 11,36. 15,4. 2 Kon. 8,19 Ps. 132,17. Ords. 13,9.
 18. Därefter stod åter en strid med filistéerna vid Gob; husatiten
   Sibbekai slog då ned Saf, en av rafaéernas avkomlingar.
   >1 Krön. 20,4.

 19. Åter stod en strid med filistéerna vid Gob; Elhanan,
   Jaare-Oregims son, betlehemiten, slog då ned gatiten Goljat, som
   hade ett spjut vars skaft liknade en vävbom.
   >1 Sam. 17,7. 1 Krön. 20,5.
 20. Åter stod en strid vid Gat. Där var en reslig man som hade sex
   fingrar på var hand och sex tår på var fot, eller tillsammans
   tjugufyra; han var ock en avkomling av rafaéerna.
 21. Denne smädade Israel; då blev han nedgjord av Jonatan, son till
   Simeai, Davids broder.
   >1 Sam. 16,9. 2 Sam. 13,3. 1 Krön. 2,13.

 22. Dessa fyra voro avkomlingar av rafaéerna i Gat; och de föllo för
   Davids och hans tjänares hand.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/10_21.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free