- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Konungaboken, 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Konungaboken, 1 Kapitlet

         Abisag från Sunem hos konung David.
         Adonias försök att upphäva sig till
        konung. Salomo Davids efterträdare på
                tronen.

 1. Konung David var nu gammal och kommen till hög ålder; och ehuru
   man höljde täcken över honom, kunde han dock icke hålla sig
   varm.
 2. Då sade hans tjänare till honom: »Må man för min herre konungens
   räkning söka upp en ung kvinna, en jungfru, som kan bliva
   konungens tjänarinna och sköta honom. Om hon får ligga i din
   famn, så bliver min herre konungen varm»
 3. Så sökte de då över hela Israels land efter en skön flicka; och
   de funno Abisag från Sunem och förde henne till konungen.
 4. Hon var en mycket skön flicka, och hon skötte nu konungen och
   betjänade honom, men konungen hade intet umgänge med henne.
 5. Men Adonia, Haggits son, hov sig upp och sade: »Det är jag som
   skall bliva konung.» Och han skaffade sig vagnar och ryttare,
   därtill ock femtio man som löpte framför honom.
   >2 Sam. 3,4. 15,1. 1 Krön. 3,2.
 6. Hans fader hade aldrig velat bedröva honom med att säga: »Varför
   gör du så?» Han var ock mycket fager; och hans moder hade fött
   honom näst efter Absalom.
   >2 Sam. 14,25.
 7. Och han begynte underhandla med Joab, Serujas son, och med
   prästens Ebjatar, och dessa slöto sig till Adonia och
   understödde honom.
   >1 Kon. 2,22, 28.
 8. Men prästen Sadok och Benaja, Jojadas son, samt profeten Natan,
   Simei, Rei och Davids hjältar höllo icke med Adonia.
   >2 Sam. 23,8, f.

 9. Och Adonia slaktade får och fäkreatur och gödkalvar vid
   Soheletstenen, som ligger vid Rogelskällan; och han inbjöd dit
   alla sina bröder, konungens söner, och alla de Juda män som voro
   i konungens tjänst.
   >Jos. 15,7. 18,l6.
 10. Men profeten Natan, Benaja, hjältarna och sin broder Salomo
   inbjöd han icke.

 11. Då sade Natan så till Bat-Seba, Salomos moder: »Du har väl hört
   att Adonia, Haggits son, har blivit konung, utan att vår herre
   David vet därom?
 12. Men jag vill nu giva dig ett råd, för att du må kunna rädda ditt
   liv och din son Salomos liv.
 13. Gå in till konung David och säg till honom: 'Har du icke, min
   herre konung, själv med ed lovat din tjänarinna och sagt: Din
   son Salomo skall bliva konung efter mig; han skall sitta på min
   tron? Varför har då Adonia blivit konung?'
 14. Och medan du ännu är där och talar med konungen, skall jag efter
   dig komma in och bekräfta dina ord.»

 15. Så gick då Bat-Seba in till konungen, i kammaren. Konungen var
   nu mycket gammal; och Abisag från Sunem betjänade konungen.
 16. Och Bat-Seba bugade sig och föll ned för konungen. Då frågade
   konungen: »Vad önskar du?»
 17. Hon sade till honom: »Min herre, du har ju själv lovat din
   tjänarinna med en ed vid HERREN, din Gud: 'Din son Salomo skall
   bliva konung efter mig; han skall sitta på min tron.'
 18. Men se, nu har Adonia blivit konung, fastän du, min herre
   konung, ännu icke har fått veta det.
 19. Och han har slaktat tjurar och gödkalvar och får i myckenhet,
   och han har inbjudit alla konungens söner och prästen Ebjatar
   och härhövitsmannen Joab; men din tjänare Salomo har han icke
   inbjudit.
 20. På dig, min herre konung, äro nu hela Israels ögon riktade, i
   förväntan att du skall kungöra för dem vem som skall sitta på
   min herre konungens tron efter honom.
 21. Eljest torde hända, att när min herre konungen har gått till
   vila hos sina fäder, då bliva jag och min son Salomo hållna
   såsom brottslingar.»

 22. Medan hon ännu höll på att tala med konungen, kom profeten
   Natan.
 23. Och man anmälde det för konungen och sade: »Profeten Natan är
   här.» När han så kom inför konungen, föll han ned till jorden på
   sitt ansikte för konungen.
 24. Och Natan sade: »Min herre konung, är det väl du som har sagt
   att Adonia skall bliva konung efter dig, och att han skall sitta
   på din tron?
 25. Ty han har i dag gått ned och slaktat tjurar och gödkalvar och
   får i myckenhet, och har inbjudit alla konungens söner och
   härhövitsmännen och prästen Ebjatar, och de hålla nu på med att
   äta och dricka hos honom; och de ropa: 'Leve konung Adonia!'
 26. Men mig, din tjänare, och prästen Sadok och Benaja, Jojadas son,
   och din tjänare Salomo har han icke inbjudit.
 27. Kan väl detta hava utgått från min herre konungen, utan att du
   har låtit dina tjänare vet vem som skall sitta på min herre
   konungens tron efter honom?»

 28. Då svarade konung David och sade: »Kallen hit till mig
   Bat-Seba.» När hon nu kom inför konungen och stod inför
   konungen,
 29. betygade konungen med ed och sade: »Så sant HERREN lever, han
   som har förlossat mig från all nöd:
   >2 Sam. 4,9.
 30. såsom jag lovade dig med ed vid HERREN, Israels Gud, då jag
   sade: 'Din son Salomo skall bliva konung efter mig; han skall
   sitta på min tron i mitt ställe', så vill jag denna dag göra.»
 31. Då bugade sig Bat-Seba, med ansiktet mot jorden, och föll ned
   för konungen och sade: »Må min herre, konung David, leva
   evinnerligen!»
 32. Och konung David sade: »Kallen till mig prästen Sadok och
   profeten Natan och Benaja, Jojadas son. När dessa kommo inför
   konungen,
 33. sade konungen till dem: »Tagen eder herres tjänare med eder och
   sätten min son Salomo på min egen mulåsna och fören honom med
   till Gihon.
   >2 Krön 32,30. 33,14.
 34. Där må prästen Sadok och profeten Natan smörja honom till konung
   över Israel; sedan skolen I stöta i basun och ropa: 'Leve konung
   Salomo!'
 35. Därefter skolen I följa honom hitupp, och när han kommer hit,
   skall han sätta sig på min tron, och så skall han vara konung i
   mitt ställe. Ty det är honom jag har förordnat att vara furste
   över Israel och Juda.»
 36. Då svarade Benaja, Jojadas son, konungen och sade: »Amen. Så
   bjude ock HERREN, min herre konungens Gud.
 37. Såsom HERREN har varit med min herre konungen, så vare han ock
   med Salomo. Ja, må han göra hans tron ännu mäktigare än min
   herres, konung Davids, tron.»
 38. Så gingo nu prästen Sadok och profeten Natan och Benaja, Jojadas
   son, ditned, jämte keretéerna och peletéerna, och satte Salomo
   på konung Davids mulåsna och förde honom till Gihon.
   >2 Sam. 8,18. 1 Krön. 18,l7.
 39. Och prästen Sadok tog oljehornet ur tältet och smorde
   Salomo. Därefter stötte de i basun, och allt folket ropade:
   »Leve konung Salomo!»
   >1 Sam. 10,24. 2 Kon. 11,l2. 1 Krön. 29,22.
 40. Sedan följde allt folket honom upp, under det att de blåste på
   flöjter och visade sin glädje med ett så stort jubel, att jorden
   kunde rämna av deras rop.
 41. Men Adonia och alla de inbjudna som han hade hos sig hörde
   detta, just då de hade slutat att äta. När Joab nu hörde
   basunljudet, sade han: »Varför höres detta larm från staden?»
 42. Medan han ännu talade, kom Jonatan, prästen Ebjatars son; och
   Adonia sade: »Kom hit, ty du är en rättskaffens man och har nog
   ett gott glädjebudskap att förkunna.»
 43. Jonatan svarade och sade till Adonia: »Nej, vår herre, konung
   David, har gjort Salomo till konung.
 44. Och konungen har med honom sänt åstad prästen Sadok och profeten
   Natan och Benaja, Jojadas son, jämte keretéerna och peletéerna,
   och de hava satt honom på konungens mulåsna.
 45. Därefter hava prästen Sadok och profeten Natan i Gihon smort
   honom till konung, och sedan hava de dragit upp därifrån under
   jubel, och hela staden har kommit i rörelse. Härav kommer det
   buller som I haven hört.
 46. Salomo sitter nu ock på konungatronen.
 47. Vidare hava konungens tjänare kommit och lyckönskat vår herre
   konung David, och sagt: 'Din Gud låte Salomos namn bliva ännu
   större än ditt namn, och hans tron ännu mäktigare än din tron.'
   Och konungen har tillbett, nedböjd på sin säng;
 48. ja, konungen har sagt så: 'Lovas vare HERREN, Israels Gud, som i
   dag har satt en efterträdare på min tron, så att jag med egna
   ögon har fått se det!»
 49. Då blevo alla de inbjudna som voro hos Adonia förskräckta och
   stodo upp och gingo bort, var och en sin väg.
 50. Men Adonia fruktade så för Salomo, att han stod upp och gick
   bort och fattade i hornen på altaret.
   >2 Mos. 27,2.
 51. Och det blev berättat för Salomo: »Se, Adonia fruktar för konung
   Salomo; därför har han fattat i hornen på altaret och sagt:
   'Konung Salomo måste lova mig i dag med ed att han icke skall
   döda sin tjänare med svärd.'»
 52. Då sade Salomo: »Om han vill vara en rättskaffens man, så skall
   icke ett hår av hans huvud falla till jorden; men om något ont
   bliver funnet hos honom, så skall han dö.»
   >1 Sam. 14,45.
 53. Därefter sände konung Salomo åstad och lät hämta honom från
   altaret; och han kom och föll ned för konung Salomo. Då sade
   Salomo till honom: »Gå hem till ditt.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/11_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free