- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Konungaboken, 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Konungaboken, 7 Kapitlet

          Salomos palats. Jakin och Boas;
        kopparhavet; de tio bäckenställen med
         sina bäcken; andra föremål som hörde
             till Herrens hus.

 1. Men på sitt eget hus byggde Salomo i tretton år, innan han fick
   hela sitt hus färdigt.
 2. Han byggde Libanonskogshuset, hundra alnar långt, femtio alnar
   brett och trettio alnar högt, med fyra rader pelare av cederträ
   och med huggna bjälkar av cederträ ovanpå pelarna.
 3. Det hade ock ett tak av cederträ över sidokamrarna, vilka vilade
   på pelarna, som tillsammans voro fyrtiofem, femton i var rad.
 4. Och det hade bjälklag i tre rader; och fönsteröppningarna sutto
   mitt emot varandra i tre omgångar.
 5. Alla dörröppningar och dörrposter voro fyrkantiga, av bjälkar;
   och fönsteröppningarna sutto alldeles mitt emot varandra i tre
   omgångar.
 6. Vidare gjorde han pelarförhuset, femtio alnar långt och trettio
   alnar brett, och framför detta också ett förhus med pelare, och
   med ett trapphus framför dessa.
 7. Och han gjorde tronförhuset, där han skulle skipa rätt,
   domsförhuset; det var belagt med cederträ från golv till tak.
 8. Och hans eget hus, där han själv skulle bo, på den andra gården,
   innanför förhuset, var byggt på samma sätt. Salomo byggde ock
   ett hus, likadant som detta förhus, åt Faraos dotter, som han
   hade tagit till hustru.
   >1 Kon. 3,1. 9,24.

 9. Allt detta var av dyrbara stenar, avmätta såsom byggnadsblock
   och sågade med såg invändigt och utvändigt, alltsammans, ända
   ifrån grunden upp till taklisterna; och likaså allt därutanför,
   ända till den stora förgårdsmuren.
 10. Och grunden var lagd med dyrbara och stora stenar, stenar av tio
   alnars längd och av åtta alnars längd.
 11. Därovanpå lågo dyrbara stenar, avmätta såsom byggnadsblock,
   ävensom cederbjälkar.
 12. Och den stora förgårdsmuren där runt omkring var uppförd av tre
   varv huggna stenar och ett varv huggna bjälkar av cederträ. Så
   var det ock med den inre förgårdsmuren till HERRENS hus, så
   jämväl med husets förhus.
 13. Och konung Salomo sände och lät hämta Hiram från Tyrus.
   >2 Krön. 2,13 f.
 14. Denne var son till en änka av Naftali stam, och hans fader var
   en tyrisk man, en kopparsmed; han hade konstskicklighet och
   förstånd och kunskap i fullt mått till att utföra alla slags
   arbeten av koppar. Han kom nu till konung Salomo och utförde
   alla hans arbeten.
   >2 Mos. 31,3 f.

 15. Han förfärdigade de båda pelarna av koppar. Aderton alnar hög
   var den ena pelaren, och en tolv alnar lång tråd mätte omfånget
   av den andra pelaren.
   >2 Kon. 25,17. 2 Krön. 3,15 f. Jer. 52,21 f.
 16. Han gjorde ock två pelarhuvuden, gjutna av koppar, till att
   sätta ovanpå pelarna; vart pelarhuvud var fem alnar högt.
 17. Nätlika utsirningar, som bildade ett nätverk, hängprydnader i
   form av kedjor funnos på pelarhuvudena som sutto ovanpå pelarna,
   sju på vart pelarhuvud.
 18. Och han gjorde pelarna så, att två rader gingo runt omkring över
   det ena av de nätverk som tjänade till att betäcka
   pelarhuvudena, vilka höjde sig över granatäpplena; och likadant
   gjorde han på det andra pelarhuvudet.
 19. Och pelarhuvudena som sutto ovanpå pelarna inne i förhuset voro
   utformade till liljor, och mätte fyra alnar.
 20. På båda pelarna funnos pelarhuvuden, också ovantill invid den
   bukformiga delen inemot nätverket. Och granatäpplena voro två
   hundra, i rader runt omkring, över det andra pelarhuvudet.
 21. Pelarna ställde han upp vid förhuset till tempelsalen. Åt den
   pelare han ställde upp på högra sidan gav han namnet Jakin, och
   åt den han ställde upp på vänstra sidan gav han namnet Boas.
 22. Överst voro pelarna utformade till liljor. Så blev då arbetet
   med pelarna fullbordat.

 23. Han gjorde ock havet, i gjutet arbete. Det var tio alnar från
   den ena kanten till den andra, runt allt omkring, och fem alnar
   högt; och ett trettio alnar långt snöre mätte dess omfång.
   >2 Krön. 4,2 f. Jer. 52,20.
 24. Och under kanten voro gurklika sirater, som omgåvo det runt
   omkring -- tio alnar brett som det var -- så att de gingo runt
   omkring havet. De gurklika siraterna sutto i två rader, och de
   voro gjutna i ett stycke med det övriga.
 25. Det stod på tolv oxar, tre vända mot norr, tre vända mot väster,
   tre vända mot söder och tre vända mot öster; havet stod ovanpå
   dessa, och deras bakdelar voro alla vända inåt.
 26. Dess tjocklek var en handsbredd; och dess kant var gjord såsom
   kanten på en bägare, i form av en utslagen lilja. Det rymde två
   tusen bat.

 27. Vidare gjorde han de tio bäckenställen, av koppar. Vart ställ
   var fyra alnar långt, fyra alnar brett och tre alnar högt.
   >2 Krön. 4,14.
 28. Och på följande sätt voro dessa ställ gjorda. De voro försedda
   med sidolister, vilka sidolister hade sin plats mellan
   hörnlisterna.
 29. På dessa sidolister mellan hörnlisterna funnos avbildade lejon,
   tjurar och keruber, och likaså på hörnlisterna upptill. Under
   lejonen och tjurarna sutto nedhängande blomsterslingor.
 30. Vart ställ hade fyra hjul av koppar med axlar av koppar; och
   dess fyra fötter voro försedda med bärarmar. Dessa bärarmar voro
   gjutna till att sitta under bäckenet, och mitt för var och en
   sutto blomsterslingor.
 31. Sin öppning hade det inom kransstycket, som höjde sig en aln
   uppåt. öppningen i detta var rund; det var så gjort, att det
   kunde tjäna såsom underlag, och det mätte en och en halv
   aln. Också på dess öppning funnos utsirningar. Men sidolisterna
   därtill voro fyrkantiga, icke runda.
 32. De fyra hjulen sutto under sidolisterna, och hjulens hållare
   voro fästa vid bäckenstället. Vart hjul mätte en och en halv
   aln.
 33. Hjulen voro gjorda såsom vagnshjul; och deras hållare, deras
   ringar, deras ekrar och deras navar voro allasammans gjutna.
 34. Fyra bärarmar funnos på vart ställ, i de fyra hörnen; bärarmarna
   voro gjorda i ett stycke med sitt ställ.
 35. Överst på vart ställ var en helt och hållet rund uppsats, en
   halv aln hög; och ovantill på vart ställ sutto dess hållare, så
   ock dess sidolister gjorda i ett stycke därmed.
 36. Och på hållarnas ytor och på sidolisterna inristade han keruber,
   lejon och palmer, alltefter som utrymme fanns på var och en, så
   ock blomsterslingor runt omkring.
 37. På detta sätt gjorde han de tio bäckenställen; de voro alla
   gjutna på samma sätt och hade samma mått och samma form

 38. Han gjorde ock tio bäcken, av koppar. Fyrtio bat rymde vart
   bäcken, och vart bäcken mätte fyra alnar; till vart och ett av
   de tio bäckenställen gjordes ett bäcken.
   >2 Krön. 4,6.
 39. Och han ställde fem av bäckenställen på högra sidan om huset och
   fem på vänstra sidan om huset. Och havet ställde han på högra
   sidan om huset, åt sydost.
   >2 Krön. 4,10.
 40. Hirom gjorde dessa bäcken, så ock skovlarna och skålarna.

   Så förde Hiram allt det arbete till slut, som han fick utföra åt
   konung Salomo för HERRENS hus:
   >2 Mos. 27,3. 2 Krön. 4,11 f.
 41. nämligen två pelare, och de två klotformiga pelarhuvuden som
   sutto ovanpå pelarna, och de två nätverk som skulle betäcka de
   båda klotformiga pelarhuvuden som sutto ovanpå pelarna,
 42. därjämte de fyra hundra granatäpplena till de båda nätverken,
   två rader granatäpplen till vart nätverk, för att de båda
   klotformiga pelarhuvuden som sutto uppe på pelarna så skulle
   bliva betäckta,
 43. Vidare de tio bäckenställen och de tio bäckenen på
   bäckenställen,
 44. så ock havet, som var allenast ett, och de tolv oxarna under
   havet,
 45. vidare askkärlen, skovlarna och skålarna, korteligen, alla redan
   nämnda föremål som Hiram gjorde åt konung Salomo för HERRENS
   hus. Allt var av polerad koppar.
 46. På Jordanslätten lät konungen gjuta det i lerformar, mellan
   Suckot och Saretan.
 47. Och för den övermåttan stora myckenhetens skull lämnade Salomo
   alla föremålen ovägda, så att kopparens vikt icke blev utrönt.

 48. Salomo gjorde ock alla övriga föremål som skulle finnas i
   HERRENS hus: det gyllene altaret, det gyllene bordet som
   skådebröden skulle ligga på,
   >2 Krön. 4,19 f.
 49. så ock ljusstakarna, fem på högra sidan och fem på vänstra
   framför koret, av fint guld, med blomverket, lamporna och
   lamptängerna av guld,
   >2 Krön. 4,7.
 50. vidare faten, knivarna, de båda slagen av skålar och fyrfaten,
   av fint guld, äntligen de gyllene gångjärnen till de dörrar som
   ledde till det innersta av huset, det allraheligaste, och till
   de dörrar i huset, som ledde till tempelsalen.
 51. Sedan allt det arbete som konung Salomo lät utföra på HERRENS
   hus var färdigt, förde Salomo ditin vad hans fader David hade
   helgat åt HERREN: silvret, guldet och kärlen; detta lade han in
   i skattkamrarna i HERRENS hus.
   >2 Sam. 8,7,11 f. 2 Krön. 5,1.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/11_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free