- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Konungaboken, 9 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Konungaboken, 9 Kapitlet

        Ny uppenbarelse för Salomo. Uppgörelsen
         med Hiram. Salomos arbetsfolk och
         byggnader. Hans offerordning. Hans
                flotta.

 1. Då nu Salomo hade byggt HERRENS hus färdigt, så ock
   konungshuset, ävensom allt annat som han hade känt åstundan och
   lust att utföra,
   >2 Krön. 7,11 f
 2. uppenbarade sig HERREN för andra gången för Salomo, likasom han
   förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon.
   >1 Kon. 3,5 f
 3. Och HERREN sade till honom »Jag har hört den bön och åkallan som
   du har uppsänt till mig; detta hus som du har byggt har jag
   helgat, till att där fästa mitt namn för evig tid. Och mina ögon
   och mitt hjärta skola vara där alltid.
   >5 Mos 12,11. 1 Kon. 8,22 f. Ps. 132,14.
 4. Om du nu vandrar inför mig, såsom din fader David vandrade, med
   ostraffligt hjärta och i redlighet, så att du gör allt vad jag
   har bjudit dig och håller mina stadgar och rätter
   >1 Kon. 3,14. 11,38.
 5. då skall jag upprätthålla din konungatron över Israel
   evinnerligen, såsom jag lovade angående din fader David, när jag
   sade: 'Aldrig skall på Israels tron saknas en avkomling av dig.'
   >2 Sam. 7,12 f. 1 Kon. 2,4. 1 Krön. 17,11. 22,10.
 6. Men om I och edra barn vänden om och övergiven mig, och icke
   hållen de bud och stadgar som jag har förelagt eder, utan gån
   bort och tjänen andra gudar och tillbedjen dem,
   >Jos. 23,16.
 7. då skall jag utrota Israel ur det land som jag har givit dem;
   och det hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag förkasta
   ifrån mitt ansikte; och Israel skall bliva ett ordspråk och en
   visa bland alla folk.
   >5 Mos. 28,37. Jer. 7,15. 24,9.
 8. Och huru upphöjt detta hus nu än må vara, skall då var och en
   som går därförbi bliva häpen och vissla. Och när man frågar:
   'Varför har HERREN gjort så mot detta land och detta hus?',
   >5 Mos. 29,24 f. Jer. 22,8 f.
 9. då skall man svara: 'Därför att de övergåvo HERREN, sin Gud, som
   hade fört deras fäder ut ur Egyptens land, och höllo sig till
   andra gudar och tillbådo dem och tjänade dem, därför har HERREN
   låtit allt detta onda komma över dem.'»

 10. När de tjugu år voro förlidna, under vilka Salomo byggde på de
   två husen, HERRENS hus och konungshuset,
   >1 Kon. 6,38. 7,1. 2 Krön. 8,1 f.
 11. gav konung Salomo tjugu städer i Galileen åt Hiram, konungen i
   Tyrus, som hade försett honom med cederträ, cypressträ och guld,
   så mycket han begärde.
 12. Men när Hiram från Tyrus begav sig ut för att bese de städer som
   Salomo hade givit honom, behagade de honom icke,
 13. utan han sade: »Vad är detta för städer som du har givit mig,
   min broder?» Och han kallade dem Kabuls land, såsom de heta ännu
   i dag.
 14. Men Hiram sände till konungen ett hundra tjugu talenter guld.

 15. Och på följande sätt förhöll det sig med det arbetsfolk som
   konung Salomo bådade upp för att bygga HERRENS hus och hans eget
   hus och Millo, ävensom Jerusalems murar, så ock Hasor, Megiddo
   och Geser.
   >2 Sam. 5,9. 1 Kon. 5,13.
 16. (Farao, konungen i Egypten, hade nämligen dragit upp och intagit
   Geser och bränt upp det i eld och dräpt de kananéer som bodde i
   staden, varefter han hade givit den till hemgift åt sin dotter,
   Salomos hustru.
   >Jos. 16,10.
 17. Men Salomo byggde upp Geser, ävensom Nedre Bet-Horon,
 18. så ock Baalat och Tamar i öknen där i landet,
 19. vidare alla Salomos förrådsstäder, vagnsstäderna och
   häststäderna, och vad annat Salomo kände åstundan att bygga i
   Jerusalem, på Libanon och eljest i hela det land som lydde under
   hans välde.)
   >1 Kon. 4,26. 10,26.
 20. Allt det folk som fanns kvar av amoréerna, hetiterna,
   perisséerna hivéerna och jebuséerna, korteligen, alla de som
   icke voro av Israels barn --
 21. deras avkomlingar, så många som funnos kvar i landet efter dem,
   i det Israels barn icke hade förmått giva dem till spillo, dessa
   pålade Salomo att vara arbetspliktiga tjänare, såsom de äro ännu
   i dag.
 22. Men av Israels barn gjorde Salomo ingen till träl, utan de blevo
   krigare och blevo hans tjänare och hövitsman och kämpar, eller
   uppsyningsmän över hans vagnar och ridhästar.
   >3 Mos. 25,39 f.
 23. Överfogdarna över Salomos arbeten voro fem hundra femtio; dessa
   hade befälet över folket som utförde arbetet.

 24. Men så snart Faraos dotter hade flyttat upp från Davids stad
   till det hus som han hade byggt åt henne, byggde han ock
   Millo.
   >1 Kon. 3,1. 7,8.
 25. Och Salomo offrade tre gånger om året brännoffer och tackoffer
   på det altare som han hade byggt åt HERREN, och tände därjämte
   rökelsen inför HERRENS ansikte. Så hade han då gjort huset
   färdigt.
   >2 Krön. 4,1. 7,7.
 26. Konung Salomo byggde ock en flotta i Esjon-Geber, som ligger vid
   Elot, på stranden av Röda havet, i Edoms land.
 27. På denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt
   skeppsmanskap, som åtföljde Salomos folk.
 28. De foro till Ofir och hämtade därifrån guld, fyra hundra tjugu
   talenter, som de förde till konung Salomo.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/11_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free