- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Konungaboken, 11 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Konungaboken, 11 Kapitlet

         Salomos gemåler och bihustrur; hans
        avfall från Herren. Uppror mot Salomo;
           Ahias profetia. Salomos död.

 1. Men konung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska
   kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor,
   sidoniskor och hetitiskor,
 2. kvinnor av de folk om vilka HERREN hade lagt till Israels barn:
   »I skolen icke inlåta eder med dem, och de få icke inlåta sig
   med eder; de skola förvisso eljest förleda edra hjärtan att
   avfalla till deras gudar.» Till dessa höll sig Salomo och
   älskade dem.
   >2 Mos. 34,16. 5 Mos. 7,3 f. 17,17.
 3. Han hade sju hundra furstliga gemåler och tre hundra bihustrur.
   Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall.
 4. Ja, när Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att
   avfalla till andra gudar, så att hans hjärta icke förblev
   hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta
   hade varit.
 5. Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna, och
   Milkom, ammoniternas styggelse.
   >Dom. 2,13. 2 Kon. 23,13.
 6. Och Salomo gjorde vad ont var i HERRENS ögon och följde icke i
   allt efter HERREN, såsom hans fader David hade gjort.
 7. Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas
   styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok,
   Ammons barns styggelse.
   >4 Mos. 21,29. 2 Kon. 23,13.
 8. På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att
   de fingo tända offereld och frambära offer åt sina gudar.

 9. Och HERREN blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade
   avfallit från HERREN, Israels Gud, som dock två gånger hade
   uppenbarat sig för honom,
   >1 Kon. 3,5. 9,2.
 10. och som hade givit honom ett särskilt bud angående denna sak,
   att han icke skulle följa efter andra gudar, ett HERRENS bud som
   han icke hade hållit.
   >1 Kon. 6,12.
 11. Därför sade HERREN till Salomo: »Eftersom det är så med dig, och
   eftersom du icke har hållit det förbund och de stadgar som jag
   har givit dig, skall jag rycka riket ifrån dig och giva det åt
   din tjänare.
   >1 Sam. 15,28. 28,17. 1 Kon. 12,15 f. 14,8,
 12. Men för din fader Davids skull vill jag icke göra detta i din
   tid; först ur din sons hand skall jag rycka det.
 13. Dock skall jag icke rycka hela riket ifrån honom, utan en stam
   skall jag giva åt din son, för min tjänare Davids skull och för
   Jerusalems skull, som jag har utvalt.»

 14. Och HERREN lät en motståndare till Salomo uppstå i edoméen
   Hadad. Denne var av konungasläkten i Edom.
 15. Ty när David var i strid med Edom, och härhövitsmannen Joab drog
   upp för att begrava de slagna och därvid förgjorde allt mankön i
   Edom
   >2 Sam. 8,14. 1 Krön. 18,12 f.
 16. -- ty Joab och hela Israel stannade där i sex månader, till dess
   att han hade utrotat allt mankön i Edom --
 17. då flydde Adad jämte några edomeiska män som hade varit i hans
   faders tjänst, och de togo vägen till Egypten; Hadad var då en
   ung gosse.
 18. De begav sig åstad från Midjan och kommo till Paran; och de togo
   folk med sig från Paran och kommo så till Egypten, till Farao,
   konungen i Egypten. Denne gav honom ett hus och anslog ett
   underhåll åt honom och gav honom land.
 19. Och Hadad fann mycken nåd för Faraos ögon, så att denne gav
   honom till hustru en syster till sin gemål, en syster till
   drottning Tapenes.
 20. Denna syster till Tapenes födde åt honom sonen Genubat, och
   Tapenes lät avvänja honom i Faraos hus; sedan vistades Genubat i
   Faraos hus bland Faraos söner.
 21. Då nu Hadad i Egypten hörde att David hade gått till vila hos
   sina fäder, och att härhövitsmannen Joab var död, sade han till
   Farao: »Låt mig fara hem till mitt land.»
 22. Men Farao sade till honom: »Vad fattas dig här hos mig, eftersom
   du vill fara till ditt land?» Han svarade: »Hindra mig icke,
   utan låt mig gå.

 23. Och Gud lät ännu en motståndare till honom uppstå i Reson,
   Eljadas son, som hade flytt ifrån sin herre, Hadadeser, konungen
   i Soba.
 24. När David sedan anställde blodbadet ibland dem, samlade denne
   folk omkring sig och blev hövitsman för en strövskara; dessa
   drogo därefter till Damaskus och slogo sig ned där och gjorde
   sig till herrar i Damaskus.
   >2 Sam. 8,3 f. 10,18.
 25. Denne var nu under Salomos hela livstid Israels motståndare och
   gjorde det skada, han såväl som Hadad. Han avskydde Israel; och
   han blev konung över Aram.
 26. Och en av Salomos tjänare hette Jerobeam; han var son till
   Nebat, en efraimit, från Sereda, och hans moder hette Seruga och
   var änka. Denne reste sig upp mot konungen.
   >2 Krön. 13,6.
 27. Orsaken varför han reste sig upp mot konungen var
   följande. Salomo byggde då på Millo; han ville befästa det
   blottade stället på sin fader Davids stad.
   >2 Sam. 5,7, 9. 1 Kon. 9,15, 24.
 28. Nu var Jerobeam en dugande man; och då Salomo såg att den unge
   mannen var driftig i sitt arbete, satte han honom över allt det
   arbete som ålåg Josefs hus.
 29. Vid den tiden hände sig en gång att Jerobeam hade begivit sig ut
   ur Jerusalem; då kom profeten Ahia från Silo emot honom på
   vägen, där han gick klädd i en ny mantel; och de båda voro
   ensamma på fältet.
 30. Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig och
   ryckte sönder den i tolv stycken.
 31. Därefter sade han till Jerobeam: »Tag här tio stycken för
   dig. Ty så säger HERREN, Israels Gud: Se, jag vill rycka riket
   ur Salomos hand och giva tio av stammarna åt dig;
 32. den ena stammen skall han få behålla för min tjänare Davids
   skull och för Jerusalems skull, den stads som jag har utvalt ur
   alla Israels stammar.
   >Ps. 132,11 f.
 33. Så skall ske, därför att de hava övergivit mig och tillbett
   Astarte, sidoniernas gudinna, och Kemos, Moabs gud, och Milkom,
   Ammons barns gud, och icke vandrat på mina vägar och icke gjort
   vad rätt är i mina ögon, efter mina stadgar och rätter, såsom
   hans fader David gjorde.
 34. Dock skall jag icke taga ifrån honom själv det samlade riket,
   utan jag vill låta honom förbliva furste, så länge han lever,
   för min tjänare Davids skull, som jag utvalde, därför att han
   höll mina bud och stadgar.
 35. Men från hans son skall jag taga konungadömet och giva det åt
   dig, nämligen de tio stammarna.
 36. En stam skall jag giva åt hans son, så att min tjänare David
   alltid har en lampa inför mitt ansikte i Jerusalem, den stad som
   jag har utvalt åt mig, till att där fästa mitt namn.
   >2 Sam. 21,17. 1 Kon. 15,4. 2 Kon. 8,19. 2 Krön. 21,7.
   >Ps. 132,17. Ords. 13,9.
 37. Dig vill jag alltså taga och vill låta dig regera över allt vad
   dig lyster; du skall bliva konung över Israel.
 38. Om du nu hörsammar allt vad jag bjuder dig och vandrar på mina
   vägar och gör vad rätt är i mina ögon, så att du håller mina
   stadgar och bud, såsom min tjänare David gjorde, så skall jag
   vara med dig och bygga åt dig ett hus som bliver beståndande,
   såsom jag byggde ett hus åt David, och jag skall giva Israel åt
   dig. --
   >1 Kon. 3,14. 9,4.
 39. Ja, för den sakens skull skall jag ödmjuka Davids säd, dock icke
   för alltid.»

 40. Och Salomo sökte tillfälle att döda Jerobeam; men Jerobeam stod
   upp och flydde till Egypten, till Sisak, konungen i Egypten. Och
   han stannade i Egypten till Salomos död.

 41. Vad nu mer är att säga om Salomo, om allt vad han gjorde och om
   hans vishet, det finnes upptecknat i Salomos krönika.
   >2 Krön. 9,29 f.
 42. Den tid Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel var fyrtio
   år.
 43. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och blev begraven i sin
   fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev konung efter
   honom.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/11_11.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free