- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Konungaboken, 13 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
 1. Men då kom på HERRENS befallning en gudsman från Juda till
   Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att där tända
   offereld.
 2. Och mannen ropade mot altaret på HERRENS befallning och sade:
   »Altare! Altare! Så säger HERREN: Se, åt Davids hus skall födas
   en son vid namn Josia, han skall på dig slakta
   offerhöjdsprästerna som antända offereld på dig, och människoben
   skall man då bränna upp på dig.»
   >2 Kon. 23,15 f.
 3. På samma gång angav han ett tecken, i det han sade: »Detta är
   tecknet på att det är HERREN som har talat: se, altaret skall
   rämna, och askan därpå skall spillas ut.»
 4. När konung Jerobeam hörde dessa ord, som gudsmannen ropade mot
   altaret i Betel, räckte han ut sin hand från altaret och sade:
   »Gripen honom.» Men handen som han hade räckt ut mot honom
   förvissnade, och han kunde icke draga den tillbaka till sig
   igen.
 5. Och altaret rämnade, och askan på altaret spilldes ut; det var
   det tecken som gudsmannen på HERRENS befallning hade angivit.
 6. Då tog konungen till orda och sade till gudsmannen: »Bönfall
   inför HERREN, din Gud, och bed för mig att jag må kunna draga
   min hand tillbaka till mig igen.» Och gudsmannen bönföll inför
   HERREN; och konungen kunde då draga sin hand tillbaka till sig
   igen, och den var likadan som förut.
   >2 Mos. 8,8. 9,28. 10,17. 4 Mos. 21,7.
 7. Då talade konungen till gudsmannen: »Kom hem med mig och
   vederkvick dig; sedan vill jag giva dig en gåva.»
 8. Men gudsmannen svarade konungen: »Om du än vill giva mig hälften
   av vad som finnes i ditt hus, så kommer jag dock icke med dig;
   här på orten vill jag varken äta eller dricka.
   >4 Mos. 22,18. 24,13.
 9. Ty så har HERREN genom sitt ord bjudit mig och sagt: Du skall
   varken äta eller dricka, och ej heller vända tillbaka samma väg
   du har gått hit.»
 10. Därefter gick han sina färde en annan väg och vände icke
   tillbaka samma väg han hade kommit till Betel.

 11. Men i Betel bodde en gammal profet. Dennes son kom och förtäljde
   för honom allt vad gudsmannen den dagen hade gjort i Betel, huru
   han hade talat till konungen. När de hade förtäljt detta för
   sin fader,
 12. frågade deras fader dem vilken väg han hade gått. Och hans söner
   visste vilken väg gudsmannen som kom från Juda hade gått.
 13. Då sade han till sina söner: »Sadlen åsnan åt mig.» När de då
   hade sadlat åsnan åt honom, satte han sig på den
 14. och begav dig åstad efter gudsmannen och fann honom sittande
   under terebinten; och han frågade honom: »Är du den gudsman som
   har kommit från Juda?» Han svarade: »Ja.»
 15. Då sade han till honom: »Kom med mig hem och ät med mig.»
 16. Men han svarade: »Jag kan icke vända om med dig och följa dig,
   och jag vill icke äta eller dricka med dig här på orten;
 17. ty så har blivit mig sagt genom HERRENS ord: Du skall varken äta
   eller dricka där; du skall icke heller gå tillbaka samma väg du
   har gått dit.»
 18. Han sade till honom: »Jag är ock en profet såsom du, och en
   ängel har talat till mig på HERRENS befallning och sagt: 'För
   honom tillbaka med dig hem och giv honom att äta och dricka.'»
   Men häri ljög han för honom.
 19. Då vände han tillbaka med honom och åt i hans hus och drack.
 20. Men under det att de sutto till bords, kom HERRENS ord till
   profeten som hade fört honom tillbaka.
 21. Och han ropade till gudsmannen som hade kommit från Juda och
   sade: »Så säger HERREN: Därför att du har varit gensträvig mot
   HERRENS ord och icke hållit det bud som HERREN, din Gud, har
   givit dig,
 22. utan vänt tillbaka och ätit och druckit på den ort där han hade
   förbjudit, dig att äta och dricka, därför skall din döda kropp
   icke komma i dina fäders grav.
 23. Sedan han nu hade ätit och druckit, sadlade han åsnan åt honom,
   åt profeten som han hade fört tillbaka.
 24. Och denne begav sig åstad; men ett lejon kom emot honom på vägen
   och dödade honom. Sedan låg hans döda kropp utsträckt där på
   vägen, under det att åsnan stod bredvid den; och lejonet stod
   också bredvid den döda kroppen.
   >1 Kon. 20,36.
 25. Då nu folk som gick därförbi fick se den döda kroppen ligga
   utsträckt på vägen och lejonet stå bredvid den döda kroppen,
   gingo de in i staden där den gamle profeten bodde och omtalade
   det där.
 26. När profeten, som hade fört honom tillbaka från hans väg, hörde
   det, sade han: »Det är gudsmannen, han som var gensträvig mot
   HERRENS ord; därför har HERREN givit honom i lejonets våld, och
   det har krossat och dödat honom, i enlighet med det ord som
   HERREN hade talat till honom.»
 27. Därefter tillsade han sina söner att de skulle sadla åsnan åt
   honom; och de sadlade den.
 28. Så begav han sig åstad och fann den döda kroppen liggande
   utsträckt på vägen och åsnan och lejonet stående bredvid den
   döda kroppen; lejonet hade icke ätit av den döda kroppen och ej
   heller krossat åsnan.
 29. Då tog profeten upp gudsmannens döda kropp och lade den på åsnan
   och förde den tillbaka; och den gamle profeten begav sig in i
   sin stad för att hålla dödsklagan och begrava honom.
 30. Och han lade hans döda kropp i sin egen grav; och de höllo
   dödsklagan efter honom och ropade: »Ack ve, min broder!»
   >Jer. 22,18.
 31. Då han nu hade begravit honom, sade han till sina söner: »När
   jag dör, så begraven mig i den grav där gudsmannen ligger
   begraven; läggen mina ben vid sidan av hans ben.
 32. Ty förvisso skall det ord gå i fullbordan, som han på HERRENS
   befallning ropade mot altaret i Betel och mot alla offerhöjdshus
   i Samariens städer.»
   >2 Kon. 23,15 f.

 33. Dock vände Jerobeam efter detta icke om från sin onda väg, utan
   gjorde åter allahanda man ur folket till offerhöjdspräster; vem
   som hade lust därtill fick av honom mottaga handfyllning till
   att vara offerhöjdspräst.
   >2 Mos. 28,41. 1 Kon. 12,31.
 34. På detta sätt blev han för Jerobeams hus en orsak till synd, och
   en orsak till att det blev utplånat och utrotat från jorden.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/11_13.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free