- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Konungaboken, 15 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Konungaboken, 15 Kapitlet

        Abiam konung i Juda. Asa konung i Juda.
        Asas förbund med Ben-Hadad mot Baesa,
        Israels konung. Nadab konung i Israel.
         Baesas sammansvärjning och Jerobeams
        hus' undergång. Baesa konung i Israel.

 1. I konung Jerobeams, Nebats sons, adertonde regeringsår blev
   Abiam konung över Juda.
   >2 Krön. 13,1 f.
 2. Han regerade tre år i Jerusalem. Hans moder hette Maaka,
   Abisaloms dotter.
 3. Och han vandrade i alla de synder som hans fader hade begått
   före honom, och hans hjärta var icke hängivet åt HERREN, hans
   Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit.
   >1 Kon. 12,28 f.
 4. Allenast för Davids skull lät HERREN, hans Gud, honom få en
   lampa i Jerusalem, i det att han uppsatte hans son efter honom
   och lät Jerusalem hava bestånd --
   >2 Sam. 21,17. 1 Kon. 11,36. 2 Kon. 8,19. Ps. 132,17. Ords. 13,9.
 5. detta därför att David gjorde vad rätt var i HERRENS ögon och
   icke vek ifrån något som han bjöd honom, så länge han levde,
   utom i saken med hetiten Uria.
   >2 Sam. 11,1 f. 12,9.

 6. Men Rehabeam och Jerobeam lågo i krig med varandra, så länge den
   förre levde.
   >1 Kon. 14,30. 2 Krön. 12,15.

 7. Vad nu mer är att säga om Abiam och om allt vad han gjorde, det
   finnes upptecknat i Juda konungars krönika. Men Abiam och
   Jerobeam lågo i krig med varandra.
 8. Och Abiam gick till vila hos sina fäder, och man begrov honom i
   Davids stad. Och hans son Asa blev konung efter honom.
   >2 Krön. 14,1 f.
 9. I Jerobeams, Israels konungs, tjugonde regeringsår blev Asa
   konung över Juda.
 10. Han regerade fyrtioett år i Jerusalem. Hans moder hette Maaka,
   Abisaloms dotter.
 11. Och Asa gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, såsom hans fader
   David hade gjort
 12. Han drev ut tempelbolarna ur landet och skaffade bort alla de
   eländiga avgudabeläten som hans fader hade låtit göra.
   >1 Kon. 14,24.
 13. Ja, sin moder Maaka avsatte han från hennes drottningsvärdighet,
   därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran; Asa högg nu
   ned styggelsen och brände upp den i Kidrons dal.
   >2 Krön. 15,16 f,
 14. Men offerhöjderna blevo icke avskaffade; dock var Asas hjärta
   hängivet åt HERREN, så länge han levde.
 15. Och han förde in i HERRENS hus både vad hans fader och vad han
   själv hade helgat åt HERREN: silver, guld och kärl.
 16. Men Asa och Baesa, Israels konung, lågo i krig med varandra, så
   länge de levde.
 17. Baesa, Israels konung, drog upp mot Juda och begynte befästa
   Rama, för att hindra att någon komme vare sig till eller ifrån
   Asa, Juda konung.
   >2 Krön. 16,1 f.
 18. Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i
   HERRENS hus, ävensom skatterna i konungshuset, och lämnade detta
   åt sina tjänare; därefter sände konung Asa dem till Ben-Hadad,
   son till Tabrimmon, son till Hesjon, konungen i Aram, som bodde
   i Damaskus, och lät säga:
   >2 Kon. 12,18. 16,8. 18,15.
 19. »Ett förbund består ju mellan mig och dig, såsom det var mellan
   min fader och din fader. Se, här sänder jag dig skänker av
   silver och guld, så bryt då nu ditt förbund med Baesa, Israels
   konung, för att han må lämna mig i fred.»
 20. Och Ben-Hadad lyssnade till konung Asa och sände sina
   krigshövitsmän mot Israels städer och förhärjade Ijon, Dan,
   Abel-Bet-Maaka och hela Kinarot jämte hela Naftali land.
   >2 Kon. 15,29.
 21. När Baesa hörde detta, avstod han från att befästa Rama och höll
   sig sedan stilla i Tirsa.
 22. Men konung Asa bådade upp hela Juda, ingen fritagen; och de
   förde bort stenar och trävirke som Baesa använde till att
   befästa Rama. Därmed befäste nu konung Asa Geba i Benjamin, så
   ock Mispa.
 23. Allt vad mer är att säga om Asa, om alla hans bedrifter, om allt
   vad han gjorde och om de städer han byggde, det finnes
   upptecknat i Juda konungars krönika. Men på sin ålderdom fick
   han en sjukdom i sina fötter.
   >2 Krön. 16,11 f.
 24. Och Asa gick till vila hos sina fäder och blev begraven hos sina
   fäder i sin fader Davids stad. Och hans son Josafat blev konung
   efter honom.
   >2 Krön. 17,1.

 25. Men Nadab, Jerobeams son, blev konung över Israel i Asas, Juda
   konungs, andra regeringsår, och han regerade över Israel i två
   år.
 26. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon och vandrade på sin faders
   väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att
   synda.
   >1 Kon. 12,28 f.
 27. Men Baesa, Ahias son, av Isaskar hus, anstiftade en
   sammansvärjning mot honom, och Baesa dräpte honom vid Gibbeton,
   som tillhörde filistéerna; Nadab med hela Israel höll nämligen
   på med att belägra Gibbeton.
 28. I Asas, Juda konungs, tredje regeringsår var det som Baesa
   dödade honom, och han blev så själv konung i hans ställe.
 29. Och när han hade blivit konung förgjorde han hela Jerobeams hus;
   han lät intet som anda hade bliva kvar av Jerobeams hus, utan
   utrotade det, i enighet med det ord som HERREN hade talat genom
   sin tjänare Ahia från Silo --
   >1 Kon 14,10, 14.
 30. detta för de synders skull som Jerobeam hade begått, och genom
   vilka han kom Israel att synda, så att han därmed förtörnade
   HERREN, Israels Gud.
   >1 Kon. 12,28 f.

 31. Vad nu mer är att säga om Nadab och om allt vad han gjorde det
   finnes upptecknat i Israels konungars krönika.
 32. Men Asa och Baesa, Israels konung, lågo i krig med varandra,
   länge de levde.
 33. I Asas, Juda konungs, tredje regeringsår blev Baesa, Ahias son,
   konung över hela Israel i Tirsa och regerade i tjugufyra år.
 34. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon och vandrade på Jerobeams
   väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att
   synda.
   >1 Kon. 12,28 f.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/11_15.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free