- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Konungaboken, 22 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Konungaboken, 22 Kapitlet

        Ahabs och Josafats tåg mot Aram. Ahabs
         död. Josafats regering i Juda. Hans
           död. Ahasja konung i Israel.

 1. Och de sutto i ro i tre år, under vilka intet krig var mellan
   Aram och Israel.
 2. Men i det tredje året for Josafat, Juda konung, ned till Israels
   konung.
   >2 Krön. 18,2 f.
 3. Och Israels konung sade till sina tjänare: »I veten ju att Ramot
   i Gilead tillhör oss. Och likväl sitta vi stilla och taga det
   icke ifrån konungen i Aram.»
 4. Och han frågade Josafat: Vill du draga med mig för att belägra
   Ramot i Gilead?» Josafat svarade Israels konung: »Jag såsom du,
   mitt folk såsom ditt folk, mina hästar såsom dina hästar!»
   >2 Kon. 3,7 f.
 5. Men Josafat sade ytterligare till Israels konung: »Fråga dock
   först HERREN härom.»
   >2 Kon. 3,11.
 6. Då församlade Israels konung profeterna, vid pass fyra hundra
   män, och frågade dem: »Skall jag draga åstad mot Ramot i Gilead
   för att belägra det, eller skall jag avstå därifrån?» De
   svarade: »Drag ditupp; Herren skall giva det i konungens hand.»
 7. Men Josafat sade: »Finnes här ingen annan HERRENS profet, så att
   vi kunna fråga genom honom?»
 8. Israels konung svarade Josafat: »Här finnes ännu en man, Mika,
   Jimlas son, genom vilken vi kunna fråga HERREN; men han är mig
   förhatlig, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan allenast
   olycka.» Josafat sade: »Konungen säge icke så.»
 9. Då kallade Israels konung till sig en hovman och sade: »Skaffa
   skyndsamt hit Mika, Jimlas son.»
 10. Israels konung och Josafat, Juda konung, sutto nu var och en på
   sin tron, iklädda sina skrudar, på en tröskplats vid Samarias
   port, under det att alla profeterna profeterade inför dem.
 11. Då gjorde sig Sidkia, Kenaanas son, horn av järn och sade: »Så
   säger HERREN: Med dessa skall du stånga araméerna, så att de
   förgöras.»
 12. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sade: »Drag
   upp mot Ramot i Gilead, så skall du bliva lyckosam; HERREN skall
   giva det i konungens hand.»

 13. Och budet som hade gått för att tillkalla Mika talade till honom
   och sade: »Det är så, att profeterna med en mun lova konungen
   lycka; låt nu dina ord stämma överens med vad de hava talat, och
   lova också du lycka.»
 14. Men Mika svarade: »Så sant HERREN lever, jag skall allenast tala
   det som HERREN säger till mig.»
   >4 Mos. 22,38.
 15. När han sedan kom till konungen, frågade konungen honom: »Mika,
   skola vi draga åstad till Ramot i Gilead för att belägra det,
   eller skola vi avstå därifrån?» Han svarade honom: »Drag ditupp,
   så skall du bliva lyckosam; HERREN skall giva det i konungens
   hand.»
 16. Men konungen sade till honom: »Huru många gånger skall jag
   besvärja dig att icke tala till mig annat än sanning i HERRENS
   namn?»
 17. Då sade han: »Jag såg hela Israel förskingrat på bergen, likt
   får som icke hava någon herde. Och HERREN sade: 'Dessa hava icke
   någon herre; må de vända tillbaka hem i frid, var och en till
   sitt.'»
   >4 Mos. 27,17. Matt. 9,36
 18. Då sade Israels konung till Josafat: »Sade jag dig icke att
   denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan allenast olycka?»

 19. Men han sade: »Hör alltså HERRENS ord. Jag såg HERREN sitta på
   sin tron och himmelens hela härskara stå där hos honom, på hans
   högra sida och på hans vänstra.
 20. Och HERREN sade: 'Vem vill locka Ahab att draga upp mot Ramot i
   Gilead, för att han må falla där?' Då sade den ene så och den
   andre så.
 21. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför HERREN och sade:
   'Jag vill locka honom därtill.' HERREN frågade honom: 'På vad
   sätt?'
   >Job 1,6.
 22. Han svarade: 'Jag vill gå ut och bliva en lögnens ande i alla
   hans profeters mun.' Då sade han: 'Du må försöka att locka
   honom därtill, och du skall också lyckas; gå ut och gör så.'
 23. Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i alla dessa dina
   profeters mun, medan HERREN ändå har beslutit att olycka skall
   komma över dig.»

 24. Då trädde Sidkia, Kenaanas son, fram och gav Mika ett slag på
   kinden och sade: »På vilken väg har då HERRENS Ande gått bort
   ifrån mig för att tala med dig?»
 25. Mika svarade: »Du skall få se det på den dag då du nödgas
   springa från kammare till kammare för att gömma dig.»
   >1 Kon. 20,30.
 26. Men Israels konung sade: »Tag Mika och för honom tillbaka till
   Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, konungasonen.
 27. Och säg: Så säger konungen: Sätten denne i fängelse och bespisen
   honom med fångkost, till dess jag kommer välbehållen hem.»
 28. Mika svarade: »Om du kommer välbehållen tillbaka, så har HERREN
   icke talat genom mig.» Och han sade ytterligare: »Hören detta, I
   folk, allasammans.»
   >Mik. 1,2.
 29. Så drog nu Israels konung jämte Josafat, Juda konung, upp till
   Ramot i Gilead.
 30. Och Israels konung sade till Josafat: »Jag vill förkläda mig,
   när jag drager ut i striden, men du må vara klädd i dina egna
   kläder.» Så förklädde sig Israels konung, när han drog ut i
   striden.
 31. Men konungen i Aram hade bjudit och sagt till sina trettiotvå
   vagnshövitsmän: »I skolen icke giva eder i strid med någon, vare
   sig liten eller stor, utom med Israels konung allena.»
   >1 Kon. 20,16, 24.
 32. När då hövitsmännen över vagnarna fingo se Josafat, tänkte de:
   »Förvisso är detta Israels konung», och vände sig därför till
   anfall mot honom. Då gav Josafat upp ett rop.
 33. Så snart nu hövitsmännen över vagnarna märkte att det icke var
   Israels konung, vände de om och läto honom vara.
 34. Men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffade Israels
   konung i en fog på rustningen. Då sade denne till sin körsven:
   »Sväng om vagnen och för mig ut ur hären, ty jag är sårad.»
   >1 Kon. 20,42.
 35. Och striden blev på den dagen allt häftigare, och konungen stod
   upprätt i sin vagn, vänd mot araméerna; men om aftonen gav han
   upp andan. Och blodet från såret hade runnit ned i vagnen.
 36. Och vid solnedgången gick ett rop genom hären: »Var och en till
   sin stad igen! Var och en till sitt land igen!»

 37. Så dödades då konungen och blev förd till Samaria; och man
   begrov konungen där i Samaria.
 38. Och när man sköljde vagnen i dammen i Samaria, slickade hundarna
   hans blod, och skökorna badade sig däri -- såsom HERREN hade
   sagt.
   >1 Kon. 21,19 2 Kon. 9,25 f.

 39. Vad nu mer är att säga om Ahab och om allt vad han gjorde, om
   elfenbenshuset som han byggde, och om alla de städer som han
   byggde, det finnes upptecknat i Israels konungars krönika.
 40. Och Ahab gick till vila hos sina fäder. Och hans son Ahasja blev
   konung efter honom.

 41. Men Josafat, Asas sons blev konung över Juda i Ahabs, Israels
   konungs, fjärde regeringsår.
   >1 Kon 15,24.
 42. Trettiofem år gammal var Josafat, när han blev konung, och han
   regerade tjugufem år i Jerusalem. Hans moder hette Asuba,
   Silhis dotter.
 43. Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg, utan att vika av
   ifrån den; han gjorde nämligen vad rätt var i HERRENS ögon.
 44. Dock blevo offerhöjderna icke avskaffade, utan folket fortfor
   att frambära offer och tända offereld på höjderna.
   >1 Kon. 15,14.
 45. Och Josafat höll fred med Israels konung.

 46. Vad nu mer är att säga om Josafat och om de bedrifter han
   utförde och om hans krig, det finnes upptecknat i Juda konungars
   krönika.
 47. Han utrotade ock ur landet de tempelbolare som ännu funnos där,
   vilka hade lämnats kvar i hans fader Asas tid.
   >1 Kon. 15,12.
 48. I Edom fanns då ingen konung, utan en ståthållare regerade där.
   >2 Sam. 8,14.
 49. Och Josafat hade låtit bygga Tarsis-skepp, som skulle gå till
   Ofir för att hämta guld; men de kommo aldrig åstad, ty de ledo
   skeppsbrott vid Esjon-Geber.
   >1 Kon. 9,28. 2 Krön. 20,36 f.
 50. Då sade Ahasja, Ahabs son, till Josafat: »Låt mitt folk fara med
   ditt folk på skeppen.» Men Josafat ville icke.

 51. Och Josafat gick till vila hos sina fäder och blev begraven hos
   sina fäder i sin fader Davids stad. Och hans son Joram blev
   konung efter honom.

 52. Ahasja, Ahabs son, blev konung över Israel i Samaria i
   Josafats, Juda konungs, sjuttonde regeringsår, och han regerade
   över Israel i två år.
 53. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon och vandrade på sin faders
   och sin moders väg och på Jerobeams, Nebats sons, väg, hans som
   hade kommit Israel att synda.
   >1 Kon. 12,28 f. 16,31.
 54. Och han tjänade Baal och tillbad honom och förtörnade HERREN,
   Israels Gud, alldeles såsom hans fader hade gjort.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/11_22.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free