- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Konungaboken, 5 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Konungaboken, 5 Kapitlet

        Naaman botad från spetälska genom Elisa.
         Gehasis oredlighet och hans straff.

 1. Naaman, den arameiske konungens härhövitsman, hade stort
   anseende hos sin herre och var högt aktad, ty genom honom hade
   HERREN givit seger åt Aram; och han var en tapper stridsman, men
   spetälsk.
 2. Nu hade araméerna, en gång då de drogo ut på strövtåg, fört med
   sig såsom fånge ur Israels land en ung flicka, som kom i tjänst
   hos Naamans hustru.
 3. Denna sade till sin fru: »Ack att min herre vore hos profeten i
   Samaria, så skulle denne nog befria honom från hans spetälska!»
 4. Då gick hon åstad och berättade detta för sin herre och sade:
   »Så och så har flickan ifrån Israels land sagt.
 5. Konungen i Aram svarade: »Far dit, så skall jag sända brev till
   konungen i Israel.» Så for han då och tog med sig tio talenter
   silver och sex tusen siklar guld, så ock tio högtidsdräkter.
 6. Och han överlämnade brevet till Israels konung, och däri stod
   det: »Nu, när detta brev kommer dig till handa, må du veta att
   jag har sänt till dig min tjänare Naaman, för att du må befria
   honom från hans spetälska.»
 7. När Israels konung hade läst brevet, rev han sönder sina kläder
   och sade: »Är jag då Gud, så att jag skulle kunna döda och göra
   levande, eftersom denne sänder bud till mig att jag skall befria
   en man från hans spetälska? Märken nu och sen huru han söker sak
   med mig.»
   >5 Mos. 32,39. 1 Sam. 2,6.

 8. Men när gudsmannen Elisa hörde att Israels konung hade rivit
   sönder sina kläder, sände han till konungen och lät säga:
   »Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till
   mig, så skall han förnimma att en profet finnes i Israel.»
 9. Så kom då Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid
   dörren till Elisas hus.
 10. Då sände Elisa ett bud ut till honom och lät säga: »Gå bort och
   bada dig sju gånger i Jordan, så skall ditt kött åter bliva sig
   likt, och du skall bliva ren.»
   >Joh. 9,7.
 11. Men Naaman blev vred och for sin väg, i det han sade: »Jag
   tänkte att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla
   HERRENS, sin Guds, namn och föra sin hand fram och åter över
   stället och så taga bort spetälskan.
 12. Äro icke Damaskus' floder, Abana och Parpar, bättre än alla
   vatten Israel? Då kunde jag ju lika gärna bada mig i dem för att
   bliva ren.» Så vände han om och for sin väg i vrede.
 13. Men hans tjänare gingo fram och talade till honom och sade: »Min
   fader, om profeten hade förelagt dig något svårt, skulle du då
   icke hava gjort det? Huru mycket mer nu, då han allenast har
   sagt till dig: 'Bada dig, så bliver du ren'!
 14. Då for han ned och doppade sig i Jordan sju gånger, såsom
   gudsmannen hade sagt; och hans kött blev då åter sig likt,
   friskt såsom en ung gosses kött, och han blev ren.
   >Luk. 4,27.

 15. Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sin skara
   och gick in och trädde fram för honom och sade: »Se, nu vet jag
   att ingen Gud finnes på hela jorden utom i Israel. Så tag nu
   emot en tacksamhetsskänk av din tjänare.»
 16. Men han svarade: »Så sant HERREN lever, han vilkens tjänare jag
   är, jag vill icke taga emot den.» Och fastän han enträget bad
   honom att taga emot den, ville han icke.
 17. Då sade Naaman: »Om du icke vill detta, så låt då din tjänare få
   så mycket jord som ett par mulåsnor kunna bära. Ty din tjänare
   vill icke mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar,
   utan allenast åt HERREN.
 18. Detta må dock HERREN förlåta din tjänare: när min herre går in i
   Rimmons tempel för att där böja knä, och han då stöder sig vid
   min hand, och jag också böjer knä där i Rimmons tempel, må då
   HERREN förlåta din tjänare, när jag så böjer knä i Rimmons
   tempel.
 19. Han sade till honom: »Far i frid.»

   Men när hän hade lämnat honom och farit ett stycke väg framåt,
 20. tänkte Gehasi, gudsmannen Elisas tjänare: »Se, min herre har
   släppt denne Naaman från Aram, utan att taga emot av honom vad
   han hade fört med sig. Så sant HERREN lever, jag vill skynda
   efter honom och söka få något av honom.»
 21. Så gav sig då Gehasi åstad efter Naaman. Men när Naaman såg
   någon skynda efter sig, steg han med hast ned från vagnen och
   gick emot honom och sade: »Allt står väl rätt till?»
 22. Han svarade: »Ja; men min herre har sänt mig och låter säga:
   'Just nu hava två unga män, profetlärjungar, kommit till mig
   från Efraims bergsbygd; giv dem en talent silver och två
   högtidsdräkter.'»
 23. Naaman svarade: »Värdes taga två talenter.» Och han bad honom
   enträget och knöt så in två talenter silver i två pungar och tog
   fram två högtidsdräkter, och lämnade detta åt två av sina
   tjänare, och dessa buro det framför honom.
 24. Men när han kom till kullen, tog han det ur deras hand och lade
   det i förvar i huset; sedan lät han männen gå sin väg.
 25. Därefter gick han in och trädde fram för sin herre. Då frågade
   Elisa honom: »Varifrån kommer du, Gehasi?» Han svarade: »Din
   tjänare har ingenstädes varit.»
 26. Då sade han till honom: »Menar du att jag icke i min ande var
   med, när en man vände om från sin vagn och gick emot dig? Är det
   nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, så ock
   olivplanteringar, vingårdar, får och fäkreatur, tjänare och
   tjänarinnor,
 27. nu då Naamans spetälska kommer att låda vid dig och vid dina
   efterkommande för evigt?» Så gick denne ut ifrån honom, vit
   såsom snö av spetälska.
   >2 Mos. 4,6. 4 Mos 12,10.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/12_05.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free