- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Konungaboken, 10 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Konungaboken, 10 Kapitlet

        Jehu förgör Ahabs hus och utrotar Baals
         tjänare. Hasael intager stycken av
            Israels land. Jehu dör.

 1. Men Ahab hade sjuttio söner i Samaria. Och Jehu skrev brev och
   sände till Samaria, till de överste i Jisreel, de äldste, och
   till de fostrare som Ahab hade utsett;
 2. han skrev: »Nu, när detta brev kommer eder till handa, I som
   haven eder herres söner hos eder, och som haven vagnarna och
   hästarna hos eder, och därtill en befäst stad och vapen,
 3. mån I utse den som är bäst och lämpligast av eder herres söner
   och sätta honom på hans faders tron och strida för eder herres
   hus.»
 4. Men de blevo övermåttan förskräckta och sade: »De två konungarna
   hava ju icke kunnat hålla stånd mot honom; huru skulle då vi
   kunna hålla stånd!»
   >2 Kon. 9,24 27.
 5. Och överhovmästaren och hövdingen över staden och de äldste och
   konungasönernas fostrare sände till Jehu och läto säga: »Vi äro
   dina tjänare; allt vad du säger oss villa vi göra. Vi vilja icke
   göra någon till konung; gör vad dig täckes.»

 6. Då skrev han ett annat brev till dem, vari det stod: »Om I
   hållen med mig och viljen lyssna till mina ord, så tagen
   huvudena av eder herres söner och kommen i morgon vid denna tid
   till mig i Jisreel.» De sjuttio konungasönerna bodde nämligen
   hos de store i staden, vilka fostrade dem.
 7. Då nu brevet kom dem till handa, togo de konungasönerna och
   slaktade dem, alla sjuttio, och lade deras huvuden i korgar och
   sände dem till honom i Jisreel.
   >Dom. 9,5.
 8. När då ett bud kom och berättade för honom att de hade fört dit
   konungasönernas huvuden, sade han: »Läggen dem till i morgon i
   två högar vid ingången till porten.»
 9. Och om morgonen gick han ut och ställde sig där och sade till
   allt folket: »I ären utan skuld. Det är jag som har anstiftat
   sammansvärjningen mot min herre och dräpt honom; men vem har
   slagit ihjäl alla dessa?
 10. Märken nu huru intet av HERRENS ord faller till jorden, intet
   som HERREN har talat mot Ahabs hus. Ja, HERREN har gjort vad han
   har sagt genom sin tjänare Elia.»
   >1 Kon. 21,19, 21 f.
 11. Sedan, dräpte Jehu alla som voro kvar av Ahabs hus i Jisreel, så
   ock alla hans store och hans förtrogne och hans präster; han lät
   ingen slippa undan.

 12. Därefter stod han upp och begav sig åstad till Samaria; men
   under vägen, när Jehu kom till Bet-Eked-Haroim,
 13. träffade han på Ahasjas, Juda konungs, bröder. Han frågade dem:
   »Vilka ären I?» De svarade: »Vi äro Ahasjas bröder, och vi äro
   på väg ned för att hälsa på konungasönerna och konungamoderns
   söner.»
   >2 Krön. 22,8.
 14. Han sade: »Gripen dem levande.» Då grepo de dem levande och
   slaktade dem och kastade dem i Bet-Ekeds brunn, alla fyrtiotvå;
   han lät ingen av dem bliva kvar.
 15. När han sedan begav sig därifrån, träffade han Jonadab, Rekabs
   son, som kom honom till mötes; och han hälsade på honom och sade
   till honom: »Är du lika redligt sinnad mot mig som jag är mot
   dig?» Jonadab svarade: »Ja.» »Är det så», sade han, »så räck mig
   din hand.» Då räckte han honom sin hand; och han lät honom stiga
   upp till sig i vagnen.
   >Jer. 35,6.
 16. Och han sade: »Far med mig och se huru jag nitälskar för
   HERREN.» Så körde man åstad med honom i hans vagn.
 17. Och när han kom till Samaria, dräpte han alla som voro kvar av
   Ahabs hus i Samaria och förgjorde det så, i enlighet med det ord
   som HERREN hade talat till Elia.

 18. Och Jehu församlade allt folket och sade till dem: »Ahab har
   tjänat Baal litet; Jehu skall tjäna honom mycket.
   >1 Kon. 16,31 f.
 19. Så kallen nu hit till mig alla Baals profeter, alla hans tjänare
   och alla hans präster -- ingen får saknas -- ty jag har ett
   stort offer åt Baal i sinnet; var och en som saknas skall mista
   livet.» Men Jehu gjorde så med led list, i avsikt att utrota
   Baals tjänare.
 20. Därefter sade Jehu: »Pålysen en helig högtidsförsamling åt
   Baal.» Då lyste man ut en sådan.
 21. Och Jehu sände bud över hela Israel, och alla Baals tjänare
   kommo; Ingen underlät att komma. Och de gingo in i Baals tempel,
   och Baals tempel blev fullt, ifrån den ena ändan till den andra.
 22. Sedan sade han till föreståndaren för klädkammaren: »Tag fram
   kläder åt alla Baals tjänare.» Och han tog fram kläderna åt dem.
 23. Därefter gick Jehu in i Baals tempel med Jonadab, Rekabs
   son. Och han sade till Baals tjänare: »Sen nu noga efter, att
   här bland eder icke finnes någon HERRENS tjänare, utan allenast
   sådana som tjäna Baal.

 24. De gingo alltså in för att offra slaktoffer och brännoffer. Men
   Jehu hade därutanför ställt åttio man och sagt: »Om någon
   slipper undan av de män som jag nu överlämnar i edra händer, så
   skall liv givas för liv.»
 25. Och när man hade offrat brännoffret, sade Jehu till drabanterna
   och kämparna: »Gån in och slån ned dem; låten ingen komma ut.»
   Och de slogo dem med svärdsegg, och drabanterna och kämparna
   kastade undan deras kroppar. Därefter gingo de in i det inre av
   Baals tempel
   >1 Kon. 18,40.
 26. och kastade ut stoderna ur Baals tempel och brände upp dem.
   >2 Kon. 11,18.
 27. Och själva Baalsstoden bröto de ned; de bröto ock ned Baals
   tempel och gjorde därav avträden, som finnas kvar ännu i dag.

 28. Så utrotade Jehu Baal ur Israel.
 29. Men från de Jerobeams, Nebats sons, synder genom vilka denne
   hade kommit Israel att synda, från dem avstod icke Jehu, icke
   från guldkalvarna i Betel och Dan.
   >1 Kon. 12,28 f.
 30. Och HERREN sade till Jehu: »Därför att du har väl utfört vad
   rätt var i mina ögon, och gjort mot Ahabs hus allt vad jag hade
   i sinnet, därför skola dina söner till fjärde led sitta på
   Israels tron.
   >2 Kon. 15,12.
 31. Men Jehu tog dock icke i akt att vandra efter HERRENS, Israels
   Guds, lag av allt sitt hjärta; han avstod icke från de Jerobeams
   synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda.

 32. Vid denna tid begynte HERREN skära bort stycken från Israel, ty
   Hasael slog israeliterna utefter hela deras gräns
   >1 Kon. 19,17. 2 Kon. 8,12.
 33. och intog östra sidan om Jordan hela landet Gilead, gaditernas,
   rubeniternas och manassiternas land, området från Aroer vid
   bäcken Arnon, både Gilead och Basan.

 34. Vad nu mer är att säga om Jehu, om allt vad han gjorde och om
   alla hans bedrifter, det finnes upptecknat i Israels konungars
   krönika.
 35. Och Jehu gick till vila hos sina fäder, och man begrov honom i
   Samaria. Och hans son Joahas blev konung efter honom.
   >2 Kon. 13,1.
 36. Den tid Jehu regerade över Israel Samaria var tjuguåtta år.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/12_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free