- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Konungaboken, 12 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
 1. I Jehus sjunde regeringsår blev Joas konung, och han regerade
   fyrtio år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja, från Beer-Seba.
   >2 Krön. 24,1 f.
 2. Och Joas gjorde vad rätt var HERRENS ögon, så länge han levde,
   prästen Jojada hade varit hans lärare.
 3. Dock blevo offerhöjderna icke avskaffade, utan folket fortfor
   att frambära offer och tända offereld på höjderna.
   >1 Kon. 15,14.

 4. Och Joas sade till prästerna: »Alla penningar vilka såsom heliga
   gåvor inflyta till HERRENS hus, gångbara penningar, sådana som
   utgöra lösen för personer, efter det värde som för var och en
   bestämmes, och alla penningar som någon av sitt hjärta manas att
   bära till HERRENS hus,
   >3 Mos. 27,2 f. 2 Kon. 22,4.
 5. dem skola prästerna taga emot, var och en av sina bekanta, och
   de skola därmed sätta i stånd vad som är förfallet på HERRENS
   hus, överallt där något förfallet finnes.»
 6. Men i konung Joas' tjugutredje regeringsår hade prästerna ännu
   icke satt i stånd vad som var förfallet på huset.
 7. Då kallade konung Joas till sig prästen Jojada och de övriga
   prästerna och sade till dem: »Varför sätten I icke i stånd vad
   som är förfallet på huset? Nu fån I icke längre taga emot
   penningar av edra bekanta, utan I skolen lämna dem ifrån eder
   till det som är förfallet på huset.»
 8. Och prästerna samtyckte till att icke taga emot penningar av
   folket, och ej heller befatta sig med att sätta i stånd vad som
   var förfallet på huset.
 9. Då tog prästen Jojada en kista och borrade ett hål på locket och
   ställde den bredvid altaret, på högra sidan, när man går in i
   HERRENS hus. Och prästerna som höllo vakt vid tröskeln lade dit
   alla penningar som inflöto till HERRENS hus.
   >2 Krön. 24,8 f.
 10. Men så snart de då märkte att mycket penningar fanns i kistan,
   gick konungens sekreterare ditupp jämte översteprästen, och de
   knöto in och räknade sedan de penningar som funnos i HERRENS
   hus.
 11. Därefter överlämnades de uppvägda penningarna åt de män som
   förrättade arbete såsom tillsyningsmän vid HERRENS hus, och
   dessa betalade ut dem åt de timmermän och byggningsmän som
   arbetade på HERRENS hus,
 12. och åt murarna och stenhuggarna, så ock till inköp av trävirke
   och huggen sten för att sätta i stånd vad som var förfallet på
   HERRENS hus, korteligen, till alla utgifter för att sätta huset i
   stånd.
 13. Men man gjorde inga silverfat för HERRENS hus, ej heller
   knivar, skålar, trumpeter eller andra föremål av guld eller av
   silver, för de penningar som inflöto till HERRENS hus,
   >1 Kon. 7,50.
 14. utan man gav dem åt arbetarna, och dessa satte därför HERRENS
   hus i stånd.
 15. Och man höll icke någon räkenskap med de män åt vilka
   penningarna överlämnades, för att de skulle giva dem åt
   arbetarna, utan de fingo handla på heder och tro.
 16. Men skuldoffers- och syndofferspenningarna gingo icke till
   HERRENS hus utan tillföllo prästerna.
   >3 Mos. 5,15 f. 7,7. 4 Mos. 5,9 f.

 17. På den tiden drog Hasael, konungen i Aram, upp och belägrade Gat
   och intog det, därefter ställde Hasael sitt tåg upp mot
   Jerusalem.
   >2 Kon. 8,12. 2 Krön. 24,23 f.
 18. Då tog Joas, Juda konung, allt vad hans fäder Josafat, Joram och
   Ahasja, Juda konungar, hade helgat åt HERREN, och vad han själv
   hade helgat åt HERREN, och allt guld som fanns i skattkamrarna i
   HERRENS hus och i konungshuset, och sände det till Hasael,
   konungen i Aram, och då lämnade denne Jerusalem i fred.
   >1 Kon. 15,18 f. 2 Kon. 16,8. 18,15.

 19. Vad nu mer är att säga om Joas och om allt vad han gjorde, det
   finnes upptecknat i Juda konungars krönika.
 20. Och hans tjänare uppreste sig och sammansvuro sig och dräpte
   Joas i Millobyggnaden, som sträcker sig ned mot Silla.
   >2 Kon. 14,5.
 21. Det var hans tjänare Josakar, Simeats son, och Josabad, Somers
   son, som slogo honom till döds. Och man begrov honom hos hans
   fäder i Davids stad. Och hans son Amasja blev konung efter honom


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/12_12.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free