- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Konungaboken, 14 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Konungaboken, 14 Kapitlet

          Amasja bliver konung i Juda och
         bestraffar sin faders mördare. Han
         segrar över edoméerna. Han förklarar
         Israels konung Joas krig, men bliver
           slagen. Han dödas genom en
        sammansvärjning. Asarja bliver konung i
        Juda. Jerobeam II bliver konung i Israel
         och återställer sitt rikes gränser.

 1. I Joas', Joahas' sons, Israels konungs, andra regeringsår blev
   Amasja, Joas' son, konung i Juda.
   >2 Kon, 12,21. 2 Krön. 25,1 f.
 2. Han var tjugufem år gammal, när han blev konung, och han
   regerade tjugunio år i Jerusalem. Hans moder hette Joaddin, från
   Jerusalem.
 3. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, dock icke såsom hans
   fader David; men han gjorde i allt såsom hans fader Joas hade
   gjort.
   >2 Kon. 12,2 f.
 4. Offerhöjderna blevo likväl icke avskaffade, utan folket fortfor
   att frambära offer och tända offereld på höjderna.
 5. Och sedan konungadömet hade blivit befäst i hans hand, lät han
   dräpa dem av sina tjänare, som hade dräpt hans fader, konungen.
   >2 Kon. 12,20 f.
 6. Men mördarnas barn dödade han icke, i enlighet med vad
   föreskrivet var i Moses lagbok, där HERREN hade bjudit och sagt:
   »Föräldrarna skola icke dödas för sina barns skull, och barnen
   skola icke dödas för sina föräldrars skull, utan var och en
   skall dö genom sin egen synd.»
   >5 Mos. 24,16. Hes. 18,20.
 7. Han slog edoméerna i Saltdalen, tio tusen man, och intog Sela
   med strid och gav det namnet Jokteel, såsom det heter ännu i
   dag.
 8. Därefter skickade Amasja sändebud till Joas, son till Joahas,
   son till Jehu, Israels konung, och lät säga: »Kom, låt oss
   drabba samman med varandra.»
 9. Men Joas, Israels konung, sände då till Amasja, Juda konung, och
   lät svara: »Törnbusken på Libanon sände en gång bud till cedern
   på Libanon och lät säga: 'Giv din dotter åt min son till
   hustru.' Men sedan gingo markens djur på Libanon fram över
   törnbusken och trampade ned den.
   >Dom. 9,8 f.
 10. Du har slagit Edom, och däröver förhäver du dig i ditt hjärta.
   Men låt dig nöja med den äran, och stanna hemma. Varför utmanar
   du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall?»
 11. Men Amasja ville icke höra härpå, och Joas, Israels konung, drog
   då upp, och de drabbade samman med varandra, han och Amasja,
   Juda konung, vid det Bet-Semes som hör till Juda.
 12. Och Juda män blevo slagna av Israels män och flydde, var och en
   till sin hydda.
 13. Och Amasja, Juda konung, son till Joas, son till Ahasja, blev
   tagen till fånga i Bet-Semes av Joas, Israels konung. Och när de
   kommo till Jerusalem, bröt han ned ett stycke av Jerusalems mur
   vid Efraimsporten, och därifrån ända till Hörnporten, fyra
   hundra alnar.
 14. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som funnos i
   HERRENS hus och i konungshusets skattkamrar, därtill ock
   gisslan, och vände så tillbaka till Samaria.

 15. Vad nu mer är att säga om Joas, om vad han gjorde och om hans
   bedrifter och om hans krig mot Amasja, Juda konung, det finnes
   upptecknat i Israels konungars krönika.
   >2 Kon. 13,12 f.
 16. Och Joas gick till vila hos sina fäder och blev begraven i
   Samaria, hos Israels konungar. Och hans son Jerobeam blev konung
   efter honom.
 17. Men Amasja, Joas' son, Juda konung, levde i femton år efter
   Joas', Joahas' sons, Israels konungs, död.
 18. Vad nu mer är att säga om Amasja, det finnes upptecknat i Juda
   konungars krönika.
 19. Och en sammansvärjning anstiftades mot honom i Jerusalem, så att
   han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis,
   och dessa dödade honom där.
 20. Sedan förde man honom därifrån på hästar; och han blev begraven
   i Jerusalem hos sina fäder i Davids stad.

 21. Och allt folket i Juda tog Asarja som då var sexton år gammal,
   och gjorde honom till konung i hans fader Amasjas ställe.
   >2 Kon. 15,1 f. 2 Krön. 26,1 f.
 22. Det var han som befäste Elat; ock han lade det åter under Juda,
   sedan konungen hade gått till vila hos sina fäder.

 23. I Amasjas, Joas' sons, Juda konungs, femtonde regeringsår blev
   Jerobeam, Joas' son, konung över Israel i Samaria och regerade i
   fyrtioett år.
 24. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon; han avstod icke från
   någon av de Jerobeams, Nebats sons, synder genom vilka denne
   hade kommit Israel att synda.
   >1 Kon. 12,28 f.
 25. Han återvann Israels område, från det ställe där vägen går till
   Hamat ända till Hedmarkshavet, i enlighet med det ord som
   HERREN, Israels Gud, hade talat genom sin tjänare profeten Jona,
   Amittais son, från Gat-Hahefer.
   >Jon. 1,1.
 26. Ty HERREN såg att Israels betryck var mycket svårt, och att det
   var ute med alla och envar, och att Israel icke hade någon
   hjälpare.
   >5 Mos. 32,36.
 27. Och HERREN hade ännu icke beslutit att utplåna Israels namn
   under himmelen; därför frälste han dem genom Jerobeam, Joas'
   son.

 28. Vad nu mer är att säga om Jerobeam, om allt vad han gjorde och
   om hans bedrifter och hans krig, så ock om huru han åt Israel
   återvann den del av Damaskus och Hamat, som en gång hade
   tillhört Juda, det finnes upptecknat i Israels konungars
   krönika.
   >2 Sam. 8,6.
 29. Och Jerobeam gick till vila hos sina fäder, Israels
   konungar. Och hans son Sakarja blev konung efter honom.
   >2 Kon. 15,8.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/12_14.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free