- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Konungaboken, 15 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Konungaboken, 15 Kapitlet

         Asarja (Ussia) konung i Juda; hans
         spetälska. Sakarja konung i Israel;
            dödad av Sallum genom en
        sammansvärjning. Sallum konung i Israel;
         dödad av Menahem. Menahem konung i
        Israel; Puls infall i Israel. Pekaja
        konung i Israel; dödad av Peka genom en
        sammansvärjning. Peka konung i Israel;
        Tiglat-Pilesers infall i Israel; Peka
        dödad av Hosea genom en sammansvärjning.
             Jotam konung i Juda.

 1. I Jerobeams, Israels konungs, tjugusjunde regeringsår blev
   Asarja, Amasjas son, konung i Juda.
   >2 Kon. 14,21.
 2. Han var sexton år gammal, när han blev konung, och han regerade
   femtiotvå år i Jerusalem. Hans moder hette Jekolja, från
   Jerusalem.
   >2 Krön. 26,3 f.
 3. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans
   fader Amasja hade gjort.
   >2 Kon. 14,3 f.
 4. Dock blevo offerhöjderna icke avskaffade, utan folket fortfor
   att frambära offer och tända offereld på höjderna.
 5. Men HERREN hemsökte konungen, så att han blev spetälsk för hela
   sitt liv; och han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam,
   konungens son, förestod då hans hus och dömde folket i landet.
   >3 Mos. 13,46.

 6. Vad nu mer är att säga om Asarja och om allt vad han gjorde, det
   finnes upptecknat i Juda konungars krönika.
 7. Och Asarja gick till vila hos sina fäder, och man begrov honom
   hos hans fäder i Davids stad. Och hans son Jotam blev konung
   efter honom.

 8. I Asarjas, Juda konungs, trettioåttonde regeringsår blev
   Sakarja, Jerobeams son, konung över Israel i Samaria och
   regerade i sex månader.
   >2 Kon. 14,29.
 9. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon, såsom hans fäder hade
   gjort; han avstod icke från de Jerobeams, Nebats sons, synder
   genom vilka denne hade kommit Israel att synda.
   >1 Kon. 12,28 f.
 10. Och Sallum, Jabes' son, anstiftade en sammansvärjning mot honom
   och slog honom till döds i folkets åsyn, och blev så konung i
   hans ställe

 11. Vad nu mer är att säga om Sakarja, det finnes upptecknat i
   Israels konungars krönika.
 12. Så, uppfylldes det ord som HERREN, hade talat till Jehu, när han
   sade: »Dina söner till fjärde led skola sitta på Israels tron.»
   Det skedde så.
   >2 Kon. 10,30.

 13. Sallum, Jabes' son, blev konung i Ussias, Juda konungs,
   trettionionde regeringsår, och han regerade en månads tid i
   Samaria.
 14. Men då drog Menahem, Gadis son, upp från Tirsa och kom till
   Samaria och slog Sallum, Jabes' son, till döds i Samaria, och
   blev så konung i hans ställe
 15. Vad nu mer är att säga om Sallum och om den sammansvärjning han
   anstiftade, det finnes upptecknat i Israels konungars krönika.
 16. Vid den tiden förhärjade Menahem Tifsa med allt vad därinne var,
   så ock hela dess område, från Tirsa; ty staden hade icke öppnat
   portarna, därför härjade han den, och alla dess havande kvinnor
   lät han upprista.

 17. I Asarjas, Juda konungs, trettionionde regeringsår blev Menahem,
   Gadis son, konung över Israel och regerade i tio år, i Samaria.
 18. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon; han avstod icke, så länge
   han levde, från de Jerobeams Nebats sons, synder genom vilka
   denne hade kommit Israel att synda.
   >1 Kon. 12,28 f.
 19. Och Pul, konungen i Assyrien, föll in i landet; då gav Menahem
   åt Pul tusen talenter silver, för att han skulle understödja
   honom och befästa konungadömet i hans hand.
   >1 Krön. 5,26.
 20. Och de penningar som Menahem skulle giva åt konungen i Assyrien
   tog han ut genom att lägga skatt på alla rika män i Israel, en
   skatt av femtio siklar silver på var och en. Så vände då
   konungen i Assyrien tillbaka och stannade icke där i landet.
   >2 Kon. 23,35.

 21. Vad nu mer är att säga om Menahem och om allt vad han gjorde,
   det finnes upptecknat i Israels konungars krönika.
 22. Och Menahem gick till vila hos sina fäder. Och hans son Pekaja
   blev konung efter honom.

 23. I Asarjas, Juda konungs, femtionde regeringsår blev Pekaja,
   Menahems son, konung över Israel i Samaria och regerade i två
   år.
 24. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon; han avstod icke från de
   Jerobeams, Nebats sons, synder genom vilka denne hade kommit
   Israel att synda.
   >1 Kon. 12,28 f.
 25. Och Peka, Remaljas son, hans livkämpe, anstiftade en
   sammansvärjning mot honom och dräpte honom i Samaria, i
   konungshusets palatsbyggnad, han tillika med Argob och Arje;
   därvid hade han med sig femtio gileaditer. Så dödade han honom
   och blev konung i hans ställe.

 26. Vad nu mer är att säga om Pekaja och om allt vad han gjorde, det
   finnes upptecknat i Israels konungars krönika.

 27. I Asarjas, Juda konungs, femtioandra regeringsår blev Peka,
   Remaljas son, konung över Israel i Samaria och regerade i tjugu
   år.
 28. Han gjorde vad ont var i HERRENS Ögon; han avstod icke från de
   Jerobeams; Nebats sons, synder genom vilka denne hade kommit
   Israel att synda.
   >1 Kon. 12,28 f.
 29. I Pekas, Israels konungs, tid kom Tiglat-Pileser, konungen i
   Assyrien, och intog Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoa, Kedes, Hasor,
   Gilead och Galileen, hela Naftali land, och förde folket bort
   till Assyrien.
   >1 Kon. 15,20.
 30. Och Hosea, Elas son, anstiftade en sammansvärjning mot Peka,
   Remaljas son, och slog honom till döds och blev så konung i hans
   ställe, i Jotams, Ussias sons, tjugonde regeringsår.
   >2 Kon. 17,1.

 31. Vad nu mer är att säga om Peka och om allt vad han gjorde, det
   finnes upptecknat i Israels konungars krönika.
   >2 Krön. 28,6.

 32. I Pekas, Remaljas sons, Israels konungs, andra regeringsår blev
   Jotam, Ussias son, konung i Juda.
   >2 Krön. 27,1 f.
 33. Han var tjugufem år gammal, när han blev konung, och han
   regerade sexton år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks
   dotter.
 34. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon; han gjorde alldeles
   såsom hans fader Ussia hade gjort.
 35. Dock blevo offerhöjderna icke avskaffade, utan folket fortfor
   att frambära offer och tända offereld på höjderna. Han byggde
   Övre porten till HERRENS hus.

 36. Vad nu mer är att säga om Jotam, om vad han gjorde, det finnes
   upptecknat i Juda konungars krönika.
 37. Vid den tiden begynte HERREN att låta Juda hemsökas av Resin,
   konungen i Aram, och av Peka, Remaljas son.
   >2 Kon. 16,5. Jes. 7,1.
 38. Och Jotam gick till vila hos sina fäder och blev begraven hos
   sina fäder i sin fader Davids stad. Och hans son Ahas blev
   konung efter honom.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/12_15.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free