- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Konungaboken, 25 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Konungaboken, 25 Kapitlet

           Jerusalems förstöring genom
        Nebukadnessar och Juda rikes undergång.
           Gedalja. Jojakins benådning.

   Och Sidkia avföll från konungen i Babel.

 1. Då, i hans nionde regeringsår, i tionde månaden; på tionde dagen
   i månaden, kom Nebukadnessar, konungen i Babel, med hela sin här
   till Jerusalem och belägrade det; och de byggde en belägringsmur
   runt omkring det.
   >2 Krön. 36,17 f. Jer. 39,1 f. 52,4 f.
 2. Så blev staden belägrad och förblev så ända till konung Sidkias
   elfte regeringsår.
 3. Men på nionde dagen i månaden var hungersnöden så stor i staden,
   att mängden av folket icke hade något att äta.
 4. Och staden stormades, och allt krigsfolket flydde om natten
   genom porten mellan de båda murarna (den port som ledde till den
   kungliga trädgården), medan kaldéerna lågo runt omkring staden;
   och folket tog vägen åt Hedmarken till.
 5. Men kaldéernas här förföljde konungen, och de hunno upp honom på
   Jerikos hedmarker, sedan hela hans här hade övergivit honom och
   skingrat sig.
 6. Och de grepo konungen och förde honom till den babyloniske
   konungen i Ribla; där höll man rannsakning och dom med honom.
 7. Och Sidkias barn slaktade man inför hans ögon, och på Sidkia
   själv stack man ut ögonen; och man fängslade honom med
   kopparfjättrar och förde honom till Babel.

 8. I femte månaden, på sjunde dagen i månaden, detta i den
   babyloniske konungen Nebukadnessars nittonde regeringsår, kom
   den babyloniske konungens tjänare Nebusaradan, översten för
   drabanterna, till Jerusalem.
 9. Denne brände upp HERRENS hus och konungshuset: ja, alla hus i
   Jerusalem, i synnerhet alla de förnämas hus, brände han upp i
   eld.
 10. Och murarna runt omkring Jerusalem brötos ned av hela den här av
   kaldéer, som översten för drabanterna hade med sig,
 11. och återstoden av folket, dem som voro kvar i staden, och de
   överlöpare som hade gått över till konungen i Babel, så ock den
   övriga hopen, dem förde Nebusaradan, översten för drabanterna,
   bort i fångenskap.
 12. Men av de ringaste i landet lämnade översten för drabanterna
   några kvar till vingårdsmän och åkermän.
   >2 Kon. 24,14.

 13. Kopparpelarna i HERRENS hus, bäckenställen och kopparhavet i
   HERRENS hus slogo kaldéerna sönder och förde kopparen till
   Babel.
   >1 Kon. 7,15 f., 23 f., 27 f. Jer. 27,19 f.
 14. Och askkärlen, skovlarna, knivarna, skålarna och alla kopparkärl
   som hade begagnats vid gudstjänsten togo de bort.
 15. Likaledes tog översten för drabanterna bort fyrfaten och
   offerskålarna, allt som var av rent guld eller av rent silver.
   >1 Kon. 7,50.
 16. Vad angår de två pelarna, havet, som var allenast ett, och
   bäckenställen, som Salomo hade låtit göra till HERRENS hus, så
   kunde kopparen i alla dessa föremål icke vägas.
 17. Aderton alnar hög var den ena pelaren, och ovanpå den var ett
   pelarhuvud av koppar, och pelarhuvudet var tre alnar högt, och
   ett nätverk och granatäpplen funnos på pelarhuvudet runt
   omkring, alltsammans av koppar; och likadant var det på den
   andra pelaren, över nätverket.
   >2 Krön. 3,15 f.

 18. Och översten för drabanterna tog översteprästen Seraja jämte
   Sefanja, prästen näst under honom, så ock de tre som höllo vakt
   vid tröskeln,
 19. och från staden tog han en hovman, den som var anförare för
   krigsfolket, och fem av konungens närmaste män, som påträffades
   i staden, så ock sekreteraren, den härhövitsman som plägade
   utskriva folket i landet till krigstjänst, och sextio andra män
   av landets folk, som påträffades i staden --
 20. dessa tog Nebusaradan, översten för drabanterna, och förde dem
   till den babyloniske konungen i Ribla.
 21. Och konungen i Babel lät avliva dem där, i Ribla i Hamats land.
   blev Juda bortfört från sitt land.

 22. Men över det folk som blev kvar i Juda land, det folk som
   Nebukadnessar, konungen i Babel, lät bliva kvar där, satte han
   Gedalja, son till Ahikam, son till Safan.
   >Jer. 40,5 f.
 23. När då alla krigshövitsmännen jämte sina män fingo höra att
   konungen i Babel hade satt Gedalja över landet, kommo de till
   Gedalja i Mispa, nämligen Ismael, Netanjas son, Johanan, Kareas
   son, netofatiten Seraja, Tanhumets son, och Jaasanja,
   maakatitens son, med sina män.
 24. Och Gedalja gav dem och deras män sin ed och sade till dem:
   »Frukten icke för kaldéernas tjänare. Stannen kvar i landet,
   och tjänen konungen i Babel, så skall det gå eder väl.»

 25. Men i sjunde månaden kom Ismael, son till Netanja, son till
   Elisama, av konungslig börd, och hade med sig tio män, och de
   slogo ihjäl Gedalja, så ock de judar och kaldéer som voro hos
   honom i Mispa.
   >Jer. 41,1 f.
 26. Då bröt allt folket upp, från den minste till den störste,
   tillika med krigshövitsmännen, och begav sig till Egypten; ty de
   fruktade för kaldéerna.

 27. Men i det trettiosjunde året sedan Jojakin, Juda konung, hade
   blivit bortförd i fångenskap, i tolfte månaden, på tjugusjunde
   dagen i månaden, tog Evil-Merodak, konungen i Babel -- samma år
   han blev konung -- Jojakin, Juda konung, till nåder och befriade
   honom ur fängelset;
 28. Och han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen
   bland de konungar som voro hos honom i Babel.
 29. Han fick lägga av sin fångdräkt och beständigt äta vid hans bord,
   så länge han levde.
 30. Och ett ständigt underhåll gavs honom från konungen, visst för
   var dag, så länge han levde.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/12_25.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free