- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 2 Kapitlet

        Jakobs, Judas, Hesrons och Kalebs söner.

 1. Dessa voro Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar
   och Sebulon,
   >1 Mos. 29,32 f. 30,3 f. 35,22 f. 46,8 f.
 2. Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Aser.

 3. Judas söner voro Er, Onan och Sela; dessa tre föddes åt honom av
   Suas dotter, kananeiskan. Men Er, Judas förstfödde, misshagade
   HERREN; därför dödade han honom.
   >1 Mos. 38,2 f.
 4. Och Tamar, hans sonhustru, födde åt honom Peres och Sera, så att
   Judas söner voro tillsammans fem.
   >1 Mos. 38,27 f.

 5. Peres' söner voro Hesron och Hamul.
   >Rut. 4,18 f. Matt. 1,3 f.
 6. Seras söner voro Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara,
   tillsammans fem.
 7. Men Karmis söner voro Akar, som drog olycka över Israel, när han
   trolöst förgrep sig på det tillspillogivna.
   >Jos. 7,1 f.
 8. Och Etans söner voro Asarja.

 9. Och de söner som föddes åt Hesron voro Jerameel, Ram och
   Kelubai.
 10. Och Ram födde Amminadab, och Amminadab födde Naheson, hövding
   för Juda barn.
   >4 Mos. 1,7.
 11. Naheson födde Salma, och Salma födde Boas.
 12. Boas födde Obed, och Obed födde Isai.
 13. Isai födde Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab, den andre,
   och Simea, den tredje,
   >1 Sam. 16,6 f. 17,12 f. 2 Sam. 13,3.
 14. Netanel, den fjärde, Raddai, den femte,
 15. Osem, den sjätte, David, den sjunde.
 16. Och deras systrar voro Seruja och Abigail. Och Serujas söner
   voro Absai, Joab och Asael, tillsammans tre.
   >1 Sam. 26,6. 2 Sam. 2,18.
 17. Och Abigail födde Amasa, och Amasas fader var ismaeliten Jeter.
   >2 Sam. 17,26.

 18. Och Kaleb, Hesrons son, födde ett barn av kvinnkön, Asuba,
   därtill ock Jeriot; och dessa voro henne söner: Jeser, Sobab och
   Ardon.
 19. Och när Asuba dog, tog Kaleb Efrat till hustru åt sig, och hon
   födde åt honom Hur.
   >1 Krön. 4,4.
 20. Och Hur födde Uri, och Uri födde Besalel.
   >2 Mos. 31,2.
 21. Därefter gick Hesron in till Makirs, Gileads faders, dotter;
   henne tog han till hustru, när han var sextio år gammal. Och hon
   födde åt honom Segub.
 22. Och Segub födde Jair; denne hade tjugutre städer i Gileads land.
   >Dom. 10,3 f.
 23. Men gesuréerna och araméerna togo ifrån dem Jairs byar jämte
   Kenat med underlydande orter, sextio städer. Alla dessa voro
   söner till Makir, Gileads fader.
   >4 Mos. 32,41 f.
 24. Och sedan Hesron hade dött i Kaleb-Efrata, födde Hesrons hustru
   Abia åt honom Ashur, Tekoas fader.

 25. Och Jerameels, Hesrons förstföddes, söner voro Ram, den
   förstfödde, vidare Buna, Oren och Osem samt Ahia.
 26. Men Jerameel hade en annan hustru som hette Atara; hon var moder
   till Onam.
 27. Och Rams, Jerameels förstföddes, söner voro Maas, Jamin och
   Eker.
 28. Onams söner voro Sammai och Jada; och Sammais söner voro Nadab
   och Abisur.
 29. Och Abisurs hustru hette Abihail; hon födde åt honom Aban och
   Molid.
 30. Nadabs söner voro Seled och Appaim. Seled dog barnlös.
 31. Men Appaims söner voro Jisei; Jiseis söner voro Sesan; Sesans
   söner voro Alai.
 32. Jadas, Sammais broders, söner voro Jeter och Jonatan. Jeter dog
   barnlös.
 33. Men Jonatans söner voro Pelet och Sasa. Dessa voro Jerameels
   söner.
 34. Men Sesan hade inga söner, utan allenast döttrar. Nu hade Sesan
   en egyptisk tjänare som hette Jarha.
 35. Och Sesan gav sin dotter till hustru åt sin tjänare Jarha, och
   hon födde åt honom Attai.
 36. Attai födde Natan, och Natan födde Sabad.
 37. Sabad födde Eflal, och Eflal födde Obed.
 38. Obed födde Jehu, och Jehu födde Asarja.
 39. Asarja födde Heles, och Heles födde Eleasa.
 40. Eleasa födde Sisamai, och Sisamai födde Sallum.
 41. Sallum födde Jekamja, och Jekamja födde Elisama.

 42. Och Kalebs, Jerameels broders, söner voro Mesa, hans förstfödde,
   som var Sifs fader, och Maresas, Hebrons faders, söner.
 43. Men Hebrons söner voro Kora, Tappua, Rekem och Sema.
 44. Sema födde Raham, Jorkeams fader. Men Rekem födde Sammai.
 45. Sammais son var Maon, och Maon var Bet-Surs fader.

 46. Och Efa, Kalebs bihustru, födde Haran, Mosa och Gases; och Haran
   födde Gases.
 47. Och Jadais söner voro Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf.
 48. Kalebs bihustru Maaka födde Seber och Tirhana.
 49. Hon födde ock Saaf, Madmannas fader, Seva, Makbenas fader och
   Gibeas fader. Och Kalebs dotter var Aksa.
   >Jos. 15,16.

 50. Dessa voro Kalebs söner: Hurs, Efratas förstföddes, son var
   Sobal Kirjat-Jearims fader,
 51. vidare Salma, Bet-Lehems fader, och Haref, Bet-Gaders fader.
 52. Söner till Sobal, Kirjat-Jearims fader, voro Haroe och hälften
   av Hammenuhot-släkten.
   >1 Krön. 4,2.
 53. Men Kirjat-Jearims släkter voro jeteriterna, putiterna,
   sumatiterna och misraiterna. Från dem utgingo sorgatiterna och
   estaoliterna.
 54. Salmas söner voro Bet-Lehem och netofatiterna, Atrot-Bet-Joab,
   så ock hälften av manahatiterna, sorgiterna.
 55. Och de skriftlärdes släkter, deras som bodde i Jaebes, voro
   tireatiterna, simeatiterna, sukatiterna. Dessa voro de kainéer
   som härstammade från Hammat, fader till Rekabs släkt.
   >Dom. 1,16. Jer. 35,2 f.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free