- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 5 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 5 Kapitlet

        Rubens och Gads stammar och ena hälften
         av Manasse stam. Deras bortförande i
              fångenskapen.

 1. Och Rubens söner, Israels förstföddes -- han var nämligen den
   förstfödde, men därför att han oskärade sin faders bädd, blev
   hans förstfödslorätt given åt Josefs, Israels sons, söner, dock
   icke så, att denne skulle upptagas i släktregistret såsom den
   förstfödde;
   >1 Mos. 29,32. 35,22. 48,5 f. 49,4.
 2. ty väl var Juda den mäktigaste bland sina bröder, och furste
   blev en av hans avkomlingar, men förstfödslorätten blev dock
   Josefs --
   >1 Mos. 49,8 f.
 3. Rubens, Israels förstföddes, söner voro Hanok och Pallu, Hesron
   och Karmi.
   >1 Mos. 46,9. 2 Mos. 6,14. 4 Mos. 26,5 f.
 4. Joels söner voro hans son Semaja, dennes son Gog, dennes son
   Simei,
 5. dennes son Mika, dennes son Reaja, dennes son Baal,
 6. så ock dennes son Beera, som Tillegat-Pilneeser, konungen i
   Assyrien, förde bort i fångenskap; han var hövding för
   rubeniterna.
   >2 Kon. 15,29.
 7. Och hans bröder voro, efter sina släkter, när de upptecknades i
   släktregistret efter sin ättföljd: Jegiel, huvudmannen, Sakarja
 8. och Bela, son till Asas, son till Sema, son till Joel; han bodde
   i Aroer, och hans boningsplatser nådde ända till Nebo och
   Baal-Meon.
   >4 Mos. 32,38.
 9. Och österut nådde hans boningsplatser ända fram till öknen som
   sträcker sig ifrån floden Frat; ty de hade stora boskapshjordar
   i Gileads land.
 10. Men i Sauls tid förde de krig mot hagariterna, och dessa föllo
   för deras hand; då bosatte de sig i deras hyddor utefter hela
   östra sidan av Gilead.

 11. Och Gads barn hade sina boningsplatser gent emot dem i landet
   Basan ända till Salka:
   >Jos. 13,24 f.
 12. Joel, huvudmannen, och Safam därnäst, och vidare Jaanai och
   Safat i Basan.
 13. Och deras bröder voro, efter sina familjer, Mikael, Mesullam,
   Seba, Jorai, Jaekan, Sia och Eber, tillsammans sju.
 14. Dessa voro söner till Abihail, son till Huri, son till Jaroa,
   son till Gilead, son till Mikael, son till Jesisai, son till
   Jado, son till Bus.
 15. Men Ahi, son till Abdiel, son till Guni, var huvudman för deras
   familjer.
 16. Och de bodde i Gilead i Basan och underlydande orter, så ock på
   alla Sarons utmarker, så långt de sträckte sig.
 17. Alla dessa blevo upptecknade i släktregistret i Jotams, Juda
   konungs, och i Jerobeams, Israels konungs, tid.
   >2 Kon. 14,23. 15,7.

 18. Rubens barn och gaditerna och ena hälften av Manasse stam, de av
   dem, som voro krigsdugliga och buro sköld och svärd och spände
   båge och voro stridskunniga, utgjorde fyrtiofyra tusen sju
   hundra sextio stridbara män.
 19. Och de förde krig mot hagariterna och mot Jetur, Nafis och
   Nodab.
   >1 Mos. 25,15. 1 Krön. 1,31.
 20. Och seger beskärdes dem i striden mot dessa, så att hagariterna
   och alla som voro med dem blevo givna i deras hand; ty de ropade
   till Gud under striden, och han bönhörde dem, därför att de
   förtröstade på honom.
 21. Och såsom byte förde de bort deras boskapshjordar, femtio tusen
   kameler, två hundra femtio tusen får och två tusen åsnor, så ock
   ett hundra tusen människor.
 22. Ty många hade fallit slagna, eftersom striden var av Gud. Sedan
   bosatte de sig i deras land och bodde där ända till
   fångenskapen.
   >2 Kon. 17.6.

 23. Halva Manasse stams barn bodde ock där i landet, från Basan ända
   till Baal-Hermon och Senir och Hermons berg, och de voro
   talrika.
 24. Och dessa voro huvudmän för sina familjer: Efer, Jisei, Eliel,
   Asriel, Jeremia, Hodauja och Jadiel, tappra stridsmän,
   namnkunniga män, huvudmän för sina familjer.

 25. Men de blevo otrogna mot sina fäders Gud, i det att de i trolös
   avfällighet lupo efter de gudar som dyrkades av de folk där i
   landet, som Gud hade förgjort för dem.
   >2 Mos. 34,15 f.
 26. Då uppväckte Israels Gud den assyriske konungen Puls ande och
   den assyriske konungen Tillegat-Pilnesers ande och lät folket
   föras bort i fångenskap, såväl rubeniterna och gaditerna som ena
   hälften av Manasse stam, och lät dem komma till Hala, Habor,
   Hara och Gosans ström, där de äro ännu i dag.
   >2 Kon. 15,19, 29. 17,6.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_05.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free