- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 7 Kapitlet

        Isaskars, Benjamins, (Dans,) Naftalis,
         Manasses, Efraims och Asers stammar.

 1. Och Isaskars söner voro Tola och Pua, Jasib och Simron,
   tillsammans fyra.
   >1 Mos. 46,13. 4 Mos. 26,23 f.
 2. Tolas söner voro Ussi, Refaja, Jeriel, Jamai, Jibsam och Samuel,
   huvudmän för sina familjer, ättlingar av Tola, tappra stridsmän,
   upptecknade efter sin ättföljd. I Davids tid var deras antal
   tjugutvå tusen sex hundra.
 3. Ussis söner voro Jisraja, och Jisrajas söner voro Mikael, Obadja
   och Joel samt Jissia, tillhopa fem, allasammans huvudmän.
 4. Och med dem följde stridbara härskaror, trettiosex tusen man,
   efter sin ättföljd och sina familjer; ty de hade många hustrur
   och barn.
 5. Och deras bröder i alla Isaskars släkter voro tappra stridsmän;
   åttiosju tusen utgjorde tillsammans de som voro upptecknade i
   deras släktregister.

 6. Benjamins söner voro Bela, Beker och Jediael, tillsammans tre.
   >1 Mos. 46,21. 4 Mos. 26,38 f. 1 Krön. 8,1 f.
 7. Belas söner voro Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri,
   tillsammans fem, huvudmän för sina familjer, tappra stridsmän;
   de som voro upptecknade i deras släktregister utgjorde tjugutvå
   tusen trettiofyra.
 8. Bekers söner voro Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri,
   Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa voro Bekers söner.
 9. De som voro upptecknade i deras släktregister, efter sin
   ättföljd, efter huvudmannen för sina familjer, tappra stridsmän,
   utgjorde tjugu tusen två hundra.
 10. Jediaels söner voro Bilhan; Bilhans söner voro Jeus, Benjamin,
   Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis och Ahisahar.
 11. Alla dessa voro Jediaels söner, upptecknade efter huvudmännen
   för sina familjer, tappra stridsmän, sjutton tusen två hundra
   stridbara krigsmän.
 12. Och Suppim och Huppim voro Irs söner. -- Men Husim voro Ahers
   söner.
   >1 Mos. 46,23.

 13. Naftalis söner voro Jahasiel, Guni, Jeser och Sallum, Bilhas
   söner.
   >1 Mos. 46,24. 4 Mos. 26,48 f.
 14. Manasses söner voro Asriel, som kvinnan födde; hans arameiska
   bihustru födde Makir, Gileads fader.
 15. Och Makir tog hustru åt Huppim och Suppim. Hans syster hette
   Maaka. Och den andre hette Selofhad. Och Selofhad hade döttrar.
   >4 Mos. 26,33. 27,1.
 16. Och Maaka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet
   Peres, men hans broder hette Seres. Hans söner voro Ulam och
   Rekem.
 17. Ulams söner voro Bedan. Dessa voro söner till Gilead, son till
   Makir, son till Manasse.
 18. Och hans syster var Hammoleket; hon födde Is-Hod, Abieser och
   Mahela.
 19. Och Semidas söner voro Ajan, Sekem, Likhi och Aniam.

 20. Och Efraims söner voro Sutela, dennes son Bered, dennes son
   Tahat, dennes son Eleada, dennes son Tahat,
   >4 Mos. 26,35 f.
 21. dennes son Sabad och dennes son Sutela, så ock Eser och
   Elead. Och män från Gat, som voro födda där i landet, dräpte dem,
   därför att de hade dragit ned för att taga deras boskapshjordar.
 22. Då sörjde Efraim, deras fader, i lång tid, och hans bröder kommo
   för att trösta honom.
 23. Och han gick in till sin hustru, och hon blev havande och födde
   en son; och han gav honom namnet Beria, därför
   att det hade skett under en olyckstid[1] för hans
   hus.
 24. Hans dotter var Seera; hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, så
   ock Ussen-Seera.
 25. Och hans son var Refa; hans son var Resef, ävensom Tela; hans
   son var Tahan.
 26. Hans son var Laedan; hans son var Ammihud; hans son var Elisama.
   >4 Mos. 1,10.
 27. Hans son var Non; hans son var Josua.
   >Jos. 1,1.
 28. Och deras besittning och deras boningsorter voro Betel med
   underlydande orter, österut Naaran och västerut Geser med
   underlydande orter, vidare Sikem med underlydande orter, ända
   till Aja med underlydande orter.
 29. Men i Manasse barns ägo voro Bet-Sean med underlydande orter,
   Taanak med underlydande orter, Megiddo med underlydande orter,
   Dor med underlydande orter. Här bodde nu Josefs, Israels sons,
   barn.
   >Jos. 17,11.

 30. Asers söner voro Jimna, Jisva, Jisvi och Beria; och deras syster
   var Sera.
   >1 Mos. 46,17. 4 Mos. 26,44 f.
 31. Berias söner voro Heber och Malkiel; han var Birsaits fader.
 32. Och Heber födde Jaflet, Somer och Hotam, så ock Sua, deras
   syster.
 33. Och Jaflets söner voro Pasak, Bimhal och Asvat. Dessa voro
   Jaflets söner.
 34. Semers söner voro Ahi och Rohaga, Jaba och Aram.
 35. Hans broder Helems söner voro Sofa, Jimna, Seles och Amal.
 36. Sofas söner voro Sua, Harnefer, Sual, Beri och Jimra,
 37. Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran och Beera.
 38. Jeters söner voro Jefunne, Pispa och Ara.
 39. Och Ullas söner voro Ara, Hanniel och Risja.
 40. Alla dessa voro Asers söner, huvudmän för sina familjer, utvalda
   tappra stridsmän, huvudmän bland hövdingarna; och de som voro
   upptecknade i deras släktregister såsom dugliga till krigstjänst
   utgjorde ett antal av tjugusex tusen man.

[1] Hebr. beraá.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free