- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 8 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 8 Kapitlet

          Benjamins stam med Sauls släkt.

 1. Och Benjamin födde Bela, sin förstfödde, Asbel, den andre, och
   Ahara, den tredje,
   >1 Mos. 46,21. 4 Mos. 26,38 f. 1 Krön. 7,6 f.
 2. Noha, den fjärde, och Rafa, den femte.
 3. Bela hade följande söner: Addar, Gera, Abihud,
 4. Abisua, Naaman, Ahoa,
 5. Gera, Sefufan och Huram.

 6. Och dessa voro Ehuds söner, och de voro familjehuvudmän för dem
   som bodde i Geba, och som blevo bortförda till Manahat,
 7. dit Gera jämte Naaman och Ahia förde bort dem: han födde Ussa
   och Ahihud.

 8. Och Saharaim födde barn i Moabs land, sedan han hade skilt sig
   från sina hustrur, Husim och Baara;
 9. med sin hustru Hodes födde han där Jobab, Sibja, Mesa, Malkam,
 10. Jeus, Sakeja och Mirma. Dessa voro hans söner, huvudmän för
   familjer.
 11. Med Husim hade han fött Abitub och Elpaal.
 12. Och Elpaals söner voro Eber, Miseam och Semed. Han var den som
   byggde Ono och Lod med underlydande orter.

 13. Beria och Sema -- vilka voro familjehuvudmän för Ajalons
   invånare och förjagade Gats invånare --
 14. så ock Ajo, Sasak och Jeremot.
 15. Och Sebadja, Arad, Eder,
 16. Mikael, Jispa och Joha voro Berias söner.
 17. Och Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,
 18. Jismerai, Jislia och Jobab voro Elpaals söner.
 19. Och Jakim, Sikri, Sabdi,
 20. Elienai, Silletai, Eliel,
 21. Adaja, Beraja och Simrat voro Simeis söner.
 22. Och Jispan, Eber, Eliel,
 23. Abdon, Sikri, Hanan,
 24. Hananja, Elam, Antotja,
 25. Jifdeja och Peniel voro Sasaks söner.
 26. Och Samserai, Seharja, Atalja,
 27. Jaaresja, Elia och Sikri voro Jerohams söner.
 28. Dessa vore huvudman för familjer, huvudmän efter sin ättföljd;
   de bodde i Jerusalem.

 29. I Gibeon bodde Gibeons fader, vilkens hustru hette Maaka.
   >1 Krön. 9,35 f.
 30. Och hans förstfödde son var Abdon; vidare Sur, Kis, Baal, Nadab,
 31. Gedor, Ajo och Seker.
 32. Men Miklot födde Simea. Också dessa bodde jämte sina bröder i
   Jerusalem, gent emot sina bröder.

 33. Och Ner födde Kis, Kis födde Saul, och Saul födde Jonatan,
   Malki-Sua, Abinadab och Esbaal.
   >1 Sam. 9,1. 14,49 f.
 34. Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal födde Mika.
   >2 Sam. 4,4.
 35. Mikas söner voro Piton, Melek, Taarea och Ahas.
 36. Ahas födde Joadda, Joadda födde Alemet, Asmavet och Simri, och
   Simri födde Mosa.
 37. Mosa födde Binea. Hans son var Rafa; hans son var Eleasa; hans
   son var Asel.
 38. Och Asel hade sex söner, och dessa hette Asrikam, Bokeru,
   Ismael, Searja, Obadja och Hanan. Alla dessa voro Asels söner.
 39. Och hans broder Eseks söner voro Ulam, hans förstfödde, Jeus,
   den andre, och Elifelet, den tredje.
 40. Och Ulams söner voro tappra stridsmän, som voro skickliga i att
   spänna båge; och de hade många söner och sonsöner: ett hundra
   femtio.

   Alla dessa voro av Benjamins barn
   >Dom. 20,16.


Project Runeberg, Sun Dec 11 22:48:20 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_08.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free