- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 12 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 12 Kapitlet

        Förteckning på dem som gingo över till
        David i Sauls tid. Antalet av de krigare
        som gjorde David till konung i Hebron.

 1. Och dessa voro de som kommo till David i Siklag, medan han ännu
   höll sig undan för Saul, Kis' son; de hörde till de hjältar som
   bistodo honom under kriget.
   >1 Sam. 27,6.
 2. De voro väpnade med båge och skickliga i att, både med höger och
   med vänster hand, slunga stenar och avskjuta pilar från
   bågen. Av Sauls stamfränder, benjaminiterna, kommo:
   >Dom. 20,16.
 3. Ahieser, den förnämste, och Joas, gibeatiten Hassemaas söner;
   Jesuel och Pelet, Asmavets söner; Beraka; anatotiten Jehu;
 4. gibeoniten Jismaja, en av de trettio hjältarna, anförare för de
   trettio; Jeremia; Jahasiel; Johanan; gederatiten Josabad;
 5. Eleusai; Jerimot; Bealja; Semarja; harufiten Sefatja;
 6. koraiterna Elkana, Jissia, Asarel, Joeser och Jasobeam;
 7. Joela och Sebadja, söner till Jeroham, av strövskaran.

 8. Och av gaditerna avföllo några och gingo till David i bergfästet
   i öknen, tappra män, krigsmän skickliga att strida, rustade med
   sköld och spjut; de hade en uppsyn såsom lejon och voro snabba
   såsom gaseller på bergen:
 9. Eser, den förnämste, Obadja, den andre, Eliab, den tredje,
 10. Masmanna, den fjärde, Jeremia, den femte,
 11. Attai, den sjätte, Eliel, den sjunde,
 12. Johanan, den åttonde, Elsabad, den nionde,
 13. Jeremia, den tionde, Makbannai, den elfte.
 14. Dessa hörde till Gads barn och till de förnämsta i hären; den
   ringaste av dem var ensam så god som hundra, men den ypperste så
   god som tusen.
 15. Dessa voro de som i första månaden gingo över Jordan, när den
   var full över alla sina bräddar, och som förjagade alla dem som
   bodde i dalarna, åt öster och åt väster.

 16. Av Benjamins och Juda barn kommo några män till David ända till
   bergfästet.
 17. Då gick David ut emot dem och tog till orda och sade till dem:
   »Om I kommen till mig i fredlig avsikt och viljen bistå mig, så
   är mitt hjärta redo till förening med eder; men om I kommen för
   att förråda mig åt mina ovänner, fastän ingen orätt är i mina
   händer, då må våra fäders Gud se därtill och straffa det.»
 18. Men Amasai, den förnämste bland de trettio, hade blivit beklädd
   med andekraft, och han sade:

     »Dina äro vi, David,
       och med dig stå vi, du Isais son.
     Frid vare med dig, frid,
       och frid vare med dem som bistå dig
     ty din Gud har bistått dig!»

   Och David tog emot dem och gav dem plats bland de förnämsta i
   sin skara.
   >Dom. 6,34. 2 Krön. 24,80. Luk. 24,49.

 19. Från Manasse gingo några över till David, när han med
   filistéerna drog ut i strid mot Saul, dock fingo de icke bistå
   dessa; ty när filistéernas hövdingar hade rådplägat, skickade de
   bort honom, i det de sade: »Det gäller huvudet för oss, om han
   går över till sin herre Saul.
   >1 Sam. 29,4.
 20. När han då drog till Siklag, gingo dessa från Manasse över till
   honom: Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu och
   Silletai, huvudmän för de ätter som tillhörde Manasse.
 21. Dessa bistodo David mot strövskaran, ty de voro allasammans
   tappra stridsmän och blevo hövitsmän i hären.
   >1 Sam. 30,15 f.
 22. Dag efter dag kommo nämligen allt flera till David för att bistå
   honom, så att hans läger blev övermåttan stort.

 23. Detta är de tal som angiva summorna av det väpnade krigsfolk som
   kom till David i Hebron, för att efter HERRENS befallning flytta
   Sauls konungamakt över på honom:
   >2 Sam. 5,1 f. 1 Krön. 11,1 f.
 24. Juda barn, som buro sköld och spjut, sex tusen åtta hundra,
   väpnade till strid;
 25. av Simeons barn tappra krigsmän, sju tusen ett hundra;
 26. av Levi barn fyra tusen sex hundra;
 27. därtill Jojada, fursten inom Arons släkt, och med honom tre
   tusen sju hundra;
 28. så ock Sadok, en tapper yngling, med sin familj, tjugutvå
   hövitsmän;
 29. av Benjamins barn, Sauls stamfränder, tre tusen (ty ännu vid den
   tiden höllo de flesta av dem troget med Sauls hus);
   >2 Sam. 3,19.
 30. av Efraims barn tjugu tusen åtta hundra, tappra stridsmän,
   namnkunniga män i sina familjer;
 31. av ena hälften av Manasse stam aderton tusen namngivna män, som
   kommo för att göra David till konung;
 32. av Isaskars barn kommo män som väl förstodo tidstecknen och
   insågo vad Israel borde göra, två hundra huvudmän, därtill alla
   deras stamfränder under deras befäl;
 33. av Sebulon stridbara män, rustade till krig med alla slags
   vapen, femtio tusen, som samlades endräktigt;
 34. av Naftali ett tusen hövitsmän, och med dem trettiosju tusen,
   väpnade med sköld och spjut;
 35. av daniterna krigsrustade män, tjuguåtta tusen sex hundra;
 36. av Aser stridbara män, rustade till krig, fyrtio tusen;
 37. och från andra sidan Jordan, av rubeniterna, gaditerna och andra
   hälften av Manasse stam, ett hundra tjugu tusen, väpnade med
   alla slags vapen som brukas vid krigföring.
 38. Alla dessa krigsmän, ordnade till strid, kommo i sina hjärtans
   hängivenhet till Hebron för att göra David till konung över hela
   Israel. Också hela det övriga Israel var enigt i att göra David
   till konung.
 39. Och de voro där hos David i tre dagar och åto och drucko, ty
   deras bröder hade försett dem med livsmedel.
 40. De som bodde närmast dem, ända upp till Isaskar, Sebulon och
   Naftali, tillförde dem ock på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar
   livsmedel i myckenhet till föda: mjöl, fikonkakor och
   russinkakor, vin och olja, fäkreatur och småboskap; ty glädje
   rådde i Israel.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_12.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free