- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 22 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 22 Kapitlet

           Davids förberedelser till
              tempelbyggnaden.

 1. Och David sade: »Här skall HERREN Guds hus stå, och här altaret
   för Israels brännoffer.»

 2. Och David befallde att man skulle samla tillhopa de främlingar
   som funnos i Israels land; och han anställde hantverkare, som
   skulle hugga ut stenar för att därmed bygga Guds hus.
   >2 Krön. 2,17 f.
 3. Och David anskaffade järn i myckenhet till spikar på dörrarna i
   portarna och till krampor, så ock koppar i sådan myckenhet att
   den icke kunde vägas,
 4. och cederbjälkar i otalig mängd; ty sidonierna och tyrierna
   förde cederträ i myckenhet till David.
 5. David tänkte nämligen: »Min son Salomo är ung och späd, men
   huset som skall byggas åt HERREN måste göras övermåttan stort,
   så att det bliver namnkunnigt och prisat i alla länder; jag vill
   därför skaffa förråd åt honom.» Så skaffade David förråd i
   myckenhet före sin död.
   >1 Krön. 29,1.

 6. Och han kallade till sig sin son Salomo och bjöd honom att bygga
   ett hus åt HERREN, Israels Gud.
 7. Och David sade till sin son Salomo: »Jag hade själv i sinnet att
   bygga ett hus åt HERRENS, min Guds, namn.
   >2 Sam. 7,2 f. 1 Krön. 17,1 f.
 8. Men HERRENS ord kom till mig; han sade: Du har utgjutit blod i
   myckenhet och fört stora krig; du skall icke bygga ett hus åt
   mitt namn, eftersom du har utgjutit så mycket blod på jorden, i
   min åsyn.
   >1 Kon. 5,2. 1 Krön. 28,3.
 9. Men se, åt dig skall födas en son; han skall bliva en fridsäll
   man, och jag skall låta honom få fred med alla sina fiender runt
   omkring; ty Salomo[1] skall han heta, och
   frid[2] och ro skall jag låta vila över Israel i
   hans dagar.
 10. Han skall bygga ett hus åt mitt namn; han skall vara min son,
   och jag skall vara hans fader. Och jag skall befästa hans
   konungatron över Israel för evig tid.
   >2 Sam. 7,13 f. 1 Kon. 5,5. 1 Krön. 17,11 f.Ps. 89,27.
   >Hebr. 1,5.
 11. Så vare nu HERREN med dig, min son; må du bliva lyckosam och få
   bygga HERRENS, din Guds, hus, såsom han har lovat om dig.
 12. Må HERREN allenast giva dig klokhet och förstånd, när han sätter
   dig till härskare över Israel, och förhjälpa dig till att hålla
   HERRENS, din Guds, lag.
 13. Då skall du bliva lyckosam, om du håller och gör efter de
   stadgar och rätter som HERREN har bjudit Mose att ålägga
   Israel. Var frimodig och oförfärad; frukta icke och var icke
   försagd.
   >5 Mos. 31,7 f. Jos. 1,7. 1 Kon. 2,2 f. 1 Krön. 28,20.
 14. Och se, trots mitt betryck har jag nu anskaffat till HERRENS hus
   ett hundra tusen talenter guld och tusen gånger tusen talenter
   silver, därtill av koppar och järn mer än som kan vägas, ty så
   mycket är det; trävirke och sten har jag ock anskaffat, och mer
   må du själv anskaffa.
   >1 Krön. 29,2.
 15. Arbetare har du ock i myckenhet hantverkare, stenhuggare och
   timmermän, och därtill allahanda folk som är kunnigt i allt
   slags annat arbete.
 16. På guldet, silvret, kopparen och järnet kan ingen räkning
   hållas. Upp då och gå till verket; och vare HERREN med dig!»

 17. Därefter bjöd David alla Israels furstar att de skulle
   understödja hans son Salomo; han sade:
 18. »HERREN, eder Gud, är ju med eder och har låtit eder få ro på
   alla sidor; ty han har givit landets förra inbyggare i min hand,
   och landet har blivit HERREN och hans folk underdånigt.
   >1 Krön. 23,25.
 19. Så vänden nu edert hjärta och eder själ till att söka HERREN,
   eder Gud; och stån upp och byggen HERREN Guds helgedom, så att
   man kan föra HERRENS förbundsark och vad annat som hör till Guds
   helgedom in i det hus som skall byggas åt HERRENS namn.»

[1] Hebr. Schelomó.
[2] Hebr. schalóm.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_22.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free