- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 23 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 23 Kapitlet

          Leviternas antal, indelning och
              ämbetsgöromål.

 1. Och när David blev gammal och levnadsmätt, gjorde han sin son
   Salomo till konung över Israel.
   >1 Kon. 1,13, 33 f.

 2. Och han församlade alla Israels furstar, så ock prästerna och
   leviterna.
 3. Och leviterna blevo räknade, de nämligen som voro trettio år
   gamla eller därutöver; och deras antal, antalet av alla personer
   av mankön, utgjorde trettioåtta tusen.
 4. »Av dessa», sade han, »skola tjugufyra tusen förestå sysslorna
   vid HERRENS hus, och sex tusen vara tillsyningsmän och domare;
   >5 Mos. 16,18.
 5. fyra tusen skola vara dörrvaktare och fyra tusen skola lovsjunga
   HERREN till de instrumenter som jag har låtit göra för
   lovsången.»
   >2 Krön. 29,25.
 6. Och David delade dem i avdelningar efter Levis söner, Gerson
   Kehat och Merari.
   >1 Mos. 46,11. 1 Krön. 6,1.

 7. Till gersoniterna hörde Laedan och Simei.
   >2 Mos. 6,17. 4 Mos. 3,18. 1 Krön. 6,16 f.
 8. Laedans söner voro Jehiel, huvudmannen, Setam och Joel,
   tillsammans tre.
 9. Simeis söner voro Selomot, Hasiel och Haran, tillsammans
   tre. Dessa voro huvudmän för Laedans familjer.
 10. Och Simeis söner voro Jahat, Sina, Jeus och Beria. Dessa voro
   Simeis söner, tillsammans fyra.
 11. Jahat var huvudmannen, och Sisa var den andre. Men Jeus och
   Beria hade icke många barn; därför fingo de utgöra allenast en
   familj, en ordning.

 12. Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel, tillsammans
   fyra.
   >2 Mos. 6,18.
 13. Amrams söner voro Aron och Mose. Och Aron blev jämte sina söner
   för evärdlig tid avskild till att helgas såsom höghelig, till
   att för evärdlig tid antända rökelse inför HERREN och göra tjänst
   inför honom och välsigna i hans namn.
   >2 Mos. 6,20. 28,1. 4 Mos. 6,23 f. 5 Mos, 10,8. 21,5. Hebr. 5,4.
 14. Men gudsmannen Moses söner räknades till Levi stam.
 15. Moses söner voro Gersom och Elieser.
   >2 Mos. 2,22. 18,3 f.
 16. Gersoms söner voro Sebuel, huvudmannen.
 17. Och Eliesers söner voro Rehabja, huvudmannen. Elieser hade inga
   andra söner; men Rehabjas söner voro övermåttan talrika.
 18. Jishars söner voro Selomit, huvudmannen.
 19. Hebrons söner voro Jeria, huvudmannen, Amarja, den andre,
   Jahasiel, den tredje, och Jekameam, den fjärde.
   >1 Krön. 24,23.
 20. Ussiels söner voro Mika, huvudmannen, och Jissia, den andre.

 21. Meraris söner voro Maheli och Musi. Mahelis söner voro Eleasar
   och Kis.
 22. När Eleasar dog, lämnade han inga söner efter sig, utan allenast
   döttrar; men Kis' söner, deras fränder, togo dessa till hustrur.
   >1 Krön. 24,28.
 23. Musis söner voro Maheli, Eder och Jeremot, tillsammans tre.
   >1 Krön. 24,30.

 24. Dessa voro Levi barn, efter deras familjer, huvudmännen för
   familjerna, så många av dem som inmönstrades, vart namn räknat
   särskilt, var person för sig, de som kunde förrätta sysslor vid
   tjänstgöringen i HERRENS hus, nämligen de som voro tjugu år
   gamla eller därutöver.
 25. Ty David sade: »HERREN, Israels Gud, har låtit sitt folk komma
   till ro, och han har nu sin boning i Jerusalem till evig tid;
   >1 Krön. 22,18.
 26. därför behöva icke heller leviterna mer bära tabernaklet och
   alla redskap till tjänstgöringen därvid.»
 27. (Enligt berättelsen om Davids sista tid räknades nämligen av
   Levi barn de som voro tjugu år gamla eller därutöver.)
 28. De fingo i stället sin plats vid Arons söners sida för
   tjänstgöringen i HERRENS hus, i vad som rörde förgårdarna och
   kamrarna och reningen av allt heligt och sysslorna vid
   tjänstgöringen i Guds hus,
 29. vare sig det gällde skådebröden eller det fina mjölet till
   spisoffret eller de osyrade tunnkakorna eller plåtarna eller det
   hopknådade mjölet, eller något mått och mål,
 30. eller att var morgon göra tjänst genom att tacka och lova
   HERREN, och likaledes var afton,
 31. eller att offra alla brännoffer åt HERREN på sabbaterna, vid
   nymånaderna och vid högtiderna, till bestämt antal och såsom det
   var föreskrivet för dem, beständigt, inför HERRENS ansikte.
 32. De skulle iakttaga vad som var att iakttaga vid
   uppenbarelsetältet och vid det heliga, vad Arons söner, deras
   bröder, hade att iakttaga vid tjänstgöringen i HERRENS hus.
   >4 Mos. 18,4.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_23.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free