- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 24 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 24 Kapitlet

        Prästernas och leviternas avdelningar.

 1. Och Arons söner hade följande avdelningar: Arons söner voro
   Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
 2. Men Nadab och Abihu dogo före sin fader; och de hade inga
   söner. Så blevo allenast Eleasar och Itamar präster.
   >3 Mos. 1O,1 f. 4 Mos. 3,4. 26,61.
 3. Och David jämte Sadok, av Eleasars söner, och Ahimelek, av
   Itamars söner, indelade dem och bestämde den ordning i vilken de
   skulle göra tjänst.
   >2 Krön. 8,14.
 4. Då nu Eleasars söner befunnos hava flera huvudmän än Itamars
   söner, indelade man dem så, att Eleasars söner fingo sexton
   huvudmän för sina familjer och Itamars söner åtta huvudmän för
   sina familjer.
 5. Man indelade dem genom lottkastning, de förra såväl som de
   senare, ty helgedomens furstar och Guds furstar togos både av
   Eleasars söner och av Itamars söner.
 6. Och Semaja, Netanels son, sekreteraren, av Levi stam, tecknade
   upp dem i närvaro av konungen, furstarna och prästen Sadok och
   Ahimelek, Ebjatars son, och i närvaro av huvudmännen för
   prästernas och leviternas familjer. Lotterna drogos skiftevis
   för Eleasars och för Itamars familjer.
 7. Den första lotten föll ut för Jojarib, den andra för Jedaja,
 8. den tredje för Harim, den fjärde för Seorim,
 9. den femte för Malkia, den sjätte för Mijamin,
 10. den sjunde för Hackos, den åttonde för Abia,
   >Luk. 1,6.
 11. den nionde för Jesua, den tionde för Sekanja,
 12. den elfte för Eljasib, den tolfte för Jakim,
 13. den trettonde för Huppa, den fjortonde för Jesebab,
 14. den femtonde för Bilga, den sextonde för Immer,
 15. den sjuttonde för Hesir, den adertonde för Happisses,
 16. den nittonde för Petaja, den tjugonde för Hesekiel,
 17. den tjuguförsta för Jakin, den tjuguandra för Gamul,
 18. den tjugutredje for Delaja, den tjugufjärde för Maasja.
 19. Detta blev den ordning i vilken de skulle göra tjänst, när de
   gingo in i HERRENS hus, såsom det var föreskrivet för dem genom
   deras fader Aron, i enlighet med vad HERREN, Israels Gud, hade
   bjudit honom.

 20. Vad angår de övriga Levi barn, så hörde till Amrams barn Subael,
   till Subaels barn Jedeja,
 21. till Rehabja, det är till Rehabjas barn, huvudmannen Jissia,
 22. till jishariterna Selomot, till Selomots barn Jahat.
 23. Och benajiter voro Jeria, Amarja, den andre, Jahasiel, den
   tredje, och Jekameam, den fjärde.
   >1 Krön. 23,19 f.
 24. Ussiels barn voro Mika; till Mikas barn hörde Samur.
 25. Mikas broder var Jissia; till Jissias barn hörde Sakarja.
 26. Meraris barn voro Maheli och Musi, Jaasia-Benos söner.
 27. Meraris barn voro dessa av Jaasia-Beno, och vidare Soham, Sackur
   och Ibri.
 28. Mahelis son var Eleasar, men denne hade inga söner.
 29. Till Kis, det är Kis' barn, hörde Jerameel.
 30. Men Musis barn voro Maheli, Eder och Jerimot. Dessa voro
   leviternas barn, efter deras familjer.
 31. Också dessa kastade lott likasåväl som deras bröder, Arons
   söner, i närvaro av konung David, Sadok, Ahimelek och
   huvudmännen för prästernas och leviternas familjer, huvudmännen
   för familjerna likasåväl som deras yngsta bröder.
   >1 Krön. 25,8. 26,13.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_24.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free