- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 27 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 27 Kapitlet

         De tolv häravdelningarna. Israels
        stamhövdingar. Tillsyningsmännen över
        konungens skatter och jordegendom. Andra
               ämbetsmän.

 1. Och detta är förteckningen på Israels barn, efter deras antal
   med huvudmännen för deras familjer och med över- och
   underhövitsmännen och med deras tillsyningsmän vilka tjänade
   konungen i allt som rörde krigsfolkets avdelningar, vilka
   avdelningar kommo och avgingo skiftevis för var och en av årets
   alla månader, var avdelning tjugufyra tusen man stark.

 2. Över den första avdelningen, den som tjänstgjorde under första
   månaden, hade Jasobeam, Sabdiels son, befälet. Och i hans
   avdelning voro tjugufyra tusen.
   >1 Krön. 11,11.
 3. Han hörde till Peres' barn och var huvudanförare för alla
   härhövitsmän som tjänstgjorde under första månaden.
 4. Över den andra månadens avdelning hade ahoaiten Dodai befälet,
   det var hans avdelning; där var ock fursten Miklot. Och i hans
   avdelning voro tjugufyra tusen.
   >2 Sam. 23,9 f. 1 Krön. 11,12.
 5. Den tredje härhövitsmannen, den som tjänstgjorde under tredje
   månaden, var Benaja, prästen Jojadas son, såsom
   huvudanförare. Och i hans avdelning voro tjugufyra tusen.
   >2 Sam. 23,29 f. 1 Krön. 11,22 f.
 6. Denne Benaja var en hjälte bland de trettio och hade befälet
   över de trettio. Och vid hans avdelning var hans son Ammisabad.
 7. Den fjärde, den som tjänstgjorde under fjärde månaden, var
   Asael, Joabs broder, och efter honom hans son Sebadja. Och i
   hans avdelning voro tjugufyra tusen
   >2 Sam. 2,18 f. 23,24 f. 1 Krön. 11,26 f.
 8. Den femte, den som tjänstgjorde under femte månaden, var
   hövitsmannen Samhut, jisraiten. Och i hans avdelning voro
   tjugufyra tusen.
 9. Den sjätte, den som tjänstgjorde under sjätte månaden, var
   tekoaiten Ira, Ickes' son. Och i hans avdelning voro tjugufyra
   tusen.
 10. Den sjunde, den som tjänstgjorde under sjunde månaden, var
   peloniten Heles, av Efraims barn. Och i hans avdelning voro
   tjugufyra tusen.
 11. Den åttonde, den som tjänstgjorde under åttonde månaden, var
   husatiten Sibbekai, som hörde till seraiterna. Och i hans
   avdelning voro tjugufyra tusen.
   >2 Sam. 21,18. 1 Krön. 20,4.
 12. Den nionde, den som tjänstgjorde under nionde månaden, var
   anatotiten Abieser, som hörde till benjaminiterna. Och i hans
   avdelning voro tjugufyra tusen.
 13. Den tionde, den som tjänstgjorde under tionde månaden, var
   netofatiten Maherai, som hörde till seraiterna. Och i hans
   avdelning voro tjugufyra tusen.
 14. Den elfte, den som tjänstgjorde under elfte månaden, var
   pirgatoniten Benaja, av Efraims barn. Och i hans avdelning voro
   tjugufyra tusen.
 15. Den tolfte, den som tjänstgjorde under tolfte månaden, var
   netofatiten Heldai, som hörde till Otniels släkt. Och i hans
   avdelning voro tjugufyra tusen.

 16. Och Israels stamhövdingar voro dessa: furste för rubeniterna var
   Elieser, Sikris son; för simeoniterna Sefatja, Maakas son;
 17. för Levi Hasabja, Kemuels son; för Arons släkt Sadok;
 18. för Juda Elihu, en av Davids bröder; för Isaskar Omri, Mikaels
   son;
 19. för Sebulon Jismaja, Obadjas son; för Naftali Jerimot, Asriels
   son;
 20. för Efraims barn Hosea, Asasjas son; för ena hälften av Manasse
   stam Joel, Pedajas son;
 21. för andra hälften av Manasse, den i Gilead, Jiddo, Sakarjas son;
   för Benjamin Jaasiel, Abners son;
 22. för Dan Asarel, Jerohams son. Dessa voro Israels stamhövdingar.

 23. Men David tog i förteckningen icke upp dem som voro under tjugu
   år, ty HERREN hade lovat att han ville föröka Israel såsom
   stjärnorna på himmelen.
   >1 Mos. 15,5. 22,17. 26,4. 4 Mos. 1,2 f.
 24. Joab, Serujas son, begynte räkningen, men fullbordade den icke,
   ty genom den kom förtörnelse över Israel; och antalet togs icke
   upp i någon förteckning i konung Davids krönika.
   >2 Sam. 24,13 f. 1 Krön. 21,4 f.

 25. Uppsikten över konungens skatter hade Asmavet, Adiels son; över
   förråden på fälten, i städerna och byarna och fästningstornen
   Jonatan, Ussias son;
 26. över dem som arbetade på fältet med jordbruket Esri, Kelubs son;
 27. över vingårdarna ramatiten Simei; över de vinförråd som man hade
   samlat i vingårdarna sifmiten Sabdi;
 28. över olivplanteringarna och mullbärsfikonträden i Låglandet
   gaderiten Baal-Hanan; över oljeförråden Joas.
 29. Över de fäkreatur som betade i Saron saroniten Sitrai, och över
   fäkreaturen i dalarna Safat, Adlais son;
 30. över kamelerna ismaeliten Obil; över åsninnorna meronotiten
   Jedeja;
 31. över småboskapen hagariten Jasis. Alla dessa voro uppsyningsmän
   över konung Davids ägodelar.
 32. Men Jonatan, Davids farbroder, var rådgivare; han var en
   förståndig och skriftlärd man. Jehiel, Hakmonis son, var
   anställd hos konungens söner.
 33. Ahitofel var konungens rådgivare, och arkiten Husai var
   konungens vän[1].
   >2 Sam. 15,12, 37.
 34. Efter Ahitofel kom Jojada, Benajas son, och Ebjatar. Och Joab
   var konungens härhövitsman.
   >2 Sam. 8,16 f. 1 Krön. 18,15 f.

[1] Se Vän i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_27.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free