- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Krönikeboken, 8 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Krönikeboken, 8 Kapitlet

          Salomos byggnadsföretag. Hans
         arbetsfolk. Hans offerordning. Hans
                flotta.

 1. När de tjugu år voro förlidna, under vilka Salomo byggde på
   HERRENS hus och på sitt eget hus,
   >1 Kon. 9,10.
 2. byggde Salomo upp de städer som Huram hade givit honom och lät
   Israels barn bosätta sig i dem.
 3. Och Salomo drog till Hamat-Soba och bemäktigade sig det.
 4. Och han byggde upp Tadmor i öknen och alla de förrådsstäder som
   i Hamat äro byggda av honom.
   >1 Kon. 9,17 f.
 5. Vidare byggde han upp Övre Bet-Horon och Nedre Bet-Horon och
   gjorde dem till fasta städer med murar, portar och bommar,
 6. så ock Baalat och alla Salomos förrådsstäder, ävensom alla
   vagnsstäderna och häststäderna, och allt annat som Salomo kände
   åstundan att bygga i Jerusalem, på Libanon och eljest i hela det
   land som lydde under hans välde.

 7. Allt det folk som fanns kvar av hetiterna, amoréerna,
   perisséerna, hivéerna och jebuséerna, korteligen, alla de som
   icke voro av Israel --
 8. deras avkomlingar, så många som funnos kvar i landet efter dem,
   i det att Israels barn icke hade utrotat dem, dessa pålade
   Salomo att vara arbetspliktiga, såsom de äro ännu i dag.
 9. Men somliga av Israels barn gjorde Salomo icke till trälar vid
   de arbeten han utförde, utan de blevo krigare och hövitsmän för
   hans kämpar, eller uppsyningsmän över hans vagnar och ridhästar.
 10. Och konung Salomos överfogdar voro två hundra femtio; dessa hade
   befälet över folket.

 11. Och Salomo lät Faraos dotter flytta upp från Davids stad till
   det hus som han hade byggt åt henne; ty han sade: »Jag vill icke
   att någon kvinna skall bo i Davids, Israels konungs, hus, ty det
   är en helig plats, eftersom HERRENS ark har kommit dit.»
   >1 Kon. 3,1. 7,8. 9,24.

 12. Nu offrade Salomo brännoffer åt HERREN på HERRENS, altare, det
   som han hade byggt framför förhuset;
   >1 Kon. 9,25.
 13. han offrade var dag de för den dagen bestämda offren, efter
   Moses bud, på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna tre
   gånger om året, nämligen vid det osyrade brödets högtid, vid
   veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden.
   >3 Mos. 23,37. 4 Mos. 28,2 f. 5 Mos. 16,16.
 14. Och efter sin fader Davids anordning fastställde han de
   avdelningar i vilka prästerna skulle tjänstgöra, ävensom
   leviternas åligganden, att de skulle utföra lovsången och
   betjäna prästerna -- var dag de för den dagen bestämda
   åliggandena -- så ock huru dörrvaktarna, efter sina avdelningar,
   skulle hålla vakt vid de särskilda portarna; ty så hade
   gudsmannen David bjudit.
   >1 Krön. 24,3 f. 26,1 f.
 15. Och man vek icke av ifrån vad konungen hade bjudit angående
   prästerna och leviterna, varken i fråga om någon annan
   angelägenhet eller i fråga om förråden.
 16. Så utfördes allt Salomos arbete, först intill den dag då grunden
   lades till HERRENS hus, och sedan intill dess det blev
   fullbordat. Och så var då HERRENS hus färdigt.

 17. Vid denna tid drog Salomo till Esjon-Geber och till Elot, på
   havsstranden, i Edoms land.
   >1 Kon. 9,26 f.
 18. Och Huram sände till honom skepp genom sitt folk, och därjämte
   av sitt folk sjökunnigt manskap. De foro med Salomos folk till
   Ofir och hämtade därifrån fyra hundra femtio talenter guld, som
   de förde till konung Salomo.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/14_08.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free