- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Krönikeboken, 11 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Krönikeboken, 11 Kapitlet

         Profeten Semajas budskap. Rehabeams
          byggnadsföretag. Prästernas och
        leviternas invandring från Israel till
         Juda. Rehabeams hustrur och barn.

 1. Och när Rehabeam kom till Jerusalem, församlade han Juda hus och
   Benjamin, ett hundra åttio tusen utvalda krigare, för att de
   skulle strida mot Israel och återvinna konungadömet åt Rehabeam.
   >1 Kon. 12,21 f.
 2. Men HERRENS ord kom till gudsmannen Semaja; han sade:
 3. »Säg till Rehabeam, Salomos son, Juda konung, och till alla
   israeliter i Juda och Benjamin:
 4. Så säger HERREN: I skolen icke draga upp och strida mot edra
   bröder. Vänden tillbaka hem, var och en till sitt, ty vad som
   har skett har kommit från mig.» Och de lyssnade till HERRENS ord
   och vände om och drogo icke mot Jerobeam.

 5. Men Rehabeam bodde i Jerusalem, och han befäste städer i Juda
   och gjorde dem till fasta platser.
 6. Han befäste Bet-Lehem, Etam, Tekoa,
 7. Bet-Sur, Soko, Adullam
 8. Gat, Maresa, Sif,
 9. Adoraim, Lakis, Aseka,
 10. Sorga, Ajalon och Hebron, alla i Juda och Benjamin, och gjorde
   dem till fasta städer.
 11. Och han gjorde deras befästningar starka och tillsatte hövdingar
   i dem och lade in i dem förråd av mat, olja och vin;
 12. var och en särskild av dessa städer försåg han med sköldar och
   spjut; han befäste dem mycket starkt. Och Juda och Benjamin
   förblevo under hans välde.

 13. Och prästerna och leviterna i hela Israel gingo över till honom
   från alla sina områden;
 14. ty leviterna övergåvo sina utmarker och sina andra besittningar
   och begåvo sig till Juda och Jerusalem, eftersom Jerobeam med
   sina söner drev dem bort ifrån deras tjänst såsom HERRENS
   präster,
   >2 Krön. 13,9.
 15. och anställde åt sig andra präster för offerhöjderna och för de
   onda andarna och för kalvarna som han hade låtit göra.
   >1 Kon. 12,31.
 16. Och dem följde ifrån alla Israels stammar de som vände sina
   hjärtan till att söka HERREN, Israels Gud; dessa kommo till
   Jerusalem för att offra åt HERREN, sina fäders Gud.
 17. I tre år befäste de så konungamakten i Juda och gjorde
   Rehabeams, Salomos sons, välde starkt; ty i tre år vandrade de
   på Davids och Salomos väg.

 18. Och Rehabeam tog till hustru åt sig Mahalat, dotter till
   Jerimot, Davids son, och till Abihail, Eliabs, Isais sons,
   dotter.
   >1 Sam. 16,6. 17,13.
 19. Hon födde åt honom sönerna Jeus, Semarja och Saham.
 20. Och efter henne tog han till hustru Maaka, Absaloms dotter. Hon
   födde åt honom Abia, Attai, Sisa och Selomit.
   >1 Kon. 15,2.
 21. Och Rehabeam hade Maaka, Absaloms dotter, kärare än alla sina
   andra hustrur och bihustrur -- ty han hade tagit aderton hustrur
   och sextio bihustrur -- och han födde tjuguåtta söner och sextio
   döttrar.
 22. Och Rehabeam satte Abia, Maakas son, till huvud och furste bland
   sina bröder, ty han hade i sinnet att göra honom till konung.
 23. Och på lämpligt sätt fördelade han alla Judas och Benjamins
   landskap och alla fasta städer mellan några av sina söner och
   gav dem rikligt underhåll; han skaffade dem ock hustrur i mängd.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/14_11.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free