- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Krönikeboken, 18 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Krönikeboken, 18 Kapitlet

        Ahabs och Josafats tåg mot Aram. Ahabs
                 död.

 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, befryndade
   han sig med Ahab.
   >2 Kon. 8,18. 2 Krön. 17,5. 21,6.
 2. Och efter några års förlopp for han ned till Ahab i Samaria. Och
   Ahab lät för honom och folket som han hade med sig slakta får
   och fäkreatur i myckenhet; och han sökte intala honom att draga
   upp mot Ramot i Gilead.
   >1 Kon. 22,2 f.
 3. Ahab, Israels konung, frågade alltså Josafat, Juda konung: »Vill
   du draga med mig mot Ramot i Gilead?» Han svarade honom: »Jag
   såsom du, och mitt folk såsom ditt folk! Jag vill följa med dig
   i striden.»
 4. Men Josafat sade ytterligare till Israels konung: »Fråga dock
   först HERREN härom.»
 5. Då församlade Israels konung profeterna, fyra hundra män, och
   frågade dem: »Skola vi draga åstad till Ramot i Gilead för att
   belägra det, eller skall jag avstå därifrån?» De svarade: »Drag
   ditupp; Gud skall giva det i konungens hand.»
 6. Men Josafat sade: »Finnes här ingen annan HERRENS profet, så att
   vi kunna fråga genom honom?»
 7. Israels konung svarade Josafat: »Här finnes ännu en man, Mika,
   Jimlas son, genom vilken vi kunna fråga HERREN; men han är mig
   förhatlig, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan
   beständigt allenast olycka.» Josafat sade: »Konungen säge icke
   så.»
 8. Då kallade Israels konung till sig en hovman och sade: »Skaffa
   skyndsamt hit Mika, Jimlas son.»
 9. Israels konung och Josafat, Juda konung, sutto nu var och en på
   sin tron, iklädda sina skrudar; de sutto på en tröskplats vid
   Samarias port, under det att alla profeterna profeterade inför
   dem.
 10. Då gjorde sig Sidkia, Kenaanas son, horn av järn och sade: »Så
   säger HERREN: Med dessa skall du stånga araméerna, så att de
   förgöras.»
 11. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sade: »Drag
   upp mot Ramot i Gilead, så skall du bliva lyckosam; HERREN skall
   giva det i konungens hand.»

 12. Och budet som hade gått för att kalla på Mika talade till honom
   och sade: »Det är så, att profeterna med en mun lova konungen
   lycka; så låt nu ock ditt tal stämma överens med deras, och lova
   också du lycka.»
 13. Men Mika svarade: »Så sant HERREN lever, jag skall allenast tala
   det som min Gud säger.»
 14. När han sedan kom till konungen, frågade konungen honom: »Mika,
   skola vi draga åstad till Ramot i Gilead för att belägra det,
   eller skall jag avstå därifrån?» Han svarade: »Dragen ditupp, så
   skolen I bliva lyckosamma; de skola bliva givna i eder hand.»
 15. Men konungen sade till honom: »Huru många gånger skall jag
   besvärja dig att icke tala till mig annat än sanning i HERRENS
   namn?»
 16. Då sade han: »Jag såg hela Israel förskingrat på bergen, likt
   får som icke hava någon herde. Och HERREN sade: 'Dessa hava icke
   någon herre; må de vända tillbaka hem i frid, var och en till
   sitt.'»
 17. Då sade Israels konung till Josafat: »Sade jag dig icke att
   denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan allenast olycka?»

 18. Men han sade: »Hören alltså HERRENS ord. Jag såg HERREN sitta på
   sin tron och himmelens hela härskara stå på hans högra sida och
   på hans vänstra.
 19. Och HERREN sade: 'Vem vill locka Ahab, Israels konung, att draga
   upp mot Ramot i Gilead, för att han må falla där?' Då sade den
   ene så och den andre så.
 20. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför HERREN och sade:
   'Jag vill locka honom därtill.' HERREN frågade honom: 'På vad
   sätt?'
 21. Han svarade: 'Jag vill gå ut och bliva en lögnens ande i alla
   hans profeters mun.» Då sade han: 'Du må försöka att locka honom
   därtill och du skall också lyckas; gå ut och gör så.'
 22. Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i dessa dina
   profeters mun, medan HERREN ändå har beslutit att olycka skall
   komma över dig.»

 23. Då trädde Sidkia, Kenaanas son, fram och gav Mika ett slag på
   kinden och sade: »På vilken väg har då HERRENS Ande gått bort
   ifrån mig för att tala med dig?»
   >Joh. 18,22. Apg. 23,2.
 24. Mika svarade: »Du skall få se det på den dag då du nödgas
   springa från kammare till kammare för att gömma dig.»
 25. Men Israels konung sade: »Tagen Mika och fören honom tillbaka
   till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, konungasonen.
 26. Och sägen: Så säger konungen: Sätten denne i fängelse och
   bespisen honom med fångkost, till dess jag kommer välbehållen
   tillbaka.»
 27. Mika svarade: »Om du kommer välbehållen tillbaka, så har HERREN
   icke talat genom mig.» Och han sade ytterligare: »Hören detta, I
   folk, allasammans.»
   >Mik. 1,2.

 28. Så drog nu Israels konung jämte Josafat, Juda konung, upp till
   Ramot i Gilead.
 29. Och Israels konung sade till Josafat: »Jag vill förkläda mig,
   när jag drager ut i striden, men du må vara klädd i dina egna
   kläder.» Så förklädde sig Israels konung, när de drogo ut i
   striden.
 30. Men konungen i Aram hade bjudit och sagt till sina
   vagnshövitsmän: »I skolen icke giva eder i strid med någon, vare
   sig liten eller stor, utom med Israels konung allena.»
 31. När då hövitsmannen över vagnarna fingo se Josafat, tänkte de:
   »Detta är Israels konung», och omringade honom därför, i avsikt
   att anfalla honom. Då gav Josafat upp ett rop, och HERREN
   hjälpte honom, Gud vände dem bort ifrån honom.
 32. Så snart nämligen hövitsmännen över vagnarna märkte att det icke
   var Israels konung, vände de om och läto honom vara.
 33. Men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffade Israels
   konung i en fog på rustningen. Då sade denne till sin körsven:
   »Sväng om vagnen och för mig ut ur hären, ty jag är sårad.»
 34. Och striden blev på den dagen allt häftigare, och Israels
   konung höll sig ända till aftonen upprätt i sin vagn, vänd mot
   araméerna; men vid den tid då solen gick ned gav han upp andan.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/14_18.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free