- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Krönikeboken, 20 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Krönikeboken, 20 Kapitlet

        Josafats underbara seger över fientliga
         grannfolk. Hans förbund med Ahasja.

 1. Därefter kommo Moabs barn och Ammons barn och med dem en del av
   ammoniterna för att strida mot Josafat.
 2. Och man kom och berättade detta för Josafat och sade: »En stor
   hop kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram,
   och de äro redan i Hasason-Tamar (det är En-Gedi).»
 3. Då blev Josafat förskräckt och vände sin håg till att söka
   HERREN; och han lät lysa ut en fasta över hela Juda.
 4. Och Juda församlade sig för att söka hjälp hos HERREN; ja, från
   alla Juda städer kom man för att söka HERREN.
 5. Och Josafat trädde upp i Juda mäns och Jerusalems församling i
   HERRENS hus, framför den nya förgården,
 6. och sade:

   »HERRE, våra fäders Gud, är icke du Gud i himmelen och den som
   råder över alla hednafolkens riken? I din hand är kraft och
   makt; och ingen finnes, som kan stå dig emot.
   >1 Krön. 29,11.
 7. Var det icke du, vår Gud, som fördrev detta lands inbyggare för
   ditt folk Israel och gav det åt Abrahams, din väns, säd för evig
   tid?
 8. De fingo bo där, och de byggde dig där en helgedom åt ditt namn,
   i det de sade:
 9. 'Om något ont kommer över oss, svärd, straffdom eller pest eller
   hungersnöd, så vilja vi träda upp inför detta hus och inför dig,
   ty ditt namn är i detta hus; och vi vilja ropa till dig i vår
   nöd, och du skall då höra och hjälpa.'
   >1 Kon. 8,33 f., 37 f. 2 Krön. 6,24 f., 28 f. 7,13 f.
 10. Se därför nu huru Ammons barn och Moab och folket i Seirs
   bergsbygd -- genom vilkas område du icke tillstadde Israel att
   gå, när de kommo från Egyptens land, varför de ock togo en omväg
   bort ifrån dem och icke förgjorde dem --
   >5 Mos. 2,4 f., 9, 19.
 11. se huru dessa nu vedergälla oss, i det att de komma för att
   förjaga oss ur det land som är din besittning, och som du har
   givit oss till besittning.
 12. Du, vår Gud, skall du icke hålla dom över dem? Ty vi förmå intet
   mot denna stora hop som kommer emot oss, och själva veta vi icke
   vad vi skola göra, utan till dig se våra ögon.»
   >Ps. 121,1. 123,1.

 13. Och hela Juda stod där inför HERREN med sina späda barn, sina
   hustrur och söner.
 14. Då kom HERRENS Ande mitt i församlingen över Jahasiel, son till
   Sakarja, son till Benaja, son till Jegiel, son till Mattanja, en
   levit, av Asafs söner,
 15. och han sade: »Akten härpå, alla I av Juda, och I Jerusalems
   invånare, och du konung Josafat. Så säger HERREN till eder:
   Frukten icke och varen icke förfärade för denna stora hop, ty
   striden är icke eder, utan Guds.
 16. Dragen i morgon ned mot dem. De draga då upp på Hassishöjden,
   och I skolen träffa dem vid andan av dalen, framför Jeruels
   öken.
 17. Men därvid bliver det icke eder sak att strida. I skolen
   allenast träda fram och stå stilla och se på, huru HERREN
   frälsar eder, I av Juda och Jerusalem. Frukten icke och varen
   icke förfärade. Dragen i morgon ut mot dem, och HERREN skall
   vara med eder.»
   >2 Mos. 14,13 f.
 18. Då böjde Josafat sig ned med ansiktet mot jorden, och alla Juda
   män och Jerusalems invånare föllo ned för HERREN och tillbådo
   HERREN.
 19. Och de av leviterna, som tillhörde kehatiternas och koraiternas
   barn, stodo upp och lovade HERREN, Israels Gud, med hög och
   stark röst.

 20. Men bittida följande morgon drogo de ut till Tekoas öken. Och
   när de drogo ut, trädde Josafat fram och sade: »Hören mig, I av
   Juda och I Jerusalems invånare. Haven tro på HERREN, eder Gud,
   så skolen I hava ro. Och tron på hans profeter, så skolen I
   bliva lyckosamma.»
   >Jes. 7,9.
 21. Och sedan han hade rådfört sig med folket, ställde han upp män
   som skulle sjunga till HERRENS ära och lova honom i helig skrud,
   under det att de drogo ut framför den väpnade hären; de skulle
   sjunga: »Tacken HERREN, ty hans nåd varar evinnerligen.»
   >Ps. 106,1 136,1.
 22. Och just som de begynte med sången och lovet, lät HERREN ett
   angrepp ske bakifrån på Ammons barn och Moab och folket ifrån
   Seirs bergsbygd, dem som hade kommit mot Juda; och de blevo
   slagna.
 23. Och Ammons barn och Moab reste sig mot folket ifrån Seirs
   bergsbygd och gåvo dem till spillo och förgjorde dem; och när de
   hade gjort ände på folket ifrån Seir, hjälptes de åt att nedgöra
   varandra.
   >Dom. 7,22. 1 Sam. 14,20.

 24. När sedan Juda män kommo upp på höjden, varifrån man kunde se ut
   över öknen, och vände sig mot fiendernas hop, fingo de se dessa
   ligga döda på jorden, och ingen hade undkommit.
 25. Och när Josafat begav sig dit med sitt folk för att plundra och
   taga byte från dem, funno de där en myckenhet av gods och av
   döda kroppar och av dyrbara ting; och de togo for sig så mycket
   att de icke kunde bära det. Och de fortsatte plundringen i tre
   dagar; så stort var bytet.
 26. Men på fjärde dagen församlade de sig i Berakadalen; där
   lovade de[1] HERREN, och därav fick det stället
   namnet Berakadalen, såsom det heter ännu i dag.

 27. Därefter vände alla Judas och Jerusalems män, med Josafat i
   spetsen, glada tillbaka igen till Jerusalem; ty HERREN hade
   berett dem glädje genom vad som hade skett med deras fiender.
 28. Och de drogo in i Jerusalem med psaltare, harpor och trumpeter
   och tågade till HERRENS hus.
 29. Och en förskräckelse ifrån Gud kom över alla de främmande
   rikena, när de hörde att HERREN hade stritt mot Israels fiender.
 30. Och Josafats rike hade nu ro, ty hans Gud lät honom få lugn på
   alla sidor.

 31. Så regerade Josafat över Juda. han var trettiofem år gammal,
   när han blev konung, och han regerade tjugufem år i
   Jerusalem. Hans moder hette Asuba, Silhis dotter.
   >1 Kon. 22,41 f.
 32. Och han vandrade på sin fader Asas väg, utan att vika av ifrån
   den; han gjorde nämligen vad rätt var i HERRENS ögon.
 33. Dock blevo offerhöjderna icke avskaffade, och ännu hade folket
   icke vänt sina hjärtan till sina fäders Gud.

 34. Vad nu mer är att säga om Josafat, om hans första tid såväl som
   om hans sista, det finnes upptecknat i Jehus, Hananis sons,
   krönika, som är upptagen i boken om Israels konungar.
   >2 Krön. 19,2 .

 35. Men sedan förband sig Josafat, Juda konung, med Ahasja, Israels
   konung, fastän denne var ogudaktig i sina gärningar;
 36. han förband sig med honom för att bygga skepp som skulle gå till
   Tarsis. Och de byggde skepp i Esjon-Geber.
 37. Då profeterade Elieser, Dodavahus son, från Maresa, mot Josafat;
   han sade: »Därför att du har förbundit dig med Ahasja, skall
   HERREN låta ditt företag bliva om intet.» Och somliga av skeppen
   ledo skeppsbrott, så att de icke kunde gå till Tarsis.

[1] Hebr. berekú.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/14_20.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free