- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Krönikeboken, 25 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Krönikeboken, 25 Kapitlet

          Amasja bliver konung i Juda och
         bestraffar sin faders mördare. Han
         sätter upp en krigshär; segrar över
        edoméerna; förklarar Israels konung Joas
        krig, men bliver slagen. Han dödas genom
             en sammansvärjning.

 1. Amasja var tjugufem år gammal, när han blev konung, och han
   regerade tjugunio år i Jerusalem. Hans moder hette Joaddan,
   från Jerusalem.
   >2 Kon. 14,1 f.
 2. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, dock icke av fullt
   hängivet hjärta.
 3. Och sedan hans konungadöme hade blivit befäst, lät han dräpa
   dem av sina tjänare, som hade dödat hans fader, konungen.
   >2 Krön. 24,25.
 4. Men deras barn dödade han icke, utan handlade i enlighet med vad
   föreskrivet var i Moses lagbok, där HERREN hade bjudit och sagt:
   »Föräldrarna skola icke dö för sina barns skull, och barnen
   skola icke dö för sina föräldrars skull, utan var och en skall
   dö genom sin egen synd.»
   >5 Mos. 24,16. Hes. 18,20.

 5. Och Amasja församlade Juda barn och lät dem ställa upp sig efter
   sina familjer, efter sina över- och under- hövitsmän, hela Juda
   och Benjamin. Därefter inmönstrade han dem som voro tjugu år
   gamla eller därutöver, och fann dem utgöra tre hundra tusen
   utvalda stridbara män, som kunde föra spjut och sköld.
   >4 Mos. 1,3.
 6. Därtill lejde han för hundra talenter silver ett hundra tusen
   tappra stridsmän ur Israel.
 7. Men en gudsman kom till honom och sade: »O konung, låt icke
   Israels här draga åstad med dig, ty HERREN är icke med Israel,
   icke med hela hopen av Efraims barn;
 8. utan du själv må allena draga åstad. Grip verket an, gå
   frimodigt ut i striden. Gud skall eljest låta dig komma på fall
   genom fienden; ty Gud förmår både att hjälpa och att stjälpa.»
 9. Amasja sade till gudsmannen: »Men huru skall det då gå med de
   hundra talenterna som jag har givit åt skaran från Israel?»
   Gudsmannen svarade: »HERREN kan väl giva dig mer än det.»
 10. Då avskilde Amasja den skara som hade kommit till honom från
   Efraim och lät dem gå hem igen. Häröver blevo dessa högeligen
   förgrymmade på Juda och vände tillbaka hem i vredesmod.

 11. Men Amasja tog mod till sig och tågade ut med sitt folk och drog
   till Saltdalen och nedgjorde där av Seirs barn tio tusen.
   >2 Kon. 14,7.
 12. Och Juda barn togo andra tio tusen till fånga levande; dem förde
   de upp på spetsen av en klippa och störtade dem ned från
   klippspetsen, så att de alla krossades.
 13. Men de som tillhörde den skara som Amasja hade sänt tillbaka,
   och som icke hade fått gå med honom ut i striden, företogo
   plundringståg i Juda städer, från Samaria ända till Bet-Horon;
   och de nedgjorde tre tusen av invånarna och togo stort byte.

 14. När sedan Amasja kom tillbaka från sin seger över edoméerna,
   förde han med sig Seirs barns gudar och ställde upp dem till
   gudar åt sig; och han tillbad inför dem och tände offereld åt
   dem.
 15. Då upptändes HERRENS vrede mot Amasja, och han sände till honom
   en profet; denne sade till honom: »Varför söker du detta folks
   gudar, som ju icke hava kunnat rädda sitt eget folk ur din
   hand?»
 16. När denne så talade till honom, svarade han honom: »Hava vi satt
   dig till konungens rådgivare? Håll upp, om du icke vill att man
   skall dräpa dig.» Då höll profeten upp och sade: »Jag förstår nu
   att Gud har beslutit att fördärva dig, eftersom du gör på detta
   sätt och icke vill höra på mitt råd.»

 17. Och sedan Amasja, Juda konung, hade hållit rådplägning, sände
   han till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels konung,
   och lät säga: »Kom, låt oss drabba samman med varandra.»
   >2 Kon. 13,12. 14,8 f .
 18. Men Joas, Israels konung, sände då till Amasja, Juda konung, och
   lät svara: »Törnbusken på Libanon sände en gång bud till cedern
   på Libanon och lät säga: 'Giv din dotter åt min son till
   hustru.' Men sedan gingo markens djur på Libanon fram över
   törnbusken och trampade ned den.
 19. Du tänker på huru du har slagit Edom, och däröver förhäver du dig
   ditt hjärta och vill vinna ännu mer ära. Men stanna nu hemma.
   Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till
   fall?»
 20. Men Amasja ville icke höra härpå, ty Gud skickade det så, för
   att de skulle bliva givna i fiendehand, eftersom de hade sökt
   Edoms gudar.
 21. Så drog då Joas, Israels konung, upp, och de drabbade samman med
   varandra, han och Amasja, Juda konung, vid det Bet-Semes som hör
   till Juda.
 22. Och Juda män blevo slagna av Israels män och flydde, var och en
   till sin hydda.
 23. Och Amasja, Juda konung, son till Joas, son till Joahas, blev
   tagen till fånga i Bet-Semes av Joas, Israels konung. Och när
   denne hade fört honom till Jerusalem, bröt han ned ett stycke av
   Jerusalems mur, från Efraimsporten ända till Poneporten, fyra
   hundra alnar.
 24. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som funnos i Guds
   hus, hos Obed-Edom, och konungshusets skatter, därtill ock
   gisslan, och vände så tillbaka till Samaria.
   >1 Krön. 26,15.

 25. Men Amasja, Joas' son, Juda konung, levde i femton år efter
   Joas', Joahas' sons, Israels konungs, död.
   >2 Kon. 14,17 f.
 26. Vad nu mer är att säga om Amasja, om hans första tid såväl som
   om hans sista, det finnes upptecknat i boken om Judas och
   Israels konungar.
 27. Och från den tid då Amasja vek av ifrån HERREN begynte man
   anstifta en sammansvärjning mot honom i Jerusalem, så att han
   måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och
   dessa dödade honom där.
 28. Sedan förde man honom därifrån på hästar och begrov honom hos
   hans fäder i Juda huvudstad.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/14_25.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free