- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Krönikeboken, 28 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Krönikeboken, 28 Kapitlet

         Ahas konung i Juda. Araméernas och
         israeliternas anfall på Juda. Ahas'
         misslyckade försök att få hjälp av
            Assyrien. Hans avguderi.

 1. Ahas var tjugu år gammal när han blev konung, och han regerade
   sexton år i Jerusalem. Han gjorde icke vad rätt var i HERRENS
   ögon, såsom hans fader David,
   >2 Kon. 16,1 f.
 2. utan vandrade på Israels konungars väg; ja, han lät ock göra
   gjutna beläten åt Baalerna.
 3. Och själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp
   sina barn i eld, efter den styggeliga seden hos de folk som
   HERREN hade fördrivit för Israels barn.
   >5 Mos. 18,10. Jer. 7,30 f. 19,2 f.
 4. Och han frambar offer och tände offereld på höjderna och
   kullarna och under alla gröna träd.

 5. Därför gav HERREN, hans Gud, honom i den arameiske konungens
   hand; de slogo honom och togo av hans folk en stor hop fångar
   och förde dem till Damaskus. Han blev ock given i Israels
   konungs hand, så att denne tillfogade honom ett stort nederlag.
   >Jes. 7,1.
 6. Ty Peka, Remaljas son, dräpte av Juda ett hundra tjugu tusen man
   på en enda dag, allasammans stridbara män. Detta skedde därför
   att de hade övergivit HERREN, sina fäders Gud.
 7. Och Sikri, en tapper man från Efraim, dräpte Maaseja,
   konungasonen, och Asrikam, slottshövdingen, och Elkana,
   konungens närmaste man.
 8. Och Israels barn bortförde från sina bröder två hundra tusen
   fångar, nämligen deras hustrur, söner och döttrar, och togo
   därjämte mycket byte från dem och förde bytet till Samaria.

 9. Men där var en HERRENS profet som hette Oded; denne gick ut mot
   hären, när den kom till Samaria, och sade till dem: »Se, i sin
   vrede över Juda har HERREN, edra fäders Gud, givit dem i eder
   hand, men I haven dräpt dem med en hätskhet som har nått upp
   till himmelen.
 10. Och nu tänken I göra Judas och Jerusalems barn till trälar och
   trälinnor åt eder. Därmed dragen I ju allenast skuld över eder
   själva inför HERREN, eder Gud.
 11. Så hören mig nu: Sänden tillbaka fångarna som I haven tagit från
   edra bröder; ty HERRENS vrede är upptänd mot eder.»

 12. Några av huvudmännen bland Efraims barn, nämligen Asarja,
   Johanans son, Berekja, Mesillemots son, Hiskia, Sallums son, och
   Amasa, Hadlais son, stodo då upp och gingo emot dem som kommo
   från kriget
 13. och sade till dem: »I skolen icke föra dessa fångar hitin; ty I
   förehaven något som drager skuld över oss inför HERREN, och
   varigenom I ytterligare föröken våra synder och vår skuld. Vår
   skuld är ju redan stor nog, och vrede är upptänd mot Israel.»
 14. Då lämnade krigsfolket ifrån sig fångarna och bytet inför de
   överste och hela församlingen.
 15. Och de nämnda männen stodo upp och togo sig an fångarna. Alla
   som voro nakna bland dem klädde de upp med vad de hade tagit
   såsom byte; de gåvo dem kläder och skor, mat och dryck, och
   smorde dem med olja, och alla som icke orkade gå läto de sätta
   sig upp på åsnor, och förde dem så till Jeriko, Palmstaden, till
   deras bröder där. Sedan vände de tillbaka till Samaria.

 16. Vid samma tid sände konung Ahas bud till konungarna i Assyrien,
   med begäran att de skulle hjälpa honom.
   >2 Kon. 16,7 f.
 17. Ty förutom allt annat hade edoméerna kommit och slagit Juda och
   tagit fångar.
 18. Och filistéerna hade fallit in i städerna i Juda lågland och
   sydland och hade intagit Bet-Semes, Ajalon och Gederot, så ock
   Soko med underlydande orter, Timna med underlydande orter och
   Gimso med underlydande orter, och hade bosatt sig i dem.
 19. Ty HERREN ville förödmjuka Juda, för Ahas', den israelitiske
   konungens, skull, därför att denne hade vållat oordning i Juda
   och varit otrogen mot HERREN.
 20. Men Tillegat-Pilneeser, konungen i Assyrien, drog emot honom och
   angrep honom, i stället för att understödja honom.
 21. Ty fastän Ahas plundrade HERRENS hus och konungshuset och de
   överstes hus och gav allt åt konungen i Assyrien, så hjälpte det
   honom dock icke.
 22. Och i sin nöd försyndade sig samme konung Ahas ännu mer genom
   otrohet mot HERREN.
 23. Han offrade nämligen åt gudarna i Damaskus, som hade slagit
   honom; ty han tänkte: »Eftersom de arameiska konungarnas gudar
   hava förmått hjälpa dem, vill jag offra åt dessa gudar, för att
   de ock må hjälpa mig.» Men i stället var det dessa som kommo
   honom och hela Israel på fall.
   >2 Kon. 16,10 f.
 24. Ahas samlade ihop de kärl som funnos i Guds hus och bröt sönder
   kärlen i Guds hus och stängde igen dörrarna till HERRENS hus,
   och gjorde sig altaren i vart hörn i Jerusalem.
   >2 Kon. 16,17.
 25. Och i var och en av Juda städer uppförde han offerhöjder för att
   där tända offereld åt andra gudar, och han förtörnade så HERREN,
   sina fäders Gud.

 26. Vad nu mer är att säga om honom och om alla hans företag, under
   hans första tid såväl som under hans sista, det finnes
   upptecknat i boken om Judas och Israels konungar.
   >2 Kon. 16,19 f.
 27. Och Ahas gick till vila hos sina fäder, och man begrov honom i
   Jerusalem, inne i själva staden; de lade honom nämligen icke i
   Israels konungars gravar. Och hans son Hiskia blev konung efter
   honom.
   >2 Krön. 21,20. 24,25.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/14_28.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free