- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Krönikeboken, 31 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Krönikeboken, 31 Kapitlet

         Prästernas och leviternas underhåll.

 1. När nu allt detta var till ända, drogo alla israeliter som hade
   varit där tillstädes ut till Juda städer och slogo sönder
   stoderna, höggo ned Aserorna och bröto ned offerhöjderna och
   altarna i hela Juda och Benjamin och i Efraim och Manasse, till
   dess att de hade gjort ände på dem; sedan vände alla Israels
   barn tillbaka till sina städer, var och en till sin egendom.
   >2 Kon. 18,4. 2 Krön. 32,12.

 2. Och Hiskia förordnade om prästernas och leviternas avdelningar,
   alltefter som de tillhörde den ena eller den andra avdelningen,
   så att var och en av såväl prästerna som leviterna fick sitt
   bestämda göromål, när brännoffer och tackoffer skulle offras,
   till att därvid göra tjänst och tacka och lovsjunga i portarna
   till HERRENS läger.
   >3 Mos. 8,35. 4 Mos. 4,3 f.
 3. Och konungen anslog en del av sin egendom till brännoffren,
   nämligen till att offra brännoffer morgon och afton, och till
   att offra brännoffer på sabbaterna, vid nymånaderna och vid
   högtiderna, såsom det var föreskrivet i HERRENS lag.
   >4 Mos. 28,1 f.
 4. Och han befallde folket som bodde i Jerusalem att giva prästerna
   och leviterna deras del, för att de skulle kunna hålla fast vid
   HERRENS lag.
   >4 Mos. 18,8 f. Neh. 13,10 f.
 5. Och när denna befallning blev känd, gåvo Israels barn rikligen
   en förstling av säd, vin, olja och honung och av all markens
   avkastning; och tionde av allt förde de fram i myckenhet.
   >2 Mos. 23,19. 5 Mos. 14,22.
 6. Och de av Israels och Juda barn, som bodde i Juda städer, förde
   ock fram tionde av fäkreatur och små boskap, så ock tionde av
   de heliga gåvor som helgades åt HERRENS, deras Gud, och lade upp
   dem i särskilda högar.
 7. I tredje månaden begynte de att lägga upp högarna, och i sjunde
   månaden hade de slutat därmed.
 8. När då Hiskia och de överste kommo och sågo högarna, prisade de
   HERREN och hans folk Israel.
 9. Och Hiskia frågade prästerna och leviterna om högarna.
 10. Då svarade honom översteprästen Asarja, av Sadoks hus, och sade;
   »Alltsedan man begynte föra fram offergärden till HERRENS hus,
   hava vi ätit och blivit mätta och dock fått mycket kvar; ty
   HERREN har välsignat sitt folk, och vad som är kvar är denna
   stora rikedom.»

 11. Och Hiskia befallde att man skulle inreda förrådskamrar i
   HERRENS hus, och man inredde sådana.
 12. Och i dem förde man in offergärden och tionden och de heliga
   gåvorna, allt på heder och tro. Och överuppsyningsman däröver
   var leviten Konanja, och hans närmaste man var hans broder
   Simei.
 13. Men Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel,
   Jismakja, Mahat och Benaja voro tillsyningsmän under Konanja och
   hans broder Simei, efter förordnande av konung Hiskia och
   Asarja, fursten i Guds hus.
 14. Och leviten Kore, Jimnas son, som var dörrvaktare på östra
   sidan, hade uppsikten över de frivilliga gåvorna åt Gud och
   skulle fördela HERRENS offergärd och det högheliga av offren.
 15. Och under honom sattes Eden, Minjamin, Jesua, Semaja, Amarja och
   Sekanja till förtroendemän i präststäderna för att ombesörja
   utdelningen åt sina bröder, efter deras avdelningar, åt den
   minste såväl som åt den störste.
   >5 Mos. 18,8. Jos. 21,9 f.
 16. Härifrån voro undantagna alla sådana i sina släktregister
   upptecknade personer av mankön, från tre års ålder och
   därutöver, som skulle infinna sig i HERRENS hus, där var dag de
   för den dagen bestämda sysslorna skulle utföras genom dem som
   hade tjänstgöringen, med de särskilda åligganden de hade efter
   sina avdelningar.
 17. Och vad angick prästernas släktregister, så var det uppgjort
   efter deras familjer; och av leviterna voro de upptagna, som
   voro tjugu år gamla eller därutöver, efter sina särskilda
   åligganden, alltefter sina avdelningar.
   >1 Krön. 23,27 f.
 18. Och i släktregistret skulle de vara upptecknade jämte alla sina
   späda barn, hustrur, söner och döttrar, så många de voro. Ty på
   heder och tro skulle de förvalta det heliga såsom heligt.
 19. Och för dem av Arons söner, prästerna, som bodde på sina städers
   utmarker, voro i var särskild stad namngivna män tillsatta, som
   åt allt mankön bland prästerna och åt alla de leviter som voro
   upptecknade i släktregistret skulle utdela vad dem tillkom.

 20. Så förfor Hiskia i hela Juda, och han gjorde inför HERREN, sin
   Gud, vad gott och rätt och sant var.
 21. Och allt som han företog sig, när han nu sökte sin Gud, allt,
   vare sig det angick tjänstgöringen i Guds hus eller det angick
   lagen och budorden, det gjorde han av allt sitt hjärta, och det
   lyckades honom väl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/14_31.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free