- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Krönikeboken, 34 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Krönikeboken, 34 Kapitlet

        Josia konung i Juda. Begynnelsen av hans
        reformation. Anordningar för att sätta
         templet i stånd. Lagboken funnen av
         översteprästen Hilkia. Profetissan
           Huldas svar till konungen.
        Fortsättningen av Josias reformation.

 1. Josia var åtta år gammal, när han blev konung, och han regerade
   trettioett år i Jerusalem.
   >2 Kon. 22,1 f.
 2. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon och vandrade på sin fader
   Davids vägar och vek icke av vare sig till höger eller till
   vänster.

 3. I sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var en yngling,
   begynte han att söka sin fader Davids Gud; och i det tolfte året
   begynte han att rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och
   Aserorna och från de skurna och gjutna belätena.
 4. Men Baalsaltarna brötos ned i hans åsyn, och solstoderna som
   voro uppställda på dem högg han ned, och Aserorna och de skurna
   och gjutna belätena slog han sönder och krossade dem till stoft
   och strödde ut stoftet på de mäns gravar, som hade offrat åt
   dem.
   >2 Kon. 23,6.
 5. Och prästernas ben brände han upp på deras altaren. Så renade
   han Juda och Jerusalem.
   >2 Kon. 23,16.
 6. Och i Manasses, Efraims och Simeons städer ända till Naftali
   genomsökte han överallt husen.
 7. Och sedan han hade brutit ned altarna och krossat Aserorna och
   belätena sönder till stoft och huggit ned alla solstoder i hela
   Israels land, vände han tillbaka till Jerusalem.

 8. Och i sitt adertonde regeringsår, medan han höll på med att rena
   landet och templet, sände han Safan, Asaljas son, och Maaseja,
   hövitsmannen i staden, och kansleren Joa, Joahas' son, för att
   sätta HERRENS, sin Guds, hus i stånd.
 9. Och de gingo till översteprästen Hilkia och avlämnade de
   penningar som hade influtit till Guds hus, sedan de av de
   leviter som höllo vakt vid tröskeln hade blivit insamlade från
   Manasse, Efraim och hela det övriga Israel, så ock från hela
   Juda och Benjamin och från Jerusalems invånare;
 10. de överlämnade dem åt de män som förrättade arbete såsom
   tillsyningsmän vid HERRENS hus. Sedan gåvos penningarna av dessa
   män, som förrättade arbete och hade befattning vid HERRENS hus
   med att laga huset och sätta det i stånd,
 11. de gåvos åt timmermännen och byggningsmännen, till att inköpa
   huggen sten och trävirke till stockar, för att man därmed skulle
   timra upp de hus som Juda konungar hade förstört.
   >2 Krön. 24,7.
 12. Och männen fingo vid sitt arbete handla på heder och tro; och
   tillsyningsmän över dem och föreståndare för arbetet voro Jahat
   och Obadja, leviter av Meraris barn, och Sakarja och Mesullam,
   av kehatiternas barn, så ock alla de leviter som voro kunniga på
   musikinstrumenter.
 13. De hade ock tillsynen över bärarna, så att föreståndare funnos för
   alla arbetarna vid de särskilda göromålen. Av leviterna togos
   ock skrivare, uppsyningsmän och dörrvaktare.

 14. När de nu togo ut penningarna som hade influtit till HERRENS
   hus, fann prästen Hilkia HERRENS lagbok, den som hade blivit
   given genom Mose
 15. Då tog Hilkia till orda och sade till sekreteraren Safan: »Jag
   har funnit lagboken i HERRENS hus.» Och Hilkia gav boken åt
   Safan.
 16. Och Safan bar boken till konungen och avgav därjämte sin
   berättelse inför konungen och sade: »Allt vad dina tjänare hava
   fått i uppdrag att göra, det göra de.
 17. Och de hava tömt ut de penningar som funnos i HERRENS hus, och
   hava överlämnat dem åt tillsyningsmännen och åt arbetarna.»
 18. Vidare berättade sekreteraren Safan för konungen och sade:
   »Prästen Hilkia har givit mig en bok.» Och Safan föreläste därur
   för konungen
 19. När konungen nu hörde lagens ord, rev han sönder sina kläder.
 20. Och konungen bjöd Hilkia och Ahikam, Safans son, och Abdon,
   Mikas son, och sekreteraren Safan och Asaja, konungens tjänare,
   och sade:
 21. »Gån och frågen HERREN för mig och för dem som äro kvar av
   Israel och Juda, angående det som står i den bok som nu har
   blivit funnen. Ty stor är HERRENS vrede, den som är utgjuten
   över oss, därför att våra fäder icke hava hållit HERRENS ord och
   icke hava gjort allt som är föreskrivet i denna bok.»

 22. Då gick Hilkia, tillika med andra som konungen sände åstad, till
   profetissan Hulda, hustru åt Sallum, klädkammarvaktaren, som var
   son till Tokehat, Hasras son; hon bodde i Jerusalem, i Nya
   staden. Och de talade med henne såsom dem bjudet var.
 23. Då svarade hon dem: »Så säger HERREN, Israels Gud: Sägen till
   den man som har sänt eder till mig:
 24. Så säger HERREN: Se, över denna plats och över dess invånare
   skall jag låta olycka komma, alla de förbannelser som äro
   skrivna i den bok som man har föreläst för Juda konung --
   >3 Mos. 26,14 f. 5 Mos. 28,15 f.
 25. detta därför att de hava övergivit mig och tänt offereld åt
   andra gudar, och så hava förtörnat mig med alla sina händers
   verk. Min vrede skall utgjutas över denna plats och skall icke
   bliva utsläckt.
 26. Men till Juda konung, som har sänt eder för att fråga HERREN,
   till honom skolen I säga så: Så säger HERREN, Israels Gud,
   angående de ord som du har hört:
 27. Eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Gud,
   när du hörde hans ord mot denna plats och mot dess invånare, ja,
   ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät
   inför mig, fördenskull har jag ock hört dig, säger HERREN.
 28. Se, jag vill samla dig till dina fäder, så att du får samlas
   till dem i din grav med frid, och dina ögon skola slippa att se
   all den olycka som jag skall låta komma över denna plats och
   dess invånare.» Och de vände tillbaka till konungen med detta
   svar.

 29. Då sände konungen åstad och lät församla alla de äldste i Juda
   och Jerusalem.
   >2 Kon. 23,1 f.
 30. Och konungen gick upp i HERRENS hus med alla Juda män och
   Jerusalems invånare, också prästerna och leviterna, ja, allt
   folket, ifrån den störste till den minste. Och han läste upp för
   dem allt vad som stod i förbundsboken, som hade blivit funnen i
   HERRENS hus.
 31. Och konungen trädde fram på sin plats och slöt inför HERRENS
   ansikte det förbundet, att de skulle följa efter HERREN och
   hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar, av allt sitt
   hjärta och av all sin själ, och göra efter förbundets ord, dem
   som voro skrivna i denna bok.
   >2 Krön. 15,12.
 32. Och han lät alla som funnos i Jerusalem och Benjamin träda in i
   förbundet Och Jerusalems invånare gjorde efter Guds, sina fäders
   Guds, förbund.
 33. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla
   landområden, och tillhöll alla dem som funnos i Israel att tjäna
   HERREN, sin Gud. Så länge han levde, veko de icke av ifrån
   HERREN, sina fäders Gud.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/14_34.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free