- Project Runeberg -  Bibeln /
Esra, 4 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
              Esra, 4 Kapitlet

            Tempelbygget förhindrat.

 1. Men när ovännerna till Juda och Benjamin fingo höra att de som
   hade återkommit ifrån fångenskapen höllo på att bygga ett tempel
   åt HERREN, Israels Gud,
 2. gingo de till Serubbabel och till huvudmännen för familjerna och
   sade till dem: »Vi vilja bygga tillsammans med eder, ty vi söka
   eder Gud, likasom I, och åt honom offra vi alltsedan den tid då
   den assyriske konungen Esarhaddon lät föra oss hit.»
   >2 Kon. 17,24 f.
 3. Men Serubbabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels
   familjer sade till dem: »Det är icke tillbörligt att I
   tillsammans med oss byggen ett hus åt vår Gud, utan vi vilja för
   oss själva med varandra bygga huset åt HERREN, Israels Gud,
   såsom konung Kores, konungen i Persien, har bjudit oss.»
   >Esr. 1,3. 5,13.
 4. Men folket i landet bedrev det så, att judafolkets mod föll och
   de avskräcktes från att bygga vidare.
 5. Och de lejde mot dem män som genom sina råd gjorde deras rådslag
   om intet, så länge Kores, konungen i Persien, levde, och sedan
   ända till dess att Darejaves, konungen i Persien, kom till
   regeringen.

 6. (Sedermera, under Ahasveros' regering, redan i begynnelsen av
   hans regering, skrev man en anklagelseskrift mot dem som bodde i
   Juda och Jerusalem.
 7. Och i Artasastas tid skrevo Bislam, Mitredat och Tabeel samt
   dennes övriga medbröder till Artasasta, konungen i Persien. Och
   det som stod i skrivelsen var skrivet med arameiska bokstäver
   och avfattat på arameiska.
 8. Likaledes skrevo rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai ett
   brev om Jerusalem till konung Artasasta av följande innehåll.
 9. De skrevo då, rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai och de
   andra, deras medbröder: diniterna och afaresatkiterna,
   tarpeliterna, afaresiterna, arkeviterna, babylonierna,
   susaniterna, dehaviterna, elamiterna
 10. och de andra folk som den store och mäktige Asenappar hade fört
   bort och låtit bosätta sig i staden Samaria och annorstädes i
   landet på andra sidan floden o. s. v.
 11. Och detta är vad som stod skrivet i det brev som de sände till
   konung Artasasta: »Dina tjänare, männen på andra sidan floden
   o. s. v.
 12. Det vare veterligt för konungen att de judar som drogo upp från
   dig hava kommit hit till oss i Jerusalem, och de hålla nu på att
   bygga upp den upproriska och onda staden, att sätta murarna i
   stånd och att förbättra grundvalarna.
 13. Så må nu konungen veta, att om denna stad bliver uppbyggd och
   murarna bliva satta i stånd, skola de varken giva skatt eller
   tull eller vägpenningar, och sådant skall bliva till men för
   konungarnas inkomster.
 14. Alldenstund vi nu äta palatsets salt[1], och det icke är
   tillbörligt att vi åse huru skada tillskyndas konungen, därför
   sända vi nu och låta konungen veta detta,
 15. för att man må göra efterforskningar i dina fäders krönikor; ty
   av dessa krönikor skall du finna och erfara att denna stad har
   varit en upprorisk stad, till förfång för konungar och länder,
   och att man i den har anstiftat oroligheter ända ifrån äldsta
   tider, varför ock denna stad har blivit förstörd.
 16. Så låta vi nu konungen veta, att om denna stad bliver uppbyggd
   och dess murar bliva satta i stånd, så skall du i följd härav
   icke mer hava någon del i landet på andra sidan floden.»
 17. Då sände konungen följande svar till rådsherren Rehum och
   sekreteraren Simsai och de andra, deras medbröder, som bodde i
   Samaria och i det övriga landet på andra sidan floden: »Frid
   o. s. v.
 18. Den skrivelse som I haven sänt till oss har noggrant blivit
   uppläst för mig.
 19. Och sedan jag hade givit befallning att man skulle göra
   efterforskningar, fann man att denna stad ända ifrån äldsta
   tider har plägat sätta sig upp mot konungar, och att uppror och
   oroligheter där hava anstiftats.
 20. I Jerusalem hava ock funnits mäktiga konungar, som hava varit
   herrar över allt land som ligger på andra sidan floden, och
   skatt, tull och vägpenningar hava blivit dem givna.
   >1 Kon. 4,21.
 21. Så utfärden nu en befallning att man förhindrar dessa män att
   bygga upp denna stad, till dess jag giver befallning därom.
 22. Och sen till, att I icke handlen försumligt i denna sak, så att
   skadan icke växer, konungarna till förfång.»
 23. Så snart nu vad som stod i konung Artasastas skrivelse hade
   blivit läst för Rehum och sekreteraren Simsai och deras
   medbröder, gingo de med hast till judarna i Jerusalem och
   hindrade dem med våld och makt.)

 24. Så förhindrades nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Och det
   blev förhindrat ända till den persiske konungen Darejaves' andra
   regeringsår.

[1] Se Salt i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/15_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free