- Project Runeberg -  Bibeln /
Esra, 6 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
              Esra, 6 Kapitlet

           Svar från konung Darejaves.
          Tempelbyggnadens fullbordan och
            invigning. Påskhögtid.

 1. Då gav konung Darejaves befallning att man skulle göra
   efterforskningar i kansliet i Babel, där skatterna nedlades.
 2. Och i Ametas borg, i hövdingdömet Medien, fann man en bokrulle i
   vilken följande var upptecknat till hågkomst:
 3. »I konung Kores' första regeringsår gav konung Kores denna
   befallning: 'Guds hus i Jerusalem, det huset skall byggas upp
   till att vara en plats där man frambär offer; och dess
   grundvalar skola göras fasta. Det skall byggas sextio alnar
   högt och sextio alnar brett,
   >2 Krön. 36,22 f. Esr. 1,1 f.
 4. med tre varv stora stenar och med ett varv nytt trävirke; och
   vad som fordras för omkostnaderna skall utgivas från konungens
   hus.
   >1 Kon. 6,36.
 5. De kärl av guld och silver i Guds hus, som Nebukadnessar tog ur
   templet i Jerusalem och förde till Babel, skall man ock giva
   tillbaka, så att de komma åter till sin plats i templet i
   Jerusalem, och man skall sätta in dem i Guds hus.' --
   >Esr. 1,7. 5,14.
 6. Alltså, du Tattenai, som är ståthållare i landet på andra sidan
   floden, och du Setar-Bosenai, och I afarsekiter, de nämndas
   medbröder på andra sidan floden: hållen eder fjärran därifrån.
   >Esr. 5,3.
 7. Lämnen arbetet på detta Guds hus ostört. Judarnas ståthållare
   och judarnas äldste må bygga detta Guds hus på dess plats.
 8. Och härmed giver jag befallning om huru I skolen förfara med
   dessa judarnas äldste, när de bygga på detta Guds hus. Av de
   penningar som givas åt konungen i skatt från landet på andra
   sidan floden skall vad som fordras för omkostnaderna redligt
   utgivas åt dessa män, så att hinder icke uppstår i arbetet.
 9. Och vad de behöva, ungtjurar, vädurar och lamm till brännoffer
   åt himmelens Gud, så och vete, salt, vin och olja, det skall,
   efter uppgift av prästerna i Jerusalem, utgivas åt dem dag för
   dag utan någon försummelse,
 10. för att de må kunna frambära offer, till en välbehaglig lukt åt
   himmelens Gud, och för att de må bedja för konungens och hans
   söners liv.
 11. Och härmed giver jag befallning, att om någon överträder denna
   förordning, så skall en bjälke brytas ut ur hans hus, och på den
   skall man upphänga och fästa honom, och hans hus skall göras
   till en plats för orenlighet, därför att han har så gjort.
 12. Och må den Gud som har låtit sitt namn bo där slå ned alla
   konungar och folk som uträcka sin hand till att överträda denna
   förordning, och till att förstöra detta Guds hus i Jerusalem.
   Jag, Darejaves, giver denna befallning. Blive den redligt
   fullgjord!»

 13. Alldenstund nu konung Darejaves hade sänt ett sådant bud, blev
   detta redligt fullgjort av Tattenai, ståthållaren i landet på
   andra sidan floden, och av Setar-Bosenai, så ock av deras
   medbröder.
 14. Och judarnas äldste byggde vidare och hade god framgång i
   arbetet genom profeten Haggais och Sakarjas, Iddos sons,
   profetiska tal; man byggde och fullbordade det såsom Israels Gud
   hade befallt, och såsom Kores och Darejaves och Artasasta, den
   persiske konungen, hade befallt.
   >Esr. 5,1.

 15. Och huset blev färdigt till den tredje dagen i månaden Adar, i
   konung Darejaves' sjätte regeringsår.
 16. Och Israels barn, prästerna och leviterna och de övriga som hade
   återkommit ifrån fångenskapen, firade invigningen av detta Guds
   hus med glädje.
 17. Och till invigningen av detta Guds hus offrade de ett hundra
   tjurar, två hundra vädurar och fyra hundra lamm, så ock till
   syndoffer för hela Israel tolv bockar, efter antalet av Israels
   stammar.
   >4 Mos. 7,10 f. Esr. 8,35.
 18. Och man anställde prästerna, efter deras skiften, och leviterna,
   efter deras avdelningar, till att förrätta Guds tjänst i
   Jerusalem, såsom det var föreskrivet i Moses bok.
   >4 Mos. 3,6. 8,9 f.

 19. Och de som hade återkommit ifrån fångenskapen höllo påskhögtid
   på fjortonde dagen i första månaden.
   >2 Mos. 12,6.
 20. Ty prästerna och leviterna hade då allasammans renat sig, så att
   de alla voro rena; och de slaktade påskalammet för alla dem som
   hade återkommit ifrån fångenskapen, också för sina bröder,
   prästerna, likasåväl som för sig själva.
 21. Och de israeliter som hade återvänt ifrån fångenskapen åto
   därav, jämte alla sådana som hade avskilt sig från den hedniska
   landsbefolkningens orenhet och slutit sig till dem för att söka
   HERREN, Israels Gud.
 22. Och de höllo det osyrade brödets högtid i sju dagar med glädje;
   ty HERREN hade berett dem glädje, i det att han hade vänt den
   assyriske konungens hjärta till dem, så att han understödde dem
   i arbetet på Guds, Israels Guds, hus.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/15_06.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free