- Project Runeberg -  Bibeln /
Esra, 8 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
              Esra, 8 Kapitlet

         Förteckning på dem som återvände med
        Esra. Leviter som följde med. Fasta.
        Guld och silver till templet. Ankomst
            till Jerusalem. Offer.

 1. Och dessa voro de huvudmän för familjerna, som under konung
   Artasastas regering med mig drogo upp från Babel, och så förhöll
   det sig med deras släkter:
   >Esr. 2,1 f. Neh. 7,5 f.
 2. Av Pinehas' barn Gersom; av Itamars barn Daniel; av Davids barn
   Hattus;
 3. av Sekanjas barn, av Pareos' barn, Sakarja och med honom i
   släktregistret upptagna män, ett hundra femtio;
 4. av Pahat-Moabs barn Eljoenai, Serajas son, och med honom två
   hundra män;
 5. av Sekanjas barn Jahasiels son och med honom tre hundra män;
 6. av Adins barn Ebed, Jonatans son, och med honom femtio män;
 7. av Elams barn Jesaja, Ataljas son, och med honom sjuttio män;
 8. av Sefatjas barn Sebadja, Mikaels son, och med honom åttio män;
 9. av Joabs barn Obadja, Jehiels son och med honom två hundra
   aderton män;
 10. av Selomits barn Josifjas son och med honom ett hundra sextio
   män;
 11. av Bebais barn Sakarja, Bebais son, och med honom tjuguåtta män;
 12. av Asgads barn Johanan, Hackatans son, och med honom ett hundra
   tio män;
 13. av Adonikams barn de sistkomna, vilka hette Elifelet, Jegiel och
   Semaja, och med dem sextio män;
 14. av Bigvais barn Utai och Sabbud och med dem sjuttio män.

 15. Och jag församlade dessa till den ström som flyter till Ahava,
   och vi voro lägrade där i tre dagar. Men när jag närmare gav
   akt på folket och prästerna, fann jag där ingen av Levi barn.
 16. Då sände jag åstad huvudmännen Elieser, Ariel, Semaja, Elnatan,
   Jarib, Elnatan, Natan, Sakarja och Mesullam och lärarna Jojarib
   och Elnatan;
 17. jag bjöd dem gå till Iddo, huvudmannen i Kasifja, och jag lade
   dem i munnen de ord som de skulle tala till Iddo och hans broder
   och till tempelträlarna i Kasifja, på det att man skulle sända
   till oss tjänare för vår Guds hus.
 18. Och eftersom vår Guds goda hand var över oss, sände de till oss
   en förståndig man av Mahelis, Levis sons, Israels sons, barn,
   ävensom Serebja med hans söner och bröder, aderton män,
 19. vidare Hasabja och med honom Jesaja, av Meraris barn, med dennes
   bröder och deras söner, tjugu män,
 20. så ock två hundra tjugu tempelträlar, alla namngivna, av de
   tempelträlar som David och hans förnämsta män hade givit till
   leviternas tjänst.

 21. Och jag lät där, vid Ahavaströmmen, lysa ut en fasta, för att vi
   skulle ödmjuka oss inför vår Gud, till att av honom utbedja oss
   en lyckosam resa för oss och våra kvinnor och barn och all vår
   egendom.
 22. Ty jag blygdes för att av konungen begära krigsfolk och ryttare
   till att hjälpa oss mot fiender på vägen, eftersom vi hade sagt
   till konungen: »Vår Guds hand är över alla dem som söka honom,
   och så går det dem väl, men hans makt och hans vrede äro emot
   alla dem som övergiva honom.»
 23. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde
   oss.

 24. Och jag avskilde tolv av de översta bland prästerna, så ock
   Serebja och Hasabja och med dem tio av deras bröder.
 25. Och jag vägde upp åt dem silvret och guldet och kärlen, den gärd
   till vår Guds hus, som hade blivit given av konungen och hans
   rådgivare och hövdingar och av alla de israeliter som voro där.
   >Esr. 7,15.
 26. Jag vägde upp åt dem sex hundra femtio talenter silver jämte
   silverkärl till ett värde av ett hundra talenter, så ock ett
   hundra talenter guld,
 27. därtill tjugu bägare av guld, till ett värde av tusen dariker,
   samt två kärl av fin, glänsande koppar, dyrbara såsom guld.
 28. Och jag sade till dem: »I ären helgade åt HERREN, och kärlen äro
   helgade, och silvret och guldet är en frivillig gåva åt HERREN,
   edra fäders Gud.
 29. Så vaken däröver och bevaren det, till dess I fån väga upp det i
   Jerusalem inför de översta bland prästerna och leviterna och de
   översta inom Israels familjer, i kamrarna i HERRENS hus.»
   >Neh. 10,39. 12,44.
 30. Då togo prästerna och leviterna emot det uppvägda, silvret och
   guldet och kärlen, för att de skulle föra det till Jerusalem,
   till vår Guds hus.

 31. Och vi bröto upp från Ahavaströmmen på tolfte dagen i första
   månaden för att draga till Jerusalem; och vår Guds hand var över
   oss och räddade oss undan fiender och försåt på vägen.
 32. Och vi kommo till Jerusalem och blevo stilla där i tre dagar.
 33. Men på fjärde dagen uppvägdes silvret och guldet och kärlen i
   vår Guds hus, och överlämnades åt prästen Meremot, Urias son,
   och jämte honom åt Eleasar, Pinehas' son, och jämte dessa åt
   leviterna Josabad, Jesuas son, och Noadja, Binnuis som --
 34. alltsammans efter antal och vikt, och hela vikten blev då
   upptecknad.

 35. De landsflyktiga som hade återkommit ifrån fångenskapen offrade
   nu till brännoffer åt Israels Gud tolv tjurar för hela Israel,
   nittiosex vädurar, sjuttiosju lamm och tolv syndoffersbockar,
   alltsammans till brännoffer åt HERREN.
   >Esr. 6,17.
 36. Och de överlämnade konungens påbud åt konungens satraper och åt
   ståthållarna i landet på andra sidan floden, och dessa gåvo
   understöd åt folket och åt Guds hus.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/15_08.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free