- Project Runeberg -  Bibeln /
Nehemja, 3 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Nehemja, 3 Kapitlet

         Jerusalems murar och portar sättas i
                stånd.

 1. Och översteprästen Eljasib och hans bröder, prästerna, stodo upp
   och byggde Fårporten, vilken de helgade, och i vilken de sedan
   satte in dörrarna. Vidare byggde de ända fram till Hammeatornet,
   som de helgade, och vidare fram till Hananeltornet.
 2. Därbredvid byggde Jerikos män; och därbredvid byggde Sackur,
   Imris son.
 3. Fiskporten byggdes av Hassenaas barn; de timrade upp den och
   satte in dess dörrar, dess riglar och bommar.
 4. Därbredvid arbetade Meremot, son till Uria, son till Hackos, på
   att sätta muren i stånd; därbredvid arbetade Mesullam, son till
   Berekja, son till Mesesabel; och därbredvid arbetade Sadok,
   Baanas son.
 5. Därbredvid arbetade tekoaiterna, men de förnämsta bland dem
   ville icke böja sin hals till att tjäna sin Herre.
 6. Gamla porten sattes i stånd av Jojada, Paseas son, och Mesullam,
   Besodjas son; de timrade upp den och satte in dess dörrar, dess
   riglar och bommar.
 7. Därbredvid arbetade gibeoniten Melatja och meronotiten Jadon
   jämte männen från Gibeon och Mispa, som lydde under ståthållaren
   i landet på andra sidan floden.
 8. Därbredvid arbetade Ussiel, Harhajas son, jämte guldsmederna;
   och därbredvid arbetade Hananja, en av salvoberedarna. Det
   nästföljande stycket av Jerusalem lät man vara, ända till Breda
   muren.
 9. Därbredvid arbetade Refaja, Hurs son, hövdingen över ena hälften
   av Jerusalems område.
 10. Därbredvid arbetade Jedaja, Harumafs son, mitt emot sitt eget
   hus; och därbredvid arbetade Hattus, Hasabnejas son.
 11. En annan sträcka sattes i stånd av Malkia, Harims son, och av
   Hassub, Pahat-Moabs son, och därjämte Ugnstornet.
 12. Därbredvid arbetade Sallum, Hallohes' son, hövdingen över andra
   hälften av Jerusalems område, han själv med sina döttrar.
 13. Dalporten sattes i stånd av Hanun och Sanoas invånare; de byggde
   upp den och satte in dess dörrar, dess riglar och bommar. De
   byggde ock ett tusen alnar på muren, ända fram till Dyngporten.
 14. Och Dyngporten sattes i stånd av Malkia, Rekabs son, hövdingen
   över Bet-Hackerems område; han byggde upp den och satte in dess
   dörrar, dess riglar och bommar.
 15. Och Källporten sattes i stånd av Sallun, Kol-Hoses son,
   hövdingen över Mispas område; han byggde upp den och lade tak
   därpå och satte in dess dörrar, dess riglar och bommar. Han
   byggde ock muren vid Vattenledningsdammen, invid den kungliga
   trädgården, ända fram till trapporna som föra ned från Davids
   stad.
 16. Därnäst sattes ett stycke i stånd av Nehemja, Asbuks son,
   hövdingen över ena hälften av Bet-Surs område, nämligen stycket
   ända fram till platsen mitt emot Davidsgravarna och vidare fram
   till den grävda dammen och till Hjältehuset.
 17. Därnäst arbetade leviterna under Rehum, Banis son; därbredvid
   arbetade Hasabja, hövdingen över ena hälften av Kegilas område,
   för sitt område.
 18. Därnäst arbetade deras bröder under Bavai, Henadads son,
   hövdingen över andra hälften av Kegilas område.
 19. Därbredvid sattes en annan sträcka i stånd av Eser, Jesuas son,
   hövdingen över Mispa, nämligen från platsen mitt emot uppgången
   till tyghuset i Vinkeln.
 20. Därnäst sattes, under ivrigt arbete, en annan sträcka i stånd av
   Baruk, Sabbais son, från Vinkeln ända fram till ingången till
   översteprästen Eljasibs hus.
 21. Därnäst sattes en annan sträcka i stånd av Meremot, son till
   Uria, son till Hackos, från ingången till Eljasibs hus ända dit
   där Eljasibs hus slutar.
 22. Därnäst arbetade prästerna, männen från Jordanslätten.
 23. Därnäst arbetade Benjamin och Hassub, mitt emot sitt eget hus;
   därnäst arbetade Asarja, son till Maaseja, son till Ananja,
   utmed sitt eget hus.
 24. Därnäst sattes en annan sträcka i stånd av Binnui, Henadads son,
   från Asarjas hus ända fram till Vinkeln och vidare fram till
   Hörnet.
 25. Palal, Usais son, satte i stånd stycket från platsen mitt emot
   Vinkeln och det torn som skjuter ut från det övre konungshuset,
   vid fängelsegården; därnäst kom Pedaja, Pareos' son.
 26. (Men tempelträlarna bodde på Ofel ända fram till platsen mitt
   emot Vattenporten mot öster och det utskjutande tornet.)
 27. Därnäst sattes en annan sträcka i stånd av tekoaiterna, från
   platsen mitt emot det stora utskjutande tornet ända fram till
   Ofelmuren.
 28. Ovanför Hästporten arbetade prästerna, var och en mitt emot sitt
   eget hus.
 29. Därnäst arbetade Sadok, Immers son, mitt emot sitt eget hus; och
   därnäst arbetade Semaja, Sekanjas son, som hade vakten vid Östra
   porten.
 30. Därnäst sattes en annan sträcka i stånd av Hananja, Selemjas
   son, och Hanun, Salafs sjätte son; därnäst arbetade Mesullam,
   Berekjas son, mitt emot sin tempelkammare.
 31. Därnäst sattes ett stycke i stånd av Malkia, en av guldsmederna,
   ända fram till tempelträlarnas och köpmännens hus, mitt emot
   Mönstringsporten och vidare fram till Hörnsalen.
 32. Och mellan Hörnsalen och Fårporten arbetade guldsmederna och
   köpmännen på att sätta muren i stånd.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/16_03.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free